PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Migracja jako szansa? Studium przypadku polskich kobiet imigrantek mieszkających w Wielkiej Brytanii oraz powracających do Polski
 
Więcej
Ukryj
1
University of Salford
 
 
Data publikacji: 01-06-2020
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2013;23:105-121
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Migracje z nowych państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) do Wielkiej Brytanii (UK) zostały określone jako jeden z najbardziej znaczących procesów społecznych ostatnich czasów. Migracje te stanowią popularny przedmiot badań szczególnie po roku 2004. Pomimo tego iż studia genderowe zyskują uznanie, niewiele z nich uwzględnia polskie migrantki. Źrodła podają, że migrantki stanowią dużą część międzynarodowych migrantów, zaś w kontekście europejskim, migrujące kobiety przeważają nad migrującymi mężczyznami. Powyższy artykuł został stworzony na podstawie przeglądu źródeł zastanych oraz wstępnych wyników z nowych badań jakościowych przeprowadzonych w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii. Artykuł ten opisuje, jak polskie migrantki negocjują swoje obowiązki w odniesieniu do pracy na etacie oraz opieki nad domem/dziećmi, kiedy przemieszczają się między krajami UE jako jej obywatelki. Autorka argumentuje, iż migrantki powinny być postrzegane jako aktywne decydentki, zaś sam proces migracyjny niesie ze sobą potencjał zmian w kwestii ich ról płci. Konkludując, proces migracyjny może zainicjować ponowną ocenę ról związanych z płcią.
 
REFERENCJE (56)
1.
Ackers, L. (1998). Shifting Spaces. Women, citizenship and migration within the European Union. Bristol: The Policy Press.
 
2.
Ackers L. & Gill B. (2008). Moving People and Knowledge: Scientifi c Mobility in an Enlarging European Union. Glos: Edward Elgar Publishing Limited.
 
3.
Anthias, F. & Yuval-Davis, N. (1992). Connecting race and gender. in: F. Anthias; N. Yuval-Davis, Racialized boundaries. Race, nation, gender, colour and class and the anti-racist struggle, pp 96-131. London: Routledge.
 
4.
Aranda, E.M. (2003). Global Care Work and Gendered Constraints: The Case of Puerto Rican Transmigrants. “Gender and Society”, 17(4), pp. 609-626. doi: 10.1177/0891243203253573.
 
5.
Bakalar, A.M. (2013). An important lesson for Polish migrants in the Before You Gofi lm. “The Guardian”. Retrieved 14 July 2013 from: http://www.guardian.co.uk/comm... lm-polish-migrants.
 
6.
Blaikie, N. (2007). Approaches to Social Enquiry. Cambridge: Polity Press.
 
7.
Borkert, M., Perez, A.M., Scott, S. & De Tona C. (2006). Introduction: Understanding Migration Research (Across National and Academic Boundaries) in Europe. “Forum: Qualitative Social Research”, 7(3).
 
8.
Caritas (2011). The Female Face of Migration. Retrieved from: http://www.caritas.org/include....
 
9.
Castles, S. & Miller, M. (2009). The Age of Migration. International Population Movements in the Modern World, 4th ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 
10.
CBOS (2009). Kobiety 2009. Raport z badań. Warszawa. Retrieved from: http://www.cbos.pl/PL/wydarzen....
 
11.
CBOS (2006). Kobiety i mężczyźni o podziale obowiązków domowych. Komunikat z badań. Warszawa. Retrieved from: http://www.bezuprzedzen.org/do....
 
12.
CBOS (2006). Praca Polaków w Krajach Unii Europejskiej. Komunikat z badań. Warszawa. Retrieved from: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL....
 
13.
Cook, J., Dwyer, P. & Waite, L. (2011). The experiences of Accession 8 migrants in England: Motivations, work and agency. [Electronic version]. “International Migration”, Vol. 49, No. 2, 54-79.
 
14.
Cooke, L.P. (2011). Gender-class equality in political economies. New York: Routledge.
 
15.
Cox, S. (2008). What if all the Poles went home? BBC News. Retrieved from: http://news.bbc.co.uk/1/hi/mag....
 
16.
Datta, A. (2009). Places of everyday cosmopolitanisms: East-European construction workers in London. “Environment and Planning A”, 41(2), pp. 353-370. doi: 10.1068/a40211.
 
17.
Drinkwater, S; Eade, J. & Garapich, M. (2006). Poles Apart? EU Enlargement and the Labour Market Outcomes of Immigrants in the UK. IZA Discussion Paper No. 2410. Bonn: The Institute for the Study of Labour IZA.
 
18.
Drummond, M. & Judd, D. (2011). Challenges to migration. in: B. Temple, D. Judd & J. Krzyszkowski (eds.), Polish Journeys: Through Social Welfare Institutions (pp. 170-199). Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
 
19.
Engle, L. B. (2004). The World in Motion. Short Essays on Migration and Gender. Switzerland: International Organisation for Migration.
 
20.
Finch, J. (1991). Feminist research and social policy. in: M. Maclean & D. Groves (Eds.), Women’s Issues in Social Policy (pp. 194-204). London: Routledge.
 
21.
Grabowska-Lusińska, I. (2012). Migrantów śćieżki zawodowe bez granic. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
22.
Grabowska-Lusińska, I. & Okólski M. (2008). Migracja z Polski po 1 maja 2004 r.: jej intensywność i kierunki geografi czne oraz alokacja migrantów na rynkach pracy krajów Unii Europejskiej. Centre of Migration Research, CMR Working Paper No 33/9, Warsaw: Warsaw University.
 
23.
Irek, M. (2011). The Myth of ‘Weak Ties’ and the Ghost of the Polish Peasant: Informal Networks of Polish Post-Transition Migrants in the UK and Germany. Working Paper No. 87, Centre on Migration, Policy and Society. Retrieved from: http://www.compas.ox.ac.uk/pub....
 
24.
Isański, J. & Luczys, P. (2011). Introduction. in: J. Isański & P. Luczys (eds.), Selling One’s Favourite Piano to Emigrate, (pp. xi-xxiv). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
 
25.
Kindler, M. & Napieraƚa, J. (2010). Wstęp. in: M. Kindler, & J. Napieraƚa (eds.), Migracje kobiet: przypadek Polski (pp. 7-36). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 
26.
Kofman, E. (2004). Gendered Global Migrations: Diversity and Stratifi cation. “International Feminist Journal of Politics”, Vol. 6, No. 4, 643-665.
 
27.
Kosack, G. (1976). Migrant women: the move to Western Europe – a step towards emancipation? “Race Class”, 17, pp. 369-379. doi: 10.1177/030639687601700402.
 
28.
Mason, J. (2002). Qualitative Researching, London: SAGE Publications Ltd.
 
29.
Massey, D., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A. & Taylor, E. (1993). Theories of International Migration: A Review and Appraisal. in: R. Cohen (ed.), Theories of Migration (pp. 181-216).
 
30.
Morokvasic, M. (2004). ‘Settled in Mobility’: Engendering Post-Wall Migration in Europe. “Feminist Review”, Vol. 77, 7-25.
 
31.
Morokvasic, M. (1983). Women in Migration: Beyond the Reductionist Outlook. in: Phizacklea Ann, Ed., One Way Ticket: Migration and Female Labour pp 13-32. London: Routledge & Kegan Paul plc.
 
32.
Oakley, A. (1981). Interviewing women: a contradiction in terms. in: H. Roberts (ed.), Doing Feminist Research (pp.30-62). London: Routledge & Kegan Paul Ltd.
 
33.
ONS (2011). Regional Profi les – Population and Migration – North West – October 2011. Retrieved 25 June, 2012, from: http://www.ons.gov.uk/ons/rel/... les/population-and-migration/population-and-migration---north-west.html.
 
34.
Pascall, G. & Kwak, A. (2005). Gender regimes in transition in Central and Eastern Europe. Bristol: The Policy Press.
 
35.
Pascall, G. & Lewis, J. (2004). Emerging Gender Regimes and Policies for Gender Equality in a Wider Europe. “Journal of Social Policy”, 33(3), pp. 373-394. doi: 10.1017/S004727940400772Z.
 
36.
Pessar, R. & Mahler, S. J. (2003). Transnational Migration: Bringing Gender in. “International Migration Review”, Vol. 37, No. 3, 812-846.
 
37.
Phizacklea, A. (1983). Introduction. in: Phizacklea Ann, Ed, One Way Ticket. Migration and Female Labour, pp 1-13. London: Routledge & Kegan Paul plc.
 
38.
Pidd, H. (2011). Poland: Immigration to UK is back for good life despite economic crisis. “The Guardian”. Retrieved from: http://www.guardian.co.uk/worl....
 
39.
Plomien, A. (2009). Welfare State, gender and Reconciliation of Work and Family in Poland: Policy Developments and Practice in a New EU Member. “Social Policy & Administration”, 48(2), pp. 136-151. doi: 10.1111/j.1467-9515.2009.00652.x.
 
40.
Pollard, N. & Latorre, M. & Sriskandarajah, D. (2008). Floodgates or turnstiles? PostEU enlargement migration fl ows to and from the UK. London: The Institute for Public Policy Research.
 
41.
Ramesh, R. (2010). Homeless Poles living on barbequed rats and alcoholic handwash, “The Guardian”. Retrieved from: http://www.guardian.co.uk/uk/2....
 
42.
Ritchie, J., Lewis, J. & Elam, G. (2003). Designing and Selecting Samples. in: J. Ritchie & J. Lewis (eds.), Qualitative Research Practice (pp. 77-137). London: SAGE Publications Ltd.
 
43.
Ryan, L., Sales, R., Tilki, M. & Siara, B. (2009). Family Strategies and Transnational Migration: Recent Polish Migrants in London. “Journal of Ethnic and Migration Studies”, 35(1), pp. 61-77. doi: 10.1080/13691830802489176.
 
44.
Ryan L. & Webster W. (2008), Gendering Migration: Masculinity, femininity and Ethnicity in Post-War Britain. Hampshire: Ashgate Publishing Limited.
 
45.
Scullion, L. & Morris, G. (2010). Central and Eastern European migrant communities in Salford and Bury. Salford: University of Salford.
 
46.
Siara, B. (2009). UK Poles and the negotiation of gender and ethnicity in cyberspace. in: K. Burell (ed.), Polish migration to the UK in the ‘new’ European Union: After 2004 (pp. 167-187). Farnham: Ashgate.
 
47.
Slany, K. (2008). Co to znaczy być migrantką? in: K. Slany (ed.) Migracje Kobiet. Perspektywa wielowymiarowa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
48.
Stanley, L. & Wise, S. (1990). Method, methodology and epistemology in feminist research process. in: L. Stanley (ed.), Feminist Praxis (pp. 20-60). London: Routledge.
 
49.
Temple, B. & Judd, D. (2011). Introduction. in: B. Temple & D. Judd (eds.), Polish Journeys: Through Social Welfare Institutions (pp. 9-26). Warszawa: ELIPSA.
 
50.
Trevena, P. (2009). ‘New’ Polish migration to the UK: A synthesis of existing evidence. ESRC Centre for Population Change Working Paper Number 3. Retrieved from: http://eprints.soton.ac.uk/720....
 
51.
United Nations International Research and Training Institute for the Advancement of Women (UN-INSTRAW) (2007). Feminisation of Migration. Working Paper 1. Retrieved from: http://www.renate-europe.net/d....
 
52.
Vertovec, S. (2007). Superdiversity and its implications. [Electronic version]. “Ethnic and Racial Studies”, 30(6), pp. 1024-1054.
 
53.
White, A. (2011). Polish Families and Migration since EU Accession. Bristol: The Policy Press.
 
54.
Woodward, K. (2011). The short guide to gender. Bristol: The Policy Press.
 
55.
Yuval-Davis, N. (1997). Gender & Nation. London: SAGE Publications Ltd.
 
56.
Zlotnik, H. (2003). The Global Dimensions of Female Migration, Migration Information Source. Retrieved from: http://www.migrationinformatio....
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top