PL EN
CASE REPORT
Chosen problems of health policy in Poland
 
More details
Hide details
1
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski
 
 
Publication date: 2020-06-01
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2013;21:85-108
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The author presents crucial problems of health policy in a broad context of social policy. She argues that solving health problems may prove insufficient without solving other social problems, though it may also be difficult to solve broader social problems without solving the problem of poor health. After discussing the concept of health policy, its aims, principles and determinants, the author characterises basic problems of chosen health policy instruments: economic, legal, organizational and human resources. The text ends with recommendations demanding comprehensive services, increasing the role of basic medical services and a family doctor as well as an improvement of health care for the most endangered groups, such as children and youth and old people.
 
REFERENCES (14)
1.
Cichocka E. (2011). Nadchodzi starość, „Gazeta Wyborcza”, 13 czerwca.
 
2.
Dubas K. (2010). Szpitale niepubliczne w województwie małopolskim — profil działalności oraz znaczenie w systemie lecznictwa, „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia”,VIII(1).
 
3.
Erenc M., Michota W. (2000). Samorząd terytorialny organizatorem ochrony zdrowia, „Zeszyty Samorządowe”, 1.
 
4.
Funkcjonowanie… (2012). Funkcjonowanie systemu ratownictwa, raport NIK, nr ewid. 149/2012/P1 1094/KZD, www.nik.gov.pl.
 
5.
Grodzicki T. (2013). Strategia rozwoju systemu opieki geriatrycznej i rozwiązań poprawiających jakość opieki nad osobami starszymi w systemie ochrony zdrowia, www.mz.gov.stat.pl [dostęp: 31 stycznia 2013].
 
6.
Gutkowska K., Ozimek I., Banasiak M. (2002). Poziom zaspokojenia potrzeb w zakresie ochrony zdrowia na wsi, w: I. D. Karwat (red.), Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. Lublin.
 
7.
Indulski, J., Leowski J. (1971). Podstawy medycyny społecznej. Warszawa.
 
8.
Karski J. B. (2003). Praktyka i teoria promocji zdrowia. Warszawa.
 
9.
Karski J. B. (2005). Polityka zdrowotna samorządu terytorialnego a członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Warszawa: CeDeWu.
 
10.
Karski J. B. (2006). Postępy promocji zdrowia: przegląd międzynarodowy. Warszawa: CeDeWu.
 
11.
Narodowy Program… (2012). Narodowy Program Zdrowia, www.mz.gov.pl [dostęp: 14 czerwca 2012].
 
12.
Narodowy Rachunek… (2012). Narodowy Rachunek Zdrowia 2010, www.mz.gov.stat.pl [dostęp: 14 grudnia 2012].
 
13.
Narodowy Rachunek…, (2013). Narodowy Rachunek Zdrowia 2012, www. mz.gov.stat.pl [dostęp: 31 stycznia 2013].
 
14.
Nosko J. (2005). Zmiany w regułach życia społecznego a problem systemu zdrowia publicznego w Polsce, „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia”, III(2).
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top