PL EN
FORUM
Relationship between social goals and economic goals: Maciej Żukowski, Introduction
 
More details
Hide details
1
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Katedra Pracy i Polityki Społecznej
 
 
Publication date: 2020-06-05
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2005;8:179-184
 
 
REFERENCES (14)
1.
Barr N., Ekonomika polityki społecznej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1993.
 
2.
Barr N., The Welfare State as Piggy Bank. Information, Risk, Uncertainty, and the Role of the State, Oxford University Press, Oxford 2001.
 
3.
Esping-Andersen G., The Three Worlds of Welfare Capitalism, Polity Press, Cambridge 2000.
 
4.
Esping-Andersen G. i in., Why we need a New Welfare State, Oxford University Press, Oxford 2002.European Commission, The Social Situation in the European Union 2004, European Commission, EUROSTAT, Luxembourg 2004a.
 
5.
European Commission, Report of the High Level Group on the Future of Social Policy in an Enlarged European Union, Directorate-General for Employment and Social Affairs, May 2004b.
 
6.
EUROSTAT, GDP per capita in Purchasing Power Standards for EU, Candidate Countries and EFTA. Nowcast 2003, „Statistics in Focus, Economy and Finance” 27/2004a, EUROSTAT (KS-NJ-04-027–EN-N).
 
7.
EUROSTAT, European Labour Force Survey. Principal Results 2003, „Statistics in Focus. Population and Social Conditions” 14/2004b, EUROSTAT (KS-NK-04-014-EN-N).
 
8.
Golinowska S., Europejski model socjalny i otwarta koordynacja polityki społecznej, „Polityka Społeczna” nr 11–12/2002.
 
9.
Kaźmierczak T., Rymsza M. (red.), W stron´ aktywnej polityki społecznej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003.
 
10.
NPR, Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007–2013, dokument przyjęty przez Rad´ Ministrów 11 stycznia 2005 r.
 
11.
Strategia polityki społecznej 2007–2013. Wstępne propozycje Ministerstwa Polityki Społecznej, Warszawa 2005.
 
12.
Traktat ustanawiający Konstytucj´ dla Europy, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 310, tom 47, 16 grudnia 2004.
 
13.
UNDP, Human Development Report 2004, UNDP, http://hdr.undp.org/reports/gl....
 
14.
Witte L., Europäisches Sozialmodell und Sozialer Zusammenhalt: Welche Rolle spielt, die EU?, Friedrich-Ebert-Stiftung, Internationale Politikanalyse, Europäische Politik, grudzień 2004.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top