PL EN
STUDIA
French concerns about the decentralization of social policy
 
 
Więcej
Ukryj
1
Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche en droit public Université François-Rabelais de Tours
 
 
Data publikacji: 02-06-2020
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2013;21:125-135
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł Francka Gagnaire’a pt. Francuskie wątpliwości związane z decentralizacją polityki społecznej wobec ludzi starych zawiera analizę procesu decentralizacji tej szczegółowej polityki społecznej. Autor zwraca uwagę na istniejące w zachodzącym procesie sprzeczności. Podstawowa sprzeczność ma związek z konkurencyjnością, z jednej strony zasady decentralizacji (zasada samorządności), a z drugiej — zasady powszechnego i równego dostępu do świadczeń i usług społecznych na terenie Francji, związanej z koncepcją solidarności narodowej. Ta pierwotna dwuznaczność, charakteryzująca proces decentralizacji francuskiej polityki społecznej wobec ludzi starych, nabiera obecnie znaczenia w kontekście kłopotów finansowych władz lokalnych oraz współczesnych kierunków ewolucji francuskiej polityki społecznej. W artykule Autor analizuje propozycje pojawiające się we francuskiej doktrynie prawa mające na celu złagodzenie owej ambiwalencji. Wyróżnia dwa kierunki rozwiązań: częściową recentralizację polityki społecznej oraz poszukiwanie nowej równowagi między poszczególnymi poziomami władzy publicznej działającymi w zakresie polityki społecznej.
 
REFERENCJE (7)
1.
Assemblée Nationale 2010 –2647, Rapport d’information déposé en application de l’article 145 du Règlement par La Commission des Affaires Sociales en conclusion des travaux de la mission sur prise en charge des personnes âgées dépendantes et présenté par Mme.
 
2.
Valérie Rosso-DebordDéputée ; http://www.assemblee-nationale... [25.05.13].
 
3.
Attali J. 2008, Rapport de la Commission pour la libération de la croissance française : 300 décisions pour changer la France, La Documentation Française.
 
4.
Blanpain N., Chardon O., 2010, Projections de population à l’horizon 2060. Un tiers de la population âgé de plus de 60 ans, Insee Première, no 1320, octobre 2010 ; http://www.insee.fr/fr/ffc/ipw... [25.05.13].
 
5.
Court des Comptes 2009, Rapport de Certification des comptes du Régime Général de Sécurité Sociale 2008, La Documentation Française.
 
6.
IGAS 2008, Les politiques sociales décentralisées — Rapport annuel 2007–2008, La Documentation Française.
 
7.
Jamet P. 2010, Rapport à Monsieur le Premier Ministre sur les finances départamentales, La Documentation Française ; http://www.ladocumentationfran... [25.05.13].
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top