PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Resilience and poverty — concept, question, and first results of a qualitative nine country study
 
Więcej
Ukryj
1
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit and University of Erlangen
 
 
Data publikacji: 20-05-2020
 
 
Autor do korespondencji
Markus Promberger   

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit (BA), Regensburger Straße 104, 90478 Nürnberg; author’s email address: Markus.Promberger@iab.de
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2018;41:19-35
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł prezentuje wyniki projektu RESCuE, będącego pogłębionym badaniem jakościowym 250 zagrożonych wykluczeniem społecznym gospodarstw domowych z dziewięciu krajów europejskich, w szczególności ich warunków życia i praktyk społeczno-ekonomicznych na tle kryzysu gospodarczego w Europie w okresie od 2008 r. Szczególne istotne są dwa płynące z nich wnioski. Po pierwsze, koncepcja rezyliencji okazuje się użyteczna i możliwa do przeniesienia do badań nad ubóstwem i polityką społeczną pod pewnymi warunkami wstępnymi. Po drugie, szeroki zakres wzajemnie powiązanych, możliwych do zastąpienia i wielowartościowych praktyk pozwala jedynie niewielu gospodarstwom domowym uzyskać środki do życia ze źródeł mieszanych, w tym bezpośrednich świadczeń, natomiast szczególnie istotny jest dostęp do dóbr wspólnych. Analiza typologiczna tych gospodarstw domowych wskazuje, w jaki sposób praktyki socjoekonomiczne są powiązane z pewnymi kulturowymi wzorcami i wartościami, a także posiadanymi przez nie osobistymi społecznymi sieciami.
 
REFERENCJE (42)
1.
Aidukaite, J. (2004). The Emergence of the Post-Socialist Welfare State: The Case of the Baltic States: Estonia, Latvia and Lithuania. Södertörn doctoral dissertation.
 
2.
Anthony, E.K. (2008). Cluster Profiles of Youths Living in Urban Poverty: Factors Affecting Risk and Resilience. Social Work Research, vol. 32, iss. 1, pp. 6–17.
 
3.
Barthes, R. (1981). Camera Lucida: Reflections on Photography. New York: Hill and Wang.
 
4.
Béné, Ch., Newsham, A., Davies, M., Ulrichs, M., Godfrey Wood, R. (2014). Resilience, Poverty and Development. Journal of International Development, vol. 26, iss. 5, pp. 598–623. DOI: 10.1002/jid.2992.
 
5.
Boost, M., Meier, L. (2017). Resilient practices of consumption in times of crisis: Biographical interviews with members of vulnerable households in Germany. International Journal of Consumer Studies, Special Issue: Crises and Consumption, vol. 41, iss. 4, pp. 371–378. DOI: 10.1111/ijcs.12346.
 
6.
Bosch, A. (2018). Das Bild als Aktant. Theoretische und methodologische Implikationen des Visuellen. In: M.R. Müller, H.-G. Soeffner (eds.). Das Bild als soziologisches Problem. Herausforderungen einer Theorie visueller Sozialkommunikation. Weinheim: Beltz Juventa.
 
7.
Bosch, A., Promberger, M. (2018). Ästhetischer Eigensinn und Resilienz. In: A. Bosch, H. Pfütze (eds.), Ästhetischer Widerstand gegen Zerstörung und Selbstzerstörung. (489–504). Wiesbaden: Springer.
 
8.
Bourdieu, P. (2011). The Forms of Capital. In: I. Szeman, T. Kaposy (eds.), Cultural Theory: An Anthology. (81–93). Oxford: Wiley-Blackwell.
 
9.
Bruckmeier, K., Wiemers, J. (2017). Differences in welfare take-up between immigrants and natives: A microsimulation study. International Journal of Manpower, vol. 38, iss. 2, pp. 226–241. DOI: 10.1108/IJM-03-2015-0053.
 
10.
Dagdeviren, H., Donoghue, M., Meier, L. (2017). The narratives of hardship: the new and the old poor in the aftermath of the 2008 crisis in Europe. The Sociological Review, vol. 65, iss. 2, pp. 369–385. DOI: 10.1111/1467-954X.12403.
 
11.
Dagdeviren, H., Donoghue, M., Promberger, M. (2016). Resilience, Hardship and Social Conditions. Journal of Social Policy, vol. 45, iss. 1, pp. 1–20.
 
12.
Deppe, W. (1982). Drei Generationen Arbeiterleben: eine sozio-biographische Darstellung. Frankfurt am Main–New York: Campus.
 
13.
Durkheim, E. (2013). De la division du travail social. Paris: Presses Universitaires de France.
 
14.
Esping-Andersen, G. (2013). The Three Worlds of Welfare Capitalism. New York: John Wiley & Sons.
 
15.
Estêvão, P., Calado, A., Capucha, L. (2017). Resilience: Moving from a “heroic” notion to a sociological concept. Sociologia. Problemas e Práticas, no. 85, pp. 9–25. DOI: 10.7458/SPP20178510115.
 
16.
Finley, M.I. (1965). The World of Odysseus. New York: Viking.
 
17.
Flyvbjerg, B. (2006). Five Misunderstandings about Case-Study Research. Qualitative Inquiry, vol. 12, iss. 2, pp. 219–245. DOI: 10.1177/1077800405284363.
 
18.
Frankl, V.E. (1959). Man’s search for meaning. London: Simon and Schuster.
 
19.
Gal, J. (2010). Is there an extended family of Mediterranean welfare states? Journal of European Social Policy, vol. 20, iss. 4, pp. 283–300. DOI: 10.1177/0958928710374374.
 
20.
Glaser, B.G., Strauss, A.L. (1967). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. London: Weidenfeld & Nicolson.
 
21.
Hempel, C.G., Oppenheim, P. (1936). Der Typusbegriff im Lichte der neuen Logik. Leiden: Sijthoff.
 
22.
Keck, M., Sakdapolrak, P. (2013). What is Social Resilience? Lessons Learned and Ways Forward. Erdkunde, Bd. 67, H. 1, pp. 5–19.
 
23.
Kelle, U., Kluge, S. (1999). Vom Einzelfall zum Typus. Fallvergleich und Fallkontrastierung in der qualitativen Sozialforschung. Opladen: Leske und Budrich.
 
24.
Negt, O., Kluge, A. (1981). Geschichte und Eigensinn. Frankfurt am Main: Zweitausendeins.
 
25.
Lévi-Strauss, C. (1962). The Savage Mind. [s.l.]: Weidenfeld & Nicolson.
 
26.
Lévi-Strauss, C. (1982). Traurige Tropen. Berlin: Suhrkamp.
 
27.
Malcolmson, R. (1988). Ways of Getting a Living in Eighteenth-Century England. In: R.E. Pahl (ed.), On Work: Historical, Comparative and Theoretical Approaches. (48–60). Oxford: Basil Blackwell.
 
28.
Mandrysz, W., Nowalska-Kapuścik, D., Wódz, K. (2016). Resilience, zaradność, strategie przetrwania. Socjoekonomiczne praktyki radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. In: A. Kotlarska-Michalska, P. Nosal (eds.), Zaradność społeczna. Współczesne przejawy i ograniczenia. (59–72). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 
29.
Masten, A.S. (2001). Ordinary magic: Resilience processes in development. American Psychologist, vol. 56, iss. 3, pp. 227–238.
 
30.
Newman, K., Massengill, R.P. (2006). The Texture of Hardship: Qualitative Sociology of Poverty, 1995–2005. Annual Review of Sociology, vol. 32, pp. 423–446. DOI: 10.1146/annurev.soc.32.061604.123122.
 
31.
Oevermann, U. (1981). Fallrekonstruktionen und Strukturgeneralisierung als Beitrag der objektiven Hermeneutik zur soziologisch-strukturtheoretischen Analyse. Available at: http://publikationen.ub.uni-fr... [access date: 27.12.2017].
 
32.
Promberger, M. et al. (2014). Patterns of Resilience during Socioeconomic Crises among Households in Europe (RESCuE): Concept, Objectives and Work Packages of an EU FP 7 project. Nürnberg: IAB-Forschungsbericht 05.
 
33.
Promberger, M., Marinoudi, T., Martín, M.P. (2016). Unter der erschütterten Oberfläche. Sozioökonomische Praktiken, Zivilgesellschaft und Resilienz in der europäischen Krise. Forschungsjournal Soziale Bewegungen, vol. 29, iss. 3, pp. 86–97. DOI: 10.1515/fjsb-2016-0228.
 
34.
Promberger, M., Meier, L., Sowa, F., Boost, M. (2015). Chancen des Resilienzbegriffs für eine soziologische Armutsforschung. In: M. Endreß, A. Maurer (eds.). Resilienz im Sozialen. Theoretische und empirische Analysen. (265–294). Wiesbaden: Springer.
 
35.
Revilla, J.C., Martín, P., de Castro, C. (2018). The reconstruction of resilience as a social and collective phenomenon: poverty and coping capacity during the economic crisis, European Societies, 20:1, pp. 89–110, DOI: 10.1080/14616696.2017.1346195.
 
36.
Schütz, A. (1981). Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Eine Einleitung in die verstehende Soziologie. Frankfurt: Suhrkamp.
 
37.
Simmel, G. (1906). Zur Soziologie der Armut. Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 22 Jg., H. 1, pp. 1–3.
 
38.
Soeffner, H.-G. (1989). Die Auslegung des Alltags. Der Alltag der Auslegung. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
 
39.
Solga, H., Brzinsky-Fay, Ch., Graf, L., Gresch, C., Protsch, P. (2013). Vergleiche innerhalb von Gruppen und institutionelle Gelingensbedingungen: Vielversprechende Perspektiven für die Ungleichheitsforschung. Discussion Paper SP I 2013-50. Berlin: Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.
 
40.
Werner, E.E., Bierman, J.M., French, F.E. (1977). The Children of Kauai: A Longitudinal Study from the Prenatal Period to Age of Ten. Honolulu: University of Hawaii Press.
 
41.
Werner, E.E. (2004). Journeys From Childhood to Midlife: Risk, Resilience, and Recovery. Pediatrics, vol. 114, no. 2. DOI: 10.1542/peds.114.2.492.
 
42.
Williams, R. (1983). Culture and Society, 1780–1950. New York: Columbia University Press.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top