PL EN
FORUM
Relationship between social goals and economic goals: Social policy goals and economic policy goals. An example of NPR 2007–2013
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski Szkoła Główna Handlowa
 
 
Publication date: 2020-06-05
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2005;8:210-217
 
 
REFERENCES (7)
1.
Ćwikliński H., Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
 
2.
Hagerty M.R., Cummins R.A., Ferriss A.L., Land K., Michalos A.C., Peterson M., Sharpe A., Sirgy J., Vogel J., Quality of Life Indexes for National Policy Review and Agenda for Research, „Social Indicators Research” nr 55/2001.
 
3.
UNDP, Human Development Report, UNDP, New York 2005.
 
4.
Kurzynowski A. (red.), Polityka społeczna, SGH, Warszawa 2000.
 
5.
Słaby T., Poziom życia, jakość życia, „Wiadomości Statystyczne” nr 6/1990.
 
6.
Słaby T., Poziom i jakość życia, (w:) T. Panek, A. Szulc (red.), Statystyka Społeczna, SGH, Warszawa 2004.
 
7.
Winiarski B. (red.), Polityka gospodarcza, PWN, Warszawa 2004.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top