PL EN
FORUM
Relationship between social goals and economic goals: Antoni Rajkiewicz, Economy and social policy marriage as a hope for future development
 
More details
Hide details
1
Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski
 
 
Publication date: 2020-06-05
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2005;8:227-229
 
 
REFERENCES (6)
1.
Balcerowicz L., O kilku sprawach społecznych, (w:) Polityka społeczna – efekt czy siła sprawcza rozwoju kraju, Fundacja Batorego, Warszawa 1994.
 
2.
Boni M., Program przeciwdziałania bezrobociu, (w:) Polityka społeczna – efekt czy siła sprawcza rozwoju kraju, Fundacja Batorego, Warszawa 1994.
 
3.
Galbraith J.K., Godne społeczeństwo. Program troski o ludzkość, Bellona, Warszawa 1999.
 
4.
Rychliński S., Polityka społeczna, (w:) Wybór pism, PWN, Warszawa 1976.
 
5.
Praca w nauczaniu Jana Pawła II, „Rynek Pracy”, numer specjalny, lipiec 2005.
 
6.
Wieczorek P., Podaż miejsc pracy w Polsce, „Wiadomości Statystyczne” nr 10/2005.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top