PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Reprezentanci władz lokalnych wobec bezrobocia i biedy oraz sposobów ich przezwyciężania (na przykładzie gmin województwa łódzkiego) — raport z badań
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Łódzki
 
 
Data publikacji: 27-05-2020
 
 
Autor do korespondencji
Kamil Kruszyński   

Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej UŁ, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41, 90-214 Łódź; adres internetowy autora: kruk@uni.lodz.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2015;30:99–117
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest pogłębienie wiedzy o tym, jak przedstawiciele władz lokalnych postrzegają problemy społeczne oraz możliwość ich ograniczenia dzięki środkom z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). Prezentowany raport jest oparty na badaniach przeprowadzonych w gminach województwa łódzkiego. W wywiadach fokusowych uczestniczyło 21 przedstawicieli władz lokalnych, a w wywiadach swobodnych — 57. Artykuł dokumentuje fakt, że respondenci nie postrzegają bezrobocia i biedy jako palących problemów społecznych w ich gminach. Reprezentują podejście określane w literaturze jako „oskarżanie ofiar”, a ponadto jako przyczynę bezrobocia i biedy wskazują mały popyt na pracę. Zdaniem respondentów, projekty finansowane przez POKL, ukierunkowane na aktywizowanie ludzi, obejmują małą liczbę uczestników i nie mają długotrwałego wpływu na zwiększenie zatrudnienia. Oddziałują natomiast na wzrost tzw. umiejętności miękkich u uczestników.
 
REFERENCJE (3)
1.
Lisek-Michalska J., Błaszczyk M. (2003), Reprezentanci władz gminnych o biedzie i sposobach jej przeciwdziałania, w: W. Warzywoda-Kruszyńska (red.), Samorządy lokalne wobec bezrobocia i biedy, Łódź, Instytut Socjologii UŁ.
 
2.
Potoczna M. (1998), Strategie życiowe biednych mieszkańców enklaw, w: W. WarzywodaKruszyńska (red.), Żyć i pracować w enklawach biedy, Łódź, Instytut Socjologii UŁ.
 
3.
Warzywoda-Kruszyńska W. (2003), Władze lokalne w gminach województwa łódzkiego wobec problemu biedy, w: W. Warzywoda-Kruszyńska, J. Grotowska-Leder, J. Krzyszkowski, Lokalna polityka wobec biedy. Bieda poza granicami wielkiego miasta, Łódź, Instytut Socjologii UŁ.
 
ISSN:1640-1808