Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Rola imigrantów w opiece senioralnej wobec starzenia się polskiego społeczeństwa: komplementarni czy substytucyjni
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Economics and Management Opole University of Technology
 
 
Data publikacji: 21-05-2020
 
 
Autor do korespondencji
Sabina Kubiciel-Lodzińska   

Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole; author’s email address: s.kubiciel-lodzinska@po.edu.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2019;45:87-104
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule omówiono wybrane wyniki badań przeprowadzonych wśród 42 cudzoziemców pracujących w Polsce w charakterze opiekunów osób starszych. Celem badania było m.in. uzyskanie wiedzy o zakresie świadczonej opieki odnoszącej się do: prowadzenia domu, pomocy medycznej, towarzyszenia osobie starszej. Prezentowane badania mają charakter eksploracyjny. Polegały na realizacji indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI). W dotarciu do respondentów wykorzystano metodę kuli śniegowej (snowball sampling) oraz Respondent Driven Sampling (RDS). Dane analizowano z wykorzystaniem programu MAXQDA. Problemem badawczym podjętym w artykule jest rola, jaką w opiece senioralnej sprawują imigranci – badania służyły m.in. ustaleniu, czy pełnią oni funkcje komplementarne czy substytucyjne wobec rodzin podopiecznych. Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono, że do obowiązków opiekunów seniorów należy najczęściej: przygotowanie posiłków, sprzątanie, pranie oraz robienie zakupów. Pracownicy z zagranicy odpowiadają także za podawanie leków, robienie zastrzyków i rehabilitację podopiecznych. Większość badanych imigrantów przyznała, że ich zadaniem jest też spędzanie czasu z osobą, którą się opiekują – np. pójście na spacer, rozmowa, zjedzenie razem posiłku oraz wspólne oglądanie telewizji. Określono, że na zakres obowiązków imigranta opiekującego się seniorem wpływają przede wszystkim dwa czynniki: stan zdrowia podopiecznego oraz tryb świadczenia pracy. Nieco inne obowiązki miały osoby mieszkające ze swoim podopiecznym (tzw. living-in) niż osoby samodzielnie wynajmujące mieszkanie i świadczące pracę opiekuńczą na godziny (tzw. living-out).
 
REFERENCJE (64)
1.
Abrantes, M. (2012). Yes, but what about numbers? A quantitative contribution to the study of domestic services in Europe. International Labour Review. DOI: 10.1111/j.1564-913x.2012.00004.x.
 
2.
Anderson, B. (2000). Doing the dirty work? The global politics of domestic labour. London: Zed Books.
 
3.
Bettio, F., Simonazzi, A., Villa, P. (2006). Change in care regimes and female migration: the ‘care drain’ in the Mediterranean. Journal of European Social Policy, vol. 16, iss. 3, pp. 271–285. DOI: 10.1177/0958928706065598.
 
4.
Bębenek, P. (2015). Bezpieczeństwo w procesie produkcji i zarządzania kompetencjami z wykorzystaniem przestrzeni wirtualnej. In: K. Szwedziak, M. Tukiendorf, T. Jakubowski (eds.), Aplikacyjne i teoretyczne problemy w przemyśle rolno-spożywczym: interdyscyplinarne aspekty zdrowego stylu życia. (7–16). Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej.
 
5.
Bębenek, P. (2016). Development of Employee Competencies and Their Impact on Safety at Work. Logistyka, no. 2, pp. 2–4.
 
6.
Börsch-Supan, A. (2013). Ageing, labour markets and well-being. Empirica, vol. 40, no. 3, pp. 397–407. DOI: 10.1007/s10663-013-9216-0.
 
7.
Cangiano, A., Shutes, I., Spencer, S., & Leeson, G. (2009). Migrant care workers in ageing societies: Research findings in the United Kingdom (Centre on Migration, Policy and Society), University of Oxford.
 
8.
Coe, C. (2017). Transnational migration and the commodification of eldercare in urban Ghana. Identities-Global Studies in Culture and Power, vol. 24, iss. 5, pp. 542–556. DOI: 10.1080/1070289X.2017.1346510.
 
9.
Colombo, F., Llena-Nozal, A., Mercier, J., Tjadens, F. (2011). Help Wanted? Providing and Paying for Long-Term Care. OECD Health Policy Studies, OECD Publishing. DOI: 10.1787/9789264097759-en.
 
10.
Da Roit, B., Weicht, B. (2013). Migrant care work and care, migration and employment regimes: A fuzzy-set analysis. Journal of European Social Policy, vol. 23, iss. 5, pp. 469–486. DOI: 10.1177/0958928713499175.
 
11.
Dahl, H.M., Keränen, M., Kovalainen, A. (eds.) (2011). Europeanization, Care and Gender: Global Complexities. New York, NY: Palgrave Macmillan.
 
12.
Dench, S., La Valle, I., Evans, C. (1998). Supporting Skills for Care Workers. Report 347. Brighton: The Institute for Employment Studies.
 
13.
Ehrenreich, B., Hochschild, A.R. (eds.) (2002). Global Woman: Nannies, Maids, and Sex Workers in the New Economy. New York, NY: Owl Books.
 
14.
Ejdys, J., Halicka, K. (2018). Roboty humanoidalne w opiece nad osobami starszymi. Robot (nie)przyjaciel człowieka. Szanse i zagrożenia. Raport techniczny. Białystok: International Society for Manufacturing, Service and Management Engineering. DOI: 10.13140/RG.2.2.30027.28969.
 
15.
Elrick, T., Lewandowska, E. (2008). Matching and making labour demand and supply: agents in Polish migrant networks of domestic elderly care in Germany and Italy. Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 34, iss. 5, pp. 717–734.
 
16.
Ezzeddine, P. (2014). Who cares? (Ageing, Care and Migration). Urban People, vol. 16, no. 2, pp. 219–237.
 
17.
Ford, M., Kawashima, K. (2013), Temporary labour migration and care work: the Japanese experience. Journal of Industrial Relations, vol. 55, iss. 3, pp. 430–444.
 
18.
Gallotti, M. (2009). The Gender Dimension of Domestic Work in Western Europe. ILO International Migration Papers No. 96. Geneva: International Labour Office. Available at: http://www.ilo.org/public/engl... [access date: 13.07.2018].
 
19.
Goel, K., Penman, J. (2015). Employment experiences of immigrant workers in aged care in regional South Australia. Rural and Remote Health, vol. 15, iss. 1: 2693.
 
20.
Gordolan, L., Lalani, M. (2009). Care and Immigration: Migrant Care Workers in Private Households. London: Kalayaan.
 
21.
Harmo, P., Taipalus, T., Knuuttila, J., Vallet, J., Halme, A. (2005). Needs and Solutions – Home Automation and Service Robots for the Elderly and Disabled. In: Proceedings of the IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2005), Edmonton, Canada. DOI: 10.1109/IROS.2005.1545387.
 
22.
He, C., Ye, J. (2014). Lonely Sunsets: Impacts of Rural-Urban Migration on the Left-Behind Elderly in Rural China. Population, Space and Place, vol. 20, no. 4, pp. 352–369. DOI: 10.1002/psp.1829.
 
23.
Heckathorn, D.D. (1997). Respondent-driven sampling: A new approach to the study of hidden populations. Social Problems, vol. 44, iss. 2, pp. 174–199. DOI: 10.2307/3096941.
 
24.
Hochschild, A.R. (2000). Global Care Chains and Emotional Surplus Value. In: T. Giddens, W. Hutton (eds.), On the Edge: Globalization and the New Millennium. (130–146). London: Sage Publishers.
 
25.
Hooren, F. van (2010). When Families Need Immigrants: The Exceptional Position of Migrant Domestic Workers and Care Assistant in Italian Immigration Policy. Bulletin of Italian Politics, vol. 2, no. 2, pp. 21–38.
 
26.
Hooren, F. van (2012). Varieties of migrant care work: Comparing patterns of migrant labour in social care. Journal of European Social Policy, vol. 22, iss. 2, pp. 133–147. DOI: 0.1177/0958928711433654.
 
27.
Jaźwińska-Motylska, E., Kiełkowska, M., Kordasiewicz, A., Pędziwiatr, K., Radziwinowiczówna, A. (2014). Społeczne konsekwencje starzenia się populacji ze szczególnym uwzględnieniem zmian relacji opiekuńczych. Studia i Materiały, No. 3. Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami UW.
 
28.
Keck, W., Saraceno, Ch., Hessel, P. (2009). Balancing elderly care and employment in Germany. WZB Discussion Paper, No. SP I 2009-401. Berlin: Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB).
 
29.
Kindler, M. (2008). „Niewidoczna” praca—ukraińskie migrantki pracujące w charakterze pomocy domowych w Polsce. In: K. Slany (ed.), Migracje kobiet. Perspektywa wielowymiarowa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
30.
Kindler, M., Kordasiewicz, A., Szulecka, M. (2016). Care Needs and Migration for Domestic Work: Ukraine–Poland. Geneva: International Labour Office.
 
31.
Kloc-Nowak, W. (2007). Funkcjonowanie imigrantek z Ukrainy na polskim rynku pracy—sytuacja obecna i rekomendacje dla społeczeństwa przyjmującego. Analizy, Raporty, Ekspertyzy, no. 9. Warszawa: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.
 
32.
Krzyszkowski, J. (2006). Usługi opiekuńcze dla ludzi starych w miejscu zamieszkania w krajach UE i w Polsce. In: J.T. Kowaleski, P. Szukalski (eds.), Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich. (150–155). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
33.
Lasota, E. (2008). Praca domowa imigrantek a proces urynkowienia ról społecznych Polek. In: K. Slany (ed.), Migracje kobiet. Perspektywa wielowymiarowa, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
34.
León, M. (2010). Migration and Care Work in Spain: The Domestic Sector Revisited. Social Policy & Society, vol. 9, iss. 3, pp. 409–418. DOI: 10.1017/S1474746410000126.
 
35.
Lutz, H. (ed.) (2008). Migration and Domestic Work: A European Perspective on a Global Theme. Farnham, UK: Ashgate.
 
36.
Lutz, H., Palenga-Möllenbeck, E. (2010). Care Work Migration in Germany: SemiCompliance and Complicity. Social Policy & Society, vol. 9, iss. 3, pp. 419–430. DOI: 10.1017/S1474746410000138.
 
37.
Łukaszewska-Bezulska, J. (2017). Trust and migrations: in search of mutual dependences and interactions. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, iss. 39 (4), pp. 55–69.
 
38.
Maj, J. (2014). Rozwój infrastruktury kształcenia wczesnoszkolnego a godzenie życia zawodowego i prywatnego na obszarach wiejskich. In: K. Polek-Duraj (ed.), Procesy demograficzno-społeczne, zawodowe i agrarne ludności wiejskiej w latach 2002–2012. Wybrane problemy na przykładzie województwa opolskiego. (19–28). Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej.
 
39.
Maj, J. (2015). Age management in Polish enterprises: CSR or a necessity? In: Corporate Social Responsibility and Human Resource Management in V4 Countries. Proceedings from International Scientific Conference, June 4–5, 2015, Nitra. (104–111). Nitra: Slovak University of Agriculture.
 
40.
Martin, B., King, D. (2008). Who Cares for Older Australians? A Picture of the Residential and Community based Aged Care Workforce, 2007. Adelaide: National Institute of Labour Studies, Flinders University.
 
41.
Martin, S., Lowell, B.L., Gozdziak, E.M., Bump, M., Breeding, M. (2009). The Role of Migrant Care Workers in Ageing Societies: Report on Research Findings in the United States. Georgetown University.
 
42.
Montague, A., Chhetri, P., Lamberry, L., Cooke, F.L. (2011). Replanning key policies within aged care—research in labor market. A research project funded by the 2011 Business Research Grant Scheme. RMIT University, Melbourne, Australia. Cited after: Cooke, F.L., Bartram, T. (2015). Guest Editors’ Introduction: Human Resource Management in Health Care and Elderly Care: Current Challenges and Toward a Research Agenda. Human Resource Management, vol. 54, no. 5, pp. 711–735.
 
43.
Morales-Moreno, I., Giménez-Fernández, M., Echevarría-Pérez, P. (2015). The cultural dialogue on the domestic dimension of care to immigrant caregivers in Spain. Revista Latino-Americana de Enfermagem, vol. 23, no. 5, pp. 821–828. DOI: 10.1590/0104-1169.0442.2620.
 
44.
Napierała, J., Górny, A. (2011). Badania migrantów jako przedstawicieli populacji „ukrytych” – dobór próby sterowanej przez respondentów (Respondent Driven Sampling). In: P. Kaczmarczyk (ed.), Mobilność i migracje w dobie transformacji. Wyzwania metodologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
45.
Negin, J., Coffman, J., Connell, J., Short, S. (2016). Foreign-born aged care workers in Australia: A growing trend. Australasian Journal on Ageing, vol. 35, iss. 4. DOI: 10.1111/ajag.12321.
 
46.
Organiściak-Krzykowska, A., Piotrowski, M. (2015). Conditions and Scale of Foreigners’ Employment in Poland. Olsztyn Economic Journal, vol. 10, iss. 3, pp. 223–232.
 
47.
Pavolini, E., Ranci, C. (2008). Restructuring the welfare state: reforms in long-term care in Western European countries. Journal of European Social Policy, vol. 18, iss. 3, pp. 246–259. DOI: 10.1177/0958928708091058.
 
48.
Pew Research Centre (2015). Family Support in Graying Societies: How Americans, Germans and Italians Are Coping with an Aging Population.
 
49.
Piotrowski, M. (2018). State Policy Addressing Illegal Foreign Employment in Poland. Olsztyn Economic Journal, vol. 13, iss. 3, pp. 337–347. DOI: 10.31648/oej.2757.
 
50.
Population Projection 2014–2050 (2014). Warsaw: Central Statistical Office.
 
51.
Rokita-Poskart, D. (2016). Wojewódzkie miasta akademickie wobec zmian demograficznych w Polsce. Przegląd Nauk Stosowanych, no. 12, pp. 66–76.
 
52.
Rostropowicz-Miśko, M., Zagórowska, A. (2014). Wybrane problemy starszych mieszkańców województwa opolskiego w kontekście zagranicznych migracji zarobkowych ich dzieci. Opole: Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
 
53.
Schwiter, K., Berndt, C., Truong, J. (2018). Neoliberal austerity and the marketisation of elderly care. Social & Cultural Geography, vol. 19, iss. 3, pp. 379–399. DOI: 10.1080/14649365.2015.1059473.
 
54.
Sobiesiak-Penszko, P. (ed.) (2015). Niewidzialna siła robocza. Migranci w usługach opiekuńczych nad osobami starszymi. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 
55.
Solga, B., Kubiciel-Lodzińska, S. (2017). Poland: Immigration instead of Emigration. Transformation of the Mobility Model. In: Proceedings of the 30th International Business Information Management (IBIMA) Conference, 8–9 November 2017, Madrid, Spain, pp. 797–810.
 
56.
Spencer, S., Martin, S., Bourgeault, I.L., O’Shea, E. (2010). The Role of Migrant Care Workers in Ageing Societies: Report on Research Findings in the United Kingdom, Ireland, Canada and the United States. IOM Migration Research Series No. 41. Geneva: International Organization for Migration.
 
57.
Stypuła, A., Brzyska, M., Tobiasz-Adamczyk, B. (2011). Postrzeganie usług kierowanych do osób starszych w Polsce przez świadczeniobiorców i świadczeniodawców. Polityka Społeczna, no. 9, pp. 12–17.
 
58.
Szatur-Jaworska, B., Błędowski, P. (eds.) (2016). System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania. Przegląd sytuacji, propozycja modelu. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
59.
Szukalski, P., Kałuża-Kopias, D. (eds.) (2014). Pomyślne starzenie się – uwarunkowania społeczne, przestrzenne i zdrowotne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
60.
Szukalski, P., Szatur-Jaworska, B. (eds.) (2014). Aktywne starzenie się. Przeciwdziałanie barierom. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
61.
Triandafyllidou, A. (2013). Irregular Migration and Domestic Work in Europe: Who Cares? In: A. Triandafyllidou (ed.), Irregular Migrant Domestic Workers in Europe. Who Cares? London–New York: Routledge.
 
62.
Viitanen, T.K. (2005). Informal Elderly Care and Female Labour Force Participation across Europe. ENEPRI Research Report No. 13, July.
 
63.
Wojszel, Z.B. (2009). Geriatryczne zespoły niesprawności i usługi opiekuńcze w późnej starości. Analiza wielowymiarowa na przykładzie wybranych środowisk województwa podlaskiego. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
 
64.
Xiao, L.D., De Bellis, A., Habel, L., Kyriazopoulos, H. (2013). The experiences of culturally and linguistically diverse family caregivers in utilizing dementia services in Australia. BMC Health Services Research, vol. 13. DOI: 10.1186/1472-6963-13-427.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top