PL EN
Problemy Polityki Społecznej. Social Policy Issues” są recenzowanym czasopismem naukowym poświęconym zagadnieniom polityki społecznej, państwa opiekuńczego i problemom społecznym. Czasopismo jest indeksowane na liście Scopus. Naszym wydawcą jest Uniwersytet Warszawski. Publikujemy oryginalne artykuły o charakterze empirycznym i teoretycznym, analizy porównawcze, w tym – międzykrajowe oraz studia dotyczące poziomu krajowego, regionalnego i lokalnego, a także artykuły przeglądowe. Misją czasopisma jest pogłębianie rozumienia sposobów funkcjonowania i przemian polityki społecznej oraz problemów społecznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
100
ICV
40
MNiSW 2024

Bieżący numer

2/2024 vol. 65
Public policies in the Nordic welfare states
 
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top