Redakcja

 

Redakcja „Problemów Polityki Społecznej. Social Policy Issues”


● dr hab. Maria Theiss, Uniwersytet Warszawski, Polska – redaktor naczelna
https://wnpism.uw.edu.pl/en/pracownicy/theiss-maria/
● dr Justyna Łukaszewska-Bezulska, Uniwersytet Warszawski, Polska – sekretarz redakcji

● dr Eva Duda, Uniwersytet Wrocławski, Polska – redaktorka

● dr Łukasz Krzyżowski, The University of Western Australia, Australia – redaktor


Dotychczasowi redaktorzy naczelni


● prof. dr hab. Barbara Szatur-Jaworska, Uniwersytet Warszawski, Polska (2013-2019)

● prof. dr hab. Jolanta Supińska, Uniwersytet Warszawski, Polska (2006-2012)
● prof. dr hab. Jan Danecki, Uniwersytet Warszawski, Polska (1999-2006)

Redaktorzy współpracujący


● prof. dr hab. Barbara Szatur-Jaworska, Uniwersytet Warszawski, Polska

● prof. dr hab. Piotr Błędowski, Szkoła Główna Handlowa, Polska

● dr hab. prof. UW Ryszard Szarfenberg, Uniwersytet Warszawski, Polska

● dr hab. prof. UW Cezary Żołędowski, Uniwersytet Warszawski, Polska

● prof. dr hab. Stanisława Golinowska, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, Polska

● prof. dr hab. Lutz Bellmann, Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Niemcy

● prof. dr Tomasz Inglot – Minnesota State University, USA

● prof. dr hab. Józef Orczyk – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Polska

● prof. dr Jeja-Pekka Roos – University of Helsinki, Finlandia

● prof. dr hab. Piotr Pysz – Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Polska

● prof. dr hab. Julian Auleytner – Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, Polska


Redaktorzy tematyczni


● prof. dr hab. Piotr Błędowski, Szkoła Główna Handlowa, Polska – lokalna polityka społeczna, pomoc społeczna

● dr Justyna Godlewska-Szyrkowa, Uniwersytet Warszawski, Polska – problemy rynku pracy, edukacja

● prof. dr hab. Mirosław Księżopolski, Uniwersytet Warszawski, Polska – zabezpieczenie społeczne

● dr hab. Anna Kurowska, Uniwersytet Warszawski, Polska – redakcja statystyczna, problematyka polityki rodzinnej

● dr hab. Bartosz Pieliński, Uniwersytet Warszawski, Polska – społeczeństwo obywatelskie
● dr hab. prof. UW Ryszard Szarfenberg, Uniwersytet Warszawski, Polska – teoria polityki społecznej

● dr hab. prof. UW Cezary Żołędowski, Uniwersytet Warszawski, Polska – polityka ludnościowa i migracyjna


Redaktorzy językowi


● mgr Helena Marzec-Gołąb
● mgr Aleksandra Szkudłapska

Międzynarodowa rada doradcza czasopisma


● dr hab. Maciej Duszczyk, Uniwersytet Warszawski, Polska – Przewodniczący Rady

● prof. Jolanta Aidukaite, Lithuanian Social Research Centre, Litwa

● prof. Martin Potůček, Charles University, Czechy

● prof. Zdenko Babić, Zagreb University, Chorwacja

● dr Marsela Dauti, University of Tirana, Albania

● dr Lenka Formankova, Czech Academy of Sciences, Czechy

● prof. Marianna Fotaki, University of Warwick, Wielka Brytania

● prof. Hana Marikova, Czech Academy of Sciences, Czechy

● dr Nermin Oruc, Centre for Development Evaluation and Social Science Research Sarajevo, Bośnia-Hercegowina

● prof. Steven Saxonberg, Masaryk University, Czechy / Comenius University, Słowacja

● prof. Malina Voicu, Romanian Academy, Rumunia
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top