PL EN
STUDIA
Romanian welfare state: Lessons learned from 30 years of post-communist experience
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Research Institute for Quality of Life Romanian Academy
 
 
Data publikacji: 11-05-2020
 
 
Autor do korespondencji
Malina Voicu   

Malina Voicu, Calea 13 Septembrie nr. 13, zip code 050711, Bucharest Romania; author’s email address: malina.voicu@iccv.ro
 
 
Simona Stanescu   

Simona Stanescu, Calea 13 Septembrie nr. 13, zip code 050711, Bucharest Romania; author’s email address: simona.stanescu@iccv.ro
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2019;47:73–93
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł analizuje przemiany państwa opiekuńczego w Rumunii, skupiając się na zmianach wydatków socjalnych w okresie 16 lat (2000–2016). Opierając się na danych Eurostatu, w artykule porównujemy Rumunię z innymi państwami członkowskimi UE, szczególnie z krajami postkomunistycznymi. Dokonujemy analizy skupień z wykorzystaniem czterech wskaźników: udział świadczeń przyznawanych na podstawie kryterium dochodowego, udział świadczeń rzeczowych, poziom familializmu i wysokość łącznych wydatków socjalnych kraju. Ma to na celu ustalenie miejsca rumuńskiego państwa opiekuńczego w UE. Wyniki wskazują, że podobnie jak większość innych krajów postkomunistycznych, Rumunia należy do rodzinnego minimalistycznego (familist minimalist) reżimu polityki społecznej. Kraje z tej grupy charakteryzują się niskim poziomem wydatków socjalnych i wysokim zaangażowaniem rodzin w zapewnienie dobrobytu mieszkańcom.
 
REFERENCJE (41)
1.
Adăscăliţei, D. (2012). Welfare State Development in Central and Eastern Europen: A State of the Art. Literature Review. Studies of Transition States and Societies, 4(2): 59–70.
 
2.
Aidukaite, J. (2004). The Emergence of the Post-Socialist Welfare State, The Case of the Baltic States: Estonia, Latvia and Lithuania. Stockholm: Soderstorns Doctoral Diiserations.
 
3.
Aidukaite, J. (2009). Old welfare state theories and new welfare regimes in Eastern Europe: Challenges or implications. Communist and Post-communist studies, 42(1): 23–39.
 
4.
Alcock, P., Glennerster, H., Oakley, A., Sinfield, A. (2001). Welfare and wellbeing—Richard Titmuss’s contribution to social policy. Bristol: Policy Press.
 
5.
Cace, C. (2004). Asigurările sociale—management, evoluţii și tendinţe. Bucharest: Expert Publishing House.
 
6.
Cace, S. (2004). Statul bunăstării evoluţii și tendinţe. Bucharest: Expert Publishing House.
 
7.
Cerami, A., Stănescu, S. (2009). Welfare State Transformations in Bulgaria and Romania. In: A. Cerami, P. Vanhuysse, (eds), Post-Communist Welfare Pathways—Theorizing Social Policy Transformations in Central and Eastern Europe. Palgrave Macmillan.
 
8.
Cerami, A., Vanhuysse, P. (eds) (2009). Post-Communist Welfare Pathways—Theorizing Social Policy Transformations in Central and Eastern Europe. Palgrave Macmillan.
 
9.
Deacon, B. (1993). Developments in East European social policy. In: C. Jones (ed), New Perspectives on the Welfare State in Europe. London and New York: Routledge.
 
10.
Deacon, B. (2000). Eastern European welfare states: the impact of the politics of globalization. Journal of European Social Policy, 10(2): 146–161.
 
11.
Esping-Andersen, G. (1990). The Three Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge: Polity Press.
 
12.
Esping-Andersen, G. (1999). Social Foundations of Postindustrial Economies. Oxford: Oxford University Press.
 
13.
Esping-Andersen, G. (2003). Closing lecture presented within 1st annual ESPAnet conference Changing European Societies—The Role for Social Policy, 13–15 November 2003, organised by the Danish National Institute of Social Research (SFI), Copenhagen, Denmark.
 
14.
Goodin, R., Headey, B., Muffels, R., Dirven, H. (1999). The Real Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge: Cambridge University Press.
 
15.
Gould, A. (1993). Capitalist Welfare Systems. Harlow: Langman.
 
16.
Handler, J. (2005). The impact of workfare on the Worker/ Client Relationship. Social Work and Society, 3(2): 174–181.
 
17.
Ilie, S., Cace, S. (2018). Direcţii în protecţia socială. In: E. Zamfir, I. Precupeţu (eds), Calitatea vieţii—un proiect pentru România. Bucharest: The Publishing House of the Romanian Academy.
 
18.
Inglot, T. (2003). Historical Legacies, Institutions, and the Politics of Social Policy in Hungary and Poland, 1989–1999. In G. Ekiert, S. Hanson (eds), Capitalism and Democracy in Central and Eastern Europe: Assessing the Legacy of Communist Rule. Cambridge: Cambridge University Press.
 
19.
Inglot, T. (2008). Welfare States in East Central Europe 1919–2004. New York: Cambridge University Press.
 
20.
Inglot, T. (2009). Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia: Adaptation and Reform of the Post-Communist ‘Emergency Welfare State’. In: A. Cerami, P. Vanhuysse (eds), Post-Communist Welfare Pathways—Theorizing Social Policy Transformations in Central and Eastern Europe. Palgrave Macmillan.
 
21.
Korpi, W. (2000). Faces of Inequality: Gender, Class and Patterns of Inequalities in Different Types of Welfare States. Luxemburg Income Study working paper no. 224.
 
22.
Korpi, W., Palme, J. (1998). The paradox of redistribution and strategic equality: welfare state institutions, inequality, and poverty in western counties. American Sociological Review, 63(2): 661–687.
 
23.
Kuitto, K. (2011). More than just money: Patterns of disaggregated welfare expenditure in the enlarged Europe. Journal of European Social Policy, 21(4), 348–364.
 
24.
Law 292/ 2011 Law on social assistance (in Romanian) published in Official Monitor no. 905 on 20th of December 2011, http://www.mmuncii.ro/j33/imag....
 
25.
Law 47/ 2006 on the national system of social assistance (in Romanian) published in Official Monitor no. 239 on 16th of March 2006, http://www.mmuncii.ro/pub/imag... pub.
 
26.
Law 705/ 2001 on the national system of social assistance (in Romanian) published in Official Monitor no. 814 on 18th of December 2001, http://www.cdep.ro/pls/legis/l.... htp_act_text?idt=30970.
 
27.
Lazăr, F. (2010). Introducere în politici sociale comparate—analiza sistemelor de asistenţă social. Iași: Polirom Publishing House.
 
28.
Leibfried, S. (1993). Towards a European Welfare State? On Integration Poverty Regimes into the European Community. In: C. Jones (ed), New Perspectives on the Welfare State in Europe. London and New York: Routledge.
 
29.
Lohkamp-Himmighofen, M., Dienel, Ch. (2000). Reconciliation Policies from a Comparative Perspective. In: M. Lohkamp-Himmighofen, C. Dienel, (eds), Gendered Policies in Europe. Palgrave Macmillan.
 
30.
Mărginean, I. (1993). Politica social. In: C. Zamfir, V. Lazăr (eds), Dicţionar de sociologie. Bucharest: Babel Publishing House.
 
31.
Naumescu, V. (1999). The Welfare State in Postwar Europe The Golden Years. The Crises. New Trends. In: L. Gyemant (ed), European Tradition and Experiences. Editura Fundaţiei Studiilor Europene Publisher Cluj Napoca.
 
32.
Pierson, C. (1991). Beyond the welfare state. Pennsylvania State University Press.
 
33.
Powell, M., Barrientos, A. (2004). Welfare regime and the welfare mix. European Journal of Political Research, 43(1): 83–105.
 
34.
Schnapper, D., Bachelier, C. (2000). Ce este cetăţenia? Iași: Polirom Publishing House.
 
35.
Spannagel, D. (2013). In-work poverty in Europe: Extent, structure and causal mechanisms, COPE Research Paper, Combating Poverty in Europe, Oldenburg.
 
36.
Stănescu, S. M. (2013). Statul bunăstării între supravieţuire, reformă și integrare europeană, ProUniversitaria Publishing House, Bucharest, Romania.
 
37.
Zamfir, E. (1997). Modele ale statului bunăstării. In: C. Zamfir, E. Zamfir (eds), Politici sociale în România în context European. Bucharest: Alternative Publishing House.
 
38.
Zamfir, C. (1997). Direcţii ale reformei statului bunăstării. In: C. Zamfir, E. Zamfir (eds), Politici sociale în România în context European. Bucharest: Alternative Publishing House.
 
39.
Zamfir, C. (2020). Romania: development project. Romanian Academy (forthcoming).
 
40.
Zamfir, C., Zamfir, E. (1995). Politici sociale în context European. Bucharest: Alternative Publishing House.
 
41.
Zamfir, E. (1993). Protecţie socială. In: C. Zamfir, V. Lazăr (eds), Dicţionar de sociologie. Bucharest: Babel Publishing House.
 
ISSN:1640-1808