PL EN
STUDIA
Instytucjonalizm historyczny w kontekście polityki społecznej
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 01-06-2020
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2013;22:45-63
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł poświęcony jest instytucjonalizmowi historycznemu. Przedstawiane jest w nim to, w jaki sposób w obrębie tej odmiany nowego instytucjonalizmu rozwijały się badania nad polityką społeczną. Przeprowadzone przez autora analizy sugerują, że instytucjonalizm historyczny silnie uwypukla polityczność polityki społecznej oraz wskazuje na trudności, jakie polityka społeczna może mieć z wprowadzaniem intencjonalnej zmiany społecznej.
 
REFERENCJE (17)
1.
Almond G.A. (1988), The Return of the State, „The American Political Science Review”, vol. 82, nr 3.
 
2.
Cerami A., Vanhuysse P. (2009), Introduction: Social Policy Pathways, Twenty Years after Fall of The Berlin Wall, w: A. Cerami, P. Vanhuysse (red.), Post-Communist Welfare Pathways. Theorizing Social Policy Transformations in Central and Eastern Europe, Basingstoke–New York, Palgrave Macmillan.
 
3.
Crawford S.E.S., Ostrom E. (1995), A Grammar of Institutions, “American Political Science Review, vol. 89, nr 3.
 
4.
Immergut E.M. (1992), The Rules of Game: The Logic of Health Policy-Making in France, Switzerland, and Sweden, w: S. Steinmo, K. Thelen, F. Longstreth (red.), Structuring Politics. Historical Institutionalism in Comparative Analysis, Cambridge, UK – New York, Cambridge University Press.
 
5.
Inglot T. (2010), Welfare state w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1919–2004, Warszawa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.
 
6.
Mahoney J. (2000), Path Dependence in Historical Sociology, „Theory and Society”, vol. 29, nr 4.
 
7.
Pierson P. (1994), Dismantling the Welfare State? Reagan, Thatcher, and the Politics of Retrenchment, Cambridge, UK – New York, Cambridge University Press.
 
8.
Pierson P. (2000), Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics, „The American Political Science Review”, vol. 94, nr 2.
 
9.
Pierson P. (2004), Politics in Time. History, Institutions, and Social Analysis, Princeton, Princeton University Press.
 
10.
Pierson P., Skocpol T. (2002), Historical Institutionalism in Contemporary Political Science, w: I. Katznelson, H.V. Milner (red.), Political Science. The State of the Discipline, New York–London, Norton & Company.
 
11.
Skocpol T. (1985), Bringing the State Back In: Strategies of Analysis in Current Research, w: P.B. Evans, D. Rueschemeyer, T. Skocpol (red.), Bringing the State Back In, Cambridge, UK – New York, Cambridge University Press.
 
12.
Skocpol T. (1992), Protecting Soldiers and Mothers. The Political Origins of Social Policy in the United States, Cambridge, MA, The Belknap Press of Harvard University Press.
 
13.
Steinmo S. (2008), Historical institutionalism, w: D. Della Porta, M. Keating (red.), Approaches and Methodologies in the Social Sciences. A Pluralist Perspective, Cambridge, UK – New York, Cambridge University Press.
 
14.
Streeck W., Thelen K. (2005), Introduction: Institutional Change in Advanced Political Economies, w: W. Streeck, K. Thelen (red.), Beyond Continuity. Instituional Change in Advanced Political Economies, Oxford–New York, Oxford University Press.
 
15.
Thelen K. (2004), How Institutions Evolve. The Political Economy of Skills in Germany, Britain, the United States, and Japan, Cambridge–New York, Cambridge University Press.
 
16.
Thelen K., Steinmo S. (1992), Historical Institutionalism in Comparative Politics, w: Structuring Politics. Historical Institutionalism in Comparative Analysis, S. Steinmo,.
 
17.
K. Thelen, F. Longstreth (red.), (s. 1–32), Cambridge–New York, Cambridge University Press.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top