STUDIA
Nierówności dochodowe w polskich podregionach i ich konsekwencje dla dobrostanu mieszkańców
 
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Labour and Social Policy University of Economics in Poznań
 
 
Data publikacji: 01-06-2020
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2013;23:29-40
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W ekonomii neoklasycznej zakłada się, że użyteczność jednostki zależy od poziomu jej (ewentualnie jej rodziny) dochodu absolutnego. Homo economicus nie porównuje swojego dochodu z dochodem innych. Jednakże w ostatnim czasie opublikowano wiele badań sugerujących istnienie negatywnego wpływu nierówności dochodowych na poziom subiektywnego dobrostanu. Wykorzystując dane z Diagnozy Społecznej 2011, w tym artykule stawiam sobie za cel pomiar wpływu nierówności dochodowych w polskich subregionach na subiektywny dobrostan ich mieszkańców. Wyniki badania nie przemawiają ani za odrzuceniem ani za przyjęciem hipotezy o negatywnym wpływie nierówności dochodowych w subregionach na poziom subiektywnego dobrostanu.
 
REFERENCJE (27)
1.
Alesina, A., Di Tella, R. and MacCulloch, R. (2004). Inequality and happiness: are Europeans and Americans different? “Journal of Public Economics”, 88, pp. 2009-2042.
 
2.
Carter, G. L. (1991). Teaching the Idea of Contextual Effects. “Teaching Sociology”, 19(4), pp. 526-531.
 
3.
Clark, A. (2003, revised June 2006). Inequality-Aversion and Income Mobility: a Direct Test. “Delta working papers” (11).
 
4.
Czapiński, J. & Panek, T. (2011). Diagnoza Społeczna 2011. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
 
5.
Duesenberry, J. S. (1952). Income, Saving and the Theory of Consumer Behavior. Cambridge: Harvard University Press.
 
6.
Evans, M., Kelley, J. i and Kolosi, T. (1992). Images of Class: Public Perceptions in Hungary and Australia. “American Sociological Review”, 57, pp. 461-482.
 
7.
Festinger, L. (1954). A Theory of Social Comparison Processes. “Human Relations”, 7, 114-140.
 
8.
Frank, R. H. (2007). Falling Behind. How Rising Inequality Harms the Middle Class. Berkeley, Los Angeles: University of California Press.
 
9.
Gandelman, N. & Porzecanski, R. (2013). Happiness Inequality: How Much is Reasonable? “Social Indicators Research”, 110, pp. 257-269.
 
10.
Graham, C. i Felton, A. (2006). Inequality and happiness: Insights from Latin America. “Journal of Economic Inequality”, 4, pp. 107-122.
 
11.
Hirsch, F. (2005). Social Limits to Growth (revised edition). London: Taylor & Francis e-Library.
 
12.
Hollander, J. & Howard, J. (2000, December). Social Psychology Theories on Social Inequalities. “Social Psychology Quarterly”, 63(4), pp. 338-351.
 
13.
Kurowska, A. (2011). Dynamika nierówności dochodowych w Polsce na tle innych krajów – najważniejsze wnioski z badań i statystyk. Analizy IPS Uniwersytetu Warszawskiego (2).
 
14.
Luttmer, E. F. (2005, August). Neighbors as Negatives: Relative Earnings and WellBeing. “The Quarterly Journal of Economics”, 120, pp. 963-1002.
 
15.
Marks, K. (2006). Wage-Labour and Capital & Value, Price and Profi t. New York: International Publishers.
 
16.
Michoń, P. (2010). Ekonomia szcześcia. Dlaczego ludzie odmawiają wpisania się w modele ekonomiczne? Poznań: Dom Wydawniczy Harasimowicz.
 
17.
Michoń, P. (2013). Dobra pozycjonalne jako wyraz przynależności do klasy wyższej. W M. Bombol, Badania polskiej klasy wyższej. Problemy, diagnozy, dylematy. (pp. 129-140). Warszawa: SGH.
 
18.
Oshio, T. & Kobayashi, M. (2011). Area-Level Income Inequality and Individual Happiness: Evidence from Japan. “Journal of Happiness Studies”, 12, pp. 633-649.
 
19.
Panek, T. (2011). Wysokość i zróżnicowanie dochodów gospodarstw domowych oraz nierówności dochodowe. in: J. Czapiński i T. Panek, Diagnoza Społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków (pp. 45-50). Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
 
20.
Rada_Monitoringu_Społecznego. (2011). Diagnoza Społeczna 2011, zintegrowana baza danych. Warszawa: www.diagnoza.com (downloaded: 2013.02.25).
 
21.
Rousseau, J.-J. (1956). Rozprawa o nierówności. in: Trzy rozprawy o fi lozofi i społecznej (translated by H. Elzenberg). Warszawa: PWN.
 
22.
Schneider, S. M. (2012). Income Inequality and its Consequences for Life Satisfaction: What Role do Social Cognitions Play? “Social Indicators Research”, 106, pp. 419-438.
 
23.
Smith, A. (1759, 1982). The Theory of Moral Senitments. Indianapolis: Liberty Fund.
 
24.
Veblen, T. (2008). Teoria klasy próżniaczej. (translated by J. Frentzel-Zagórska) Warszawa: Wydawnictwo Muza.
 
25.
Verme, P. (2011, February). Life Satisfaction and Income Inequality. World Bank, Policy Research Working Paper,(5574).
 
26.
Wilkinson, R. & Pickett, K. (2011). Duch równości. Warszawa: Czarna Owca.
 
27.
World_Bank. (2013, June 9). World Bank databank - Gini index. downloadable: http://data.worldbank.org/indi....
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top