Archive
2005 vol. 8
 
 

Editorial

Problemy Polityki Społecznej 2005;8:9–10
 
CASE REPORT
 

Germany and the New European Social Model

Problemy Polityki Społecznej 2005;8:59–76
 
CASE REPORT
 

In Search of a ‘different way’

Problemy Polityki Społecznej 2005;8:77–96
 
CASE REPORT
 

Polish queer movement from the social policy perspective

Problemy Polityki Społecznej 2005;8:111–129
 
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
 

Discrimination practices in social assistance

Problemy Polityki Społecznej 2005;8:149–159
 
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
 

Focus Group Interviews as a social policy research method

Problemy Polityki Społecznej 2005;8:161–176
 
REVIEW
 

Witold Nieciuński Studia i prace 1964–2004

Problemy Polityki Społecznej 2005;8:251–253
 
REVIEW
 

Stanisława Borkowska (ed.), Przyszłość pracy w XXI wieku

Problemy Polityki Społecznej 2005;8:259–266
 
REVIEW
 

Jerzy Szmagalski, Wypalenie pracowników socjalnych

Problemy Polityki Społecznej 2005;8:267–270
 
OTHER
 

Critical Social Policy

Problemy Polityki Społecznej 2005;8:273–285
 
OTHER
 

Postdoctoral degree dissertations in social policy 2003–2005

Problemy Polityki Społecznej 2005;8:314
 
ISSN:1640-1808