PL EN
FORUM
Relationship between social goals and economic goals: Ryszard Szarfenberg, Economic goals as social goals
 
More details
Hide details
1
Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski
 
 
Publication date: 2020-06-05
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2005;8:241-245
 
 
REFERENCES (5)
1.
Giddens A., Socjologia, PWN, Warszawa 2004.
 
2.
Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, t. 1 i 2, PWN, Warszawa 2004.
 
3.
Supińska J., Dylematy polityki społecznej, Instytut Polityki Społecznej UW, Warszawa 1991.
 
4.
Szubert W., Przedmiot, geneza i zakres socjalistycznej polityki społecznej, (w:) A. Rajkiewicz (red.), Polityka społeczna, PWE, Warszawa 1979.
 
5.
Winiarski B. (red.), Polityka gospodarcza, PWN, Warszawa 1999.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top