PL EN
REVIEW
Jerzy Szmagalski, Wypalenie pracowników socjalnych
 
More details
Hide details
1
Instytut Socjologii Studium Pracy Socjalnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 
 
Publication date: 2020-06-05
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2005;8:267-270
 
 
REFERENCES (3)
1.
Krzyszkowski J., Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej, Omega-Praxis, Łódź 1998.
 
2.
Soderfeld M., Soderfeld B., Warg L.E., Burnout in Social Work, „Social Work” vol. 40/1995, Iss 5.
 
3.
Szmagalski J., Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych, seria ExLibris Pracownika socjalnego, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2004.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top