PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Focus Group Interviews as a social policy research method
 
More details
Hide details
1
Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski
 
 
Publication date: 2020-06-05
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2005;8:161-176
 
ABSTRACT
Focus Group Interviews (FGI) is a qualitative research method, that has been applied mainly in the field of marketing in Poland. Recently the advantages of this method have been also taken into consideration by social researchers including analysts of social policy. The article contains a description of FGI method and a short review of experiences with FGI gained by selected social research centres. The main part of the article concerns a research of the Institute of Social Policy of the Warsaw University. The goal of the article was firstly a presentation of the method in the light of practical experience (including some technical details) and secondly – wider popularization of application of FGI in the field of social policy studies. Presented examples of research regarded mainly such fields as migration (situation of immigrants in Poland as a subject of the research conducted among immigrants) and related questions. Actually the article is based on research conducted among quite difficult target group (type of respondents) and the type of the research group seemed to make a test of potential advantages and disadvantages of FGI more severe. Presented concepts and experiences with FGI as the method of migrations’ research may be also applied in other research fields of social policy.
 
REFERENCES (9)
1.
Błuszkowski J., Stereotypy narodowe w świadomości Polaków. Studium socjologiczno-politologiczne, Elipsa, Warszawa 2003.
 
2.
Daniłowicz P., Lisek-Michalska J., Focus – zogniskowany wywiad grupowy. Zarys metody, „Kultura i Społeczeństwo” nr 1/2000.
 
3.
Delanty G., Jones P., „WP2 – Immigrant Focus Groups” (Dept of Sociology, University of Liverpool) – założenia badawcze programu „The European Dilemma...”; materiał niepublikowany, 2003.
 
4.
Kosmala A., Wywiad zogniskowany, (w:) R. Antoniewski, A. Górny, I. Koryś, A. Kosmala, Z zastosowania technik jakościowych w badaniach nad migracjami: doświadczenia OBM, Instytut Studiów Społecznych UW, Seria: Prace Migracyjne, nr 38/2000.
 
5.
Kubiak A., Zastosowanie zogniskowanego wywiadu grupowego na przykładzie badań nad korupcją, (w:) J. Lisek-Michalska, P. Daniłowicz (red.), Fokus – zogniskowany wywiad grupowy, studia nad metodą, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2004.
 
6.
Łotocki ¸., Ksenofobia w Europie. Formy dyskryminacji instytucjonalnej, politycznej i społecznej, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i dyskusje” nr 5/2003.
 
7.
Maison D., Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych, PWN, Warszawa 2001.
 
8.
Supińska J., Firlit-Fesnak G., ¸otocki ¸. (opr.), Raport końcowy z Subprojektu nr II Programu Badawczego „Xenophob: Zogniskowane wywiady grupowe – Polska”, 2003, www.ips.uw.edu.pl/xenophob.
 
9.
„The European Dilemma: Institutional Patterns and the Politics of ‘Racial’ Discrimination, Research Project Xenophob, EU Fifth Framework Programme 2002–2005”, materiał przygotowany przez Tom R. Burns i Masoud Kamali we współpracy z Birgitta Busch, Gerard Delanty, Helen Flam, Jonathan Friedman, Carlo Ruzza, Jens Rydgren, Jolanta Supinska, Nicos Trimikliniotis na seminarium Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 12 listopada 2002, Convento, EUI. – założenia badawcze programu „The European Dilemma...”.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top