PL EN
STUDIA
Wybrane problemy polityki zdrowotnej w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 01-06-2020
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2013;21:85-108
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Autorka przedstawia główne problemy polityki zdrowotnej w szerszym kontekście polityki społecznej. Przywołuje argumenty wskazujące, że rozwiązywanie problemów zdrowotnych może być mało skuteczne bez rozwiązywania innych problemów społecznych, ale też trudno jest rozwiązywać wiele problemów społecznych bez rozwiązywania problemów zdrowotnych. Po omówieniu pojęcia polityki zdrowotnej, jej celów i zasad oraz uwarunkowań autorka charakteryzuje główne problemy dotyczące wybranych instrumentów polityki zdrowotnej: ekonomicznych, prawnych, organizacyjnych i kadrowych. Artykuł kończy się rekomendacjami wskazującymi przede wszystkim na konieczność zapewnienia kompleksowych działań, zwiększenia roli podstawowej opieki zdrowotnej i lekarza pierwszego kontaktu, poprawy opieki zdrowotnej dla grup szczególnie zagrożonych, przede wszystkim dzieci i młodzieży oraz ludzi starych.
 
REFERENCJE (14)
1.
Cichocka E. (2011). Nadchodzi starość, „Gazeta Wyborcza”, 13 czerwca.
 
2.
Dubas K. (2010). Szpitale niepubliczne w województwie małopolskim — profil działalności oraz znaczenie w systemie lecznictwa, „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia”,VIII(1).
 
3.
Erenc M., Michota W. (2000). Samorząd terytorialny organizatorem ochrony zdrowia, „Zeszyty Samorządowe”, 1.
 
4.
Funkcjonowanie… (2012). Funkcjonowanie systemu ratownictwa, raport NIK, nr ewid. 149/2012/P1 1094/KZD, www.nik.gov.pl.
 
5.
Grodzicki T. (2013). Strategia rozwoju systemu opieki geriatrycznej i rozwiązań poprawiających jakość opieki nad osobami starszymi w systemie ochrony zdrowia, www.mz.gov.stat.pl [dostęp: 31 stycznia 2013].
 
6.
Gutkowska K., Ozimek I., Banasiak M. (2002). Poziom zaspokojenia potrzeb w zakresie ochrony zdrowia na wsi, w: I. D. Karwat (red.), Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. Lublin.
 
7.
Indulski, J., Leowski J. (1971). Podstawy medycyny społecznej. Warszawa.
 
8.
Karski J. B. (2003). Praktyka i teoria promocji zdrowia. Warszawa.
 
9.
Karski J. B. (2005). Polityka zdrowotna samorządu terytorialnego a członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Warszawa: CeDeWu.
 
10.
Karski J. B. (2006). Postępy promocji zdrowia: przegląd międzynarodowy. Warszawa: CeDeWu.
 
11.
Narodowy Program… (2012). Narodowy Program Zdrowia, www.mz.gov.pl [dostęp: 14 czerwca 2012].
 
12.
Narodowy Rachunek… (2012). Narodowy Rachunek Zdrowia 2010, www.mz.gov.stat.pl [dostęp: 14 grudnia 2012].
 
13.
Narodowy Rachunek…, (2013). Narodowy Rachunek Zdrowia 2012, www. mz.gov.stat.pl [dostęp: 31 stycznia 2013].
 
14.
Nosko J. (2005). Zmiany w regułach życia społecznego a problem systemu zdrowia publicznego w Polsce, „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia”, III(2).
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top