PL EN
CASE REPORT
Polish queer movement from the social policy perspective
 
 
More details
Hide details
1
Doktorant Instytutu Pedagogiki, Uniwersytet Gdański
 
 
Publication date: 2020-06-05
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2005;8:111-129
 
ABSTRACT
This article is an attempt to show how Polish emancipation gay and lesbian movement evolves and how it affects the queer theory, which is being run within the humanities. The dramatic struggle held to make the Parade of Tolerance in June 2005 legal has stimulated once again a debate over the existence of queer people in Poland. This article also argues that ambiguous state of the movement raises a need of more social attitude to the issue. However, the discourse of antigay, homophobic rhetoric opposes any social initiatives in this matter. The author presents the wide scope of gay publications and argues with the constructivist approach of Jacek Kochanowski. Instead he offers a moderate essential attitude, called oscillating gay identity.
 
REFERENCES (56)
1.
Adamska K., Ludzie obok. Lesbijki i gej w Polsce, Wydawnictwo Graffitti BC, Toruń 1998.
 
2.
Ange D., Homoseksualizm. Czym jest? Do czego prowadzi?, Wydawnictwo M, Kraków 1993.
 
3.
Baran B., Postmodernizm i końce wieku, Wydawnictwo Inter Esse, Kraków 2003.
 
4.
Basiuk T., Queerowanie po polsku, „Furia Pierwsza” nr 7/2000.
 
5.
Basiuk T., Ferens D., Sikora T. (red.), Odmiany odmieńca. Mniejszościowe orientacje seksualne w perspektywie gender, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2002.
 
6.
Bilewicz M., Ostolski A., Wójcik A., Wysocka A., Pamięć w kontekście międzyetnicznym: „trudne pytania” w kontaktach młodych Polaków i młodych Żydów, „Kultura i społeczeństwo” nr 3/2004.
 
7.
Clark D., Lesbiki i geje. Jak ich kochać, Wydawnictwo Da Capa, Warszawa 1995.
 
8.
Dayringer R., Homosexuality Reconsidered, „The Journal of Pastoral Care” nr 1(50)/1996.
 
9.
Eichberg R., Ujawnij się. Prawda lesbijek i gejów, Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, Warszawa 1995.
 
10.
Engel–Bernatowicz A., Kamińska A., Coming out. Ujawnienie orientacji psychoseksualnej – zaproszenie do dialogu, Wydawnictwo anka zet studio, Warszawa 2005.
 
11.
Gadomski W., Jak walczyć z biedą, „Gazeta Wyborcza” z 16–17 października 2004.
 
12.
Giroux H., W kierunku nowej sfery publicznej, (w:) Z. Kwieciński (red.), Nieobecne dyskursy, cz. 1, Studia Kulturowe i Edukacyjne, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1991.
 
13.
Gnitecki J., Pedagogika i edukacja u progu trzeciego tysiąclecia w obliczu przemian globalnych współczesnego Świata, (w:) A. Nalaskowski, K. Rubacha (red.), Pedagogika u progu trzeciego tysiąclecia, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2001.
 
14.
Gruszczyńska A., Nieznośna niewidzialność lesbijek, (w:) Z. Sypniewski, B. Warkocki (red.), Homofobia po polsku, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2004.
 
15.
Gruszczyńska A., Kraków, europejskie miasto homofobów, (w:) Z. Sypniewski, B. Warkocki (red.), Homofobia po polsku, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2004a.
 
16.
Gruszczyńska A., Wściekłość i wrzask, (w:) Z. Sypniewski, B. Warkocki (red.), Homofobia po polsku, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2004b.
 
17.
Habermas J., Działanie komunikacyjne i detranscendentalizacja rozumu, Oficyna Naukowa, Warszawa 2004.
 
18.
Helminiaka D.A., Co Biblia naprawd´ mówi o homoseksualności?, Uraeus, Gdynia 2002.
 
19.
Janion M., Rozstać się z Polską?, „Gazeta Wyborcza” z 2–3 października 2004.
 
20.
Jarymowicz T., Queer theory – bardzo krótki wstęp, http://www.nts.uni.wroc.pl/tek....
 
21.
Jaworski J., Wprowadzenie, (w:) G. Weinberg, Ludzie zorientowani homoseksualnie w społeczeństwie, Wydawnictwo Softpress, Poznań 1991.
 
22.
Jaworski J., Słowo wstępne, (w:) R. Woods, O miłości, która nie śmiała wymawiać swojego imienia, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1993.
 
23.
Jaworski J., Dodatek: Problemy związane z polskimi przekładami Biblii, (w:) D.A. Helminiak, Co Biblia naprawdę mówi o homoseksualności, Wydawnictwo „Uraeus”, Gdynia 2002.
 
24.
Kitliński T., Rozważania o kwestii gejowskiej. Prostoduszne, bez Sartre’a i po polsku, (w:) Z. Sypniewski, B. Warkocki (red.), Homofobia po polsku, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2004.
 
25.
Kochanowski J., Fantazmat zróżnicowany. Socjologiczne studium przemian tożsamości gejów, Universitas, Kraków 2004a.
 
26.
Kochanowski J., Problem społecznej (nie)obecności lesbijek i gejów w Polsce z perspektywy socjologicznej studiów queer, (w:) I. Krzemiński, A. Jelonek (red.), Socjologia a przemiany współczesnego Êwiata, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 
27.
Kochanowski J., Lubiewo – pokochaj ciotę!, 2005, http://www.kochanowski.edu.pl/....
 
28.
Krzyszpień J., Wybrane aspekty ruchu emancypacyjnego lesbijek i gejów, (w:) J. Rzepka (red.), Typowość i inność w zachowaniach seksualnych, cz. I i II, Podyplomowe Studium Wychowania Seksualnego Akademii Wychowania Fizycznego, Katowice 1996.
 
29.
Kulpa R., To miał być tekst o teorii queer, RECYKLING IDEI — pismo społecznie zaangażowane, 2005, http://www.recykling.uni.wroc.....
 
30.
Kulpa R., Kicz – Subwersja – Kamp. Szkic antropologiczny, 2005a, http://www.nic-tak-samo.uni.wr....
 
31.
Kuźmicz M., Leszczyński A., Polska jest rajem, „Gazeta Wyborcza” z 8 października 2004.
 
32.
Kymlicka W., Liberalizm, (w:) T. Honderich (red.), Encyklopedia filozofii, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1998.
 
33.
Leszkowicz P., Przełamując hetero-matrix. Wojna seksualna w Polsce i kryzys praw człowieka, (w:) Z. Sypniewski, B. Warkocki (red.), Homofobia po polsku, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2004.
 
34.
Lisak M., Polska bierność doktrynalna, „Gazeta Wyborcza” z 9–10 lipca 2005.
 
35.
Lizurej M., Lesbijki? Przecież nas nie ma!, (Komentarz do instalacji), (w:) Z. Sypniewski, B. Warkocki (red.), Homofobia po polsku, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2004.
 
36.
Majka-Rostek D., Mniejszość kulturowa w warunkach pluralizacji. Socjologiczna analiza sytuacji homoseksualistów polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
 
37.
Michalik S., Kwestia homoseksualna – ujęcie radykalne, Lewicowy Portal Informacyjny, 2005, http://www.lewica.pl/?dzial=te....
 
38.
Mizielińska J., Poza kategoriami... Kilka uwag na temat queer theory, (w:) Spotkania feministyczne [2], Warszawa 1999/2000.
 
39.
Mizielińska J., Nasze życie, nasze rodziny, nasze wartoÊci, czyli jak walczyć z moralną paniką w ponowoczesnych czasach?, (w:) Z. Sypniewski, B. Warkocki (red.), Homofobia po polsku, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2004.
 
40.
Ostolski A., żydzi, geje i wojna cywilizacji, „Opcit” nr 2/2005, dostępny również: http://kobiety-kobietom.com/qu....
 
41.
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (red.) o. Augustyn Jankowski OSB, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań – Warszawa 1980.
 
42.
Prusak J., Inni inaczej, „Tygodnik Powszechny” z 19 czerwca 2005.
 
43.
Radziewicz-Winnicki A., Społeczeństwo w trakcie zmiany, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 
44.
Rawls J., Teoria sprawiedliwości, Biblioteka Współczesnych Filozofów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 
45.
Rawls J., Liberalizm polityczny, Biblioteka Współczesnych Filozofów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 
46.
Scheler M., Istota i forma sympatii, PWN, Warszawa 1986.
 
47.
Sikora T., Odmieńcy, czyli fałszywki, „Pro Arte” nr 18/2003 i na http://www.nts.uni.wroc.pl/tv.....
 
48.
Skuza P., O jednym nieobecnym dyskursie – homoseksualizm w pedagogice, „Kultura i Edukacja” nr 4/2004.
 
49.
Skuza P., Wykluczenia osób o nienormatywnych orientacjach seksualnych z dyskursu pedagogiki i praktyki edukacyjnej, „Kwartalnik Myśli Społeczno-Pedagogicznej” nr 1(29)/2005.
 
50.
Sypniewski Z., Warkocki B. (red.), Homofobia po polsku, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2004.
 
51.
Szacki J., O tożsamości (zwłaszcza narodowej), „Kultura i społeczeństwo” nr 3/2004.
 
52.
Warkocki B., Biedni Polacy patrzą na homoseksualistów, (w:) Z. Sypniewski, B. Warkocki (red.), Homofobia po polsku, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2004.
 
53.
Weinberg G., Ludzie zorientowani homoseksualnie w społeczeństwie, Wydawnictwo Softpress, Poznań 1991.
 
54.
Witkowski M., Lubiewo, Wydanie II poprawione, Korporacja Ha!art, Kraków 2005.
 
55.
Woods R., O miłości, która nie śmiała wymawiać swojego imienia, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1993.
 
56.
Zierkiewicz E., O koniecznoÊci włàczenia problematyki płci kulturowej orientacji seksualnej dla zawodowego przegotowania pedagogów – doradców, (w:) T. Basiuk, D. Ferens, T. Sikora (red.), Odmiany odmieńca. MniejszoÊciowe orientacje seksualne w perspektywie gender, Katowice 2002.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top