PL EN
STUDIA
Instytucjonalizmy a polityka społeczna
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 01-06-2020
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2013;22:25-43
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł poświęcony jest implikacjom, jakie dla polityki społecznej niosą trzy główne odmiany nowego instytucjonalizmu: instytucjonalizm racjonalnego wyboru, instytucjonalizm historyczny oraz instytucjonalizm socjologiczny. Analizie zostaje poddana kwestia tego, jakie następstwa dla polityki społecznej mają odmienne koncepcje instytucji tworzone w obrębie każdej z odmian nowego instytucjonalizmu. Autor artykułu wskazuje na to, że nowy instytucjonalizm stawia przed polityką społeczną trzy rodzaje wyzwań: funkcjonalności, przygodności i stosowności.
 
REFERENCJE (39)
1.
Almond G.A. (1988), The Return to the State, „The American Political Science Review”, vol. 82, nr 3.
 
2.
Buchanan J.M. (1984), Politics without Romance: A Sketch of Positive Public Choice Theory and Its Normative Implications, w: J.M. Buchanan, R.D. Tollison (red.), The Theory of Public Choice – II, Ann Arbor, University of Michigan Press.
 
3.
Chmielewski P. (1995), Ludzie i instytucje. Z historii i teorii nowego instytucjonalizmu, Warszawa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 
4.
Chmielewski P. (2011), Homo agens. Instytucjonalizm w naukach społecznych, Warszawa, Wydawnictwo Poltex.
 
5.
Crawford S.E.S., Ostrom E. (1995), A Grammar of Institutions, “American Political Science Review, vol. 89, nr 3.
 
6.
DiMaggio P.J., Powell W.W. (1991), Introduction, w: W.W. Powell, P.J. DiMaggio (red.), New Institutionalism in Organizational Analysis, Chicago–London, The University of Chicago Press.
 
7.
Hall P., Taylor C.R. (1996), Political Science and the Three New Institutionalisms, „Political Studies”, vol. 44, nr 5.
 
8.
Immergut E.M. (1992), The Rules of Game: The Logic of Health Policy-Making in France, Switzerland, and Sweden, w: S. Steinmo, K. Thelen, F. Longstreth (red.), Structuring Politics. Historical Institutionalism in Comparative Analysis, Cambridge, UK – New York, Cambridge University Press.
 
9.
Immergut E.M. (1998), The Theoretical Core of the New Instiututionalism, „Politics and Society”, vol. 26, nr 1.
 
10.
Inglot T. (2010), Welfare state w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1919–2004, Warszawa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie.
 
11.
Jakubowski M. (2012), Teoria wyboru społecznego, w: J. Wilkin (red.), Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
12.
Jepperson R.L. (2001), The Development and Application of Sociological Neoinstitutionalism, „Working Paper”, nr 5, Florence, Robert Schuman Centre, European University Institute.
 
13.
Jepperson R.L., Meyer J.W. (1991), The Public Order and the Construction of Formal Organizations, w: W.W. Powell, P.J. DiMaggio (red.), The New Institutionalism in Organizational Analysis, Chicago–London, The University of Chicago Press.
 
14.
Katznelson I., Weingast B.R. (red.) (2005), Preferences and Situations. Points of Intersection Between Historical and Rational Choice Institutionalism, New York, Russell Sage Foundation.
 
15.
Lissowski G. (2001), Problemy i metody wyboru społecznego, w: G. Lissowski (red.), Elementy teorii wyboru społecznego, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
16.
Lissowski G. (2004), Przedmowa do wydania polskiego, w: P.D. Straffi n, Teoria gier, tłum. J. Haman, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
17.
Lowndes V. (2006), Instytucjonalizm, w: D. March, G. Stoker (red.), Teorie i metody w naukach politycznych, tłum. J. Tegnerowicz, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
18.
Mahoney J. (2000), Path Dependence in Historical Sociology, „Theory and Society”, vol. 29, nr 4.
 
19.
March J.G., Olsen J.P. (2004), Instytucje. Organizacyjne podstawy polityki, tłum. D. Sielski, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
20.
Meyer J.W. (2010), World Society, Institutional Theories, and the Actor, „Annual Review of Sociology”, vol. 36.
 
21.
Mueller D.C. (2004), Public Choice: An Introduction, w: Ch.K. Rowley, F. Schneider (red.), The Encyclopedia of Public Choice, Dordrecht–Boston, Kluwer Academic Publishers.
 
22.
Nee V. (1998), Sources of the New Institutionalism, w: M.C. Brinton, V. Nee (red.), The New Institutionalism in Sociology, New York, Russell Sage Foundation.
 
23.
Nee V. (2005), The New Institutionalism in Economics and Sociology, w: N.J. Smelser, R. Swedberg (red.), The Handbook of Economic Sociology, wyd. 2, Princeton, N.J., Princeton University Press.
 
24.
Olson M. (1971), The Logic of Collective Action. Public Goods and the Theory of Groups, Cambridge, MA, Harvard University Press.
 
25.
Ordeshook P.C. (1986), Game Theory and Political Theory. An Introduction, Cambridge, UK, Cambridge University Press.
 
26.
Ostrom E. (2005), Understanding Institutional Diversity, Princeton, Princeton University Press.
 
27.
Peters B.G. (2005), Institutional Theory in Political Science. The ‘New Institutionalism’, wyd. 2, London–New York, Continuum.
 
28.
Pierson P. (1994), Dismantling the Welfare State? Reagan, Thatcher, and the Politics of Retrenchment, Cambridge, UK – New York, Cambridge University Press.
 
29.
Pierson P. (2004), Politics in Time. History, Institutions, and Social Analysis, Princeton, Princeton University Press.
 
30.
Rutherford M. (2011), The Institutionalist Movement in American Economics, 1918– 1947. Science and Social Control, New York, Cambridge University Press.
 
31.
Sanders D. (2006), Behawioralizm, w: D. Marsh, G. Stoker (red.), Teorie i metody w naukach politycznych, tłum. J. Tegnerowicz, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
32.
Scott W.R. (1995), Institutions and Organizations, Thousand Oaks, SAGE Publications.
 
33.
Skocpol T. (1992), Protecting Soldiers and Mothers. The Political Origins of Social Policy in the United States, Cambridge, MA, The Belknap Press of Harvard University Press.
 
34.
Stinchcombe A.L. (1997), On the Virtues of the Old Institutionalism, „Annual Review of Sociology”, vol. 23.
 
35.
Straffi n P.D. (2004), Teoria gier, tłum. J. Haman, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
36.
Thelen K. (1999), Historical Institutionalism in Comparative Politics, „Annual Review of Political Science”, vol. 2.
 
37.
Thelen K. (2004), How Institutions Evolve. The Political Economy of Skills in Germany, Britain, the United States, and Japan, Cambridge, UK – New York, Cambridge University Press.
 
38.
Weir M., Skocpol T. (1985), State Structures and the Possibilities for ”Keynesian” Responses to the Great Depression in Sweden, Britain, and the United States, w: P.B. Evans, D. Rueschemeyer, T. Skocpol (red.), Bringing the State Back In, Cambridge, UK – New York, Cambridge University Press.
 
39.
Wilkin J. (2012), Teoria wyboru publicznego – homo oeconomicus w sferze polityki, w: J. Wilkin (red.), Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top