Sugerowana struktura artykułu naukowego

 
 • Tytuł artykułu
 • Streszczenie (abstrakt)
 • Słowa kluczowe
 • Tekst zasadniczy artykułu, w tym:
  - wprowadzenie (zawierające m.in. informacje o charakterze artykułu, celach badawczych, wykorzystanych źródłach, przyjętej perspektywie teoretycznej, zastosowanych metodach badawczych, źródle finansowania badań);
  - podrozdziały artykułu (poszczególne części artykułu nie są numerowane);
  - zakończenie (podsumowanie, wnioski końcowe itp.);
  - bibliografia (załącznikowa).
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top