PL EN
STUDIA
Kultura jako czynnik warunkujący zdrowie, diagnozowanie chorób i ich leczenie
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 01-06-2020
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2013;21:71-84
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wzrost skali migracji wiąże się z wieloma wyzwaniami. Jednym z nich jest kwestia leczenia osób pochodzących z innych krajów i regionów świata. Istotnym kierunkiem działań w tym zakresie powinno być zatem rozpoznanie kulturowych barier w leczeniu zagranicznych pacjentów. Przedstawiona w artykule analiza prezentuje kilka aspektów tego zagadnienia — wpływ kultury na występowanie i przebieg określonych chorób oraz znaczenie kultury w diagnostyce i terapii.
 
REFERENCJE (28)
1.
Boyd D. Bee H. (2007). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zysk i S-ka.
 
2.
Dudek Z. W., Pankalla A. (2008). Psychologia kultury — doświadczenia graniczne i transkulturowe. Warszawa: Eneteia.
 
3.
Firlit-Fesnak G. (2008). W poszukiwaniu bezpiecznej przystani. Cudzoziemcy z Czeczenii w Polsce. Warszawa: Aspra-Jr.
 
4.
Fuller T. E. (1981). Czarownicy i psychiatrzy. Warszawa: PIW.
 
5.
Głodowski W. (2001). Komunikowanie interpersonalne. Warszawa: Hansa Comunication.
 
6.
Grzymała-Moszczyńska H. (2007). Uchodźcy jako wyzwanie dla polskiego systemu opieki zdrowotnej, w: Klaus W., Migranci na polskim rynku pracy. Rzeczywistość, problemy, wyzwania. Warszawa: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.
 
7.
Grzymała-Moszczyńska H., Nowicka E. (1998). Sytuacja uchodźców w literaturze psychologicznej, w: Grzymała-Moszczyńska H., Nowicka E., Goście i gospodarze. Problem adaptacji kulturowej w obozach dla uchodźców oraz otaczających je społecznościach lokalnych. Kraków: NOMOS.
 
8.
Hall E. (1984). Poza kulturą. Warszawa: PWN.
 
9.
Hall E. (1996). Ukryty wymiar. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie „Muza”.
 
10.
Hall E. (1987). Bezgłośny język. Warszawa: PIW.
 
11.
Hampden-Turner C.,Trompenaars A. (2000). Siedem wymiarów kultury, Kraków.
 
12.
Hofstede G. (2007). Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu. Warszawa: PWE.
 
13.
Kasprowicz, M. (2010). Nomadyczność istnienia świadomego szaleńca. Szaleństwo jako świadome wykorzenienie, w: Kasprowicz, M., Drelich, S., Kopyciński, M., Zjawisko szaleństwa w kulturze. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
14.
Kopczyński J., Siciński A. (1990). Człowiek — środowisko — zdrowie. Wrocław: Komitet Prognoz „Polska w XXI wieku”.
 
15.
Kostrzanowska Z. (2010). Pojęcie zdrowia i choroby w wymiarze biopsychospołecznym, w: Krajewska-Kułak E., Wrońska I., Kędziora-Kornatowska K., Problemy wielokulturowości w medycynie. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 
16.
Kubitsky J. (2012). Psychologia migracji. Warszawa: Difin. Leksykon terminów — Międzykulturowe pojęcia zdrowia psychicznego (2000). Warszawa: WHO/ Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
 
17.
Marek A. (2008). Edukacja dzieci czeczeńskich w Polsce; Lalak D., Dom i ojczyzna — dylematy wielokulturowości. Warszawa: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW.
 
18.
Matsumoto D., Juang L. (2007). Psychologia międzykulturowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
19.
Płaszewska-Żywko J. (2010). Model Joyce Newman Giger i Ruth Elanie Davidhizare, w: Krajewska-Kułak E., Wrońska I., Kędziora-Kornatowska K., Problemy wielokulturowości w medycynie. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 
20.
Podrażka-Malka A. (2007). Zdrowie i jego ochrona, w: Panek T., Statystyka społeczna. Warszawa: PWE.
 
21.
Schumacher J. F., Ward T. (2001). Cultural Cognition and Psychopatology. Westport: Prager.
 
22.
Shing S. W., McDermolt J. F. (1981). Culture, Mind And Therapy. New York: Brunner/ Mesel Inc.
 
23.
Szopski M. (2005). Komunikowanie międzykulturowe. Warszawa: WSiP.
 
24.
V. Schwippe A., El Hachimi M., Juergens G. (2004). Multikulturelle systematische Praxis — Ein Reisefuehrer fuer Beratung, Therapie und Supervision, Carl-Auer-Systeme Verlag, Heidelberg.
 
25.
Torrey E. F. (1981). Czarownicy i psychiatrzy, PIW, Warszawa.
 
26.
Weber M. (1973). Die „Objektivität“ sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis, w: Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. Tübingen: Johanes Winckelmann.
 
27.
Wołowik W. (1998). Język ciała międzynarodowy, Atlas III. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 
28.
Wysocki M. J., Miller M. (2003). Nowe zdrowie publiczne w perspektywie ostatnich 30 lat, „Zdrowie Publiczne”, 113(1/2).
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top