PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Representatives of local authorities against unemployment and poverty and ways of overcoming them (an example of municipalities in Łódź region
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Łódzki
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Corresponding author
Kamil Kruszyński   

Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej UŁ, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41, 90-214 Łódź; adres internetowy autora: kruk@uni.lodz.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2015;30:99-117
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article aims at deepening knowledge how representatives of local authorities perceive social problems existing in their municipalities and whether they think European Social Fund (ESF) to impact on the alleviation of the problems. It is a report based on research carried out in selected municipalities located in Łódź region. 21 representatives of local authorities took part in FGIs and 57 in IDIs. The paper documents that respondents do not consider unemployment and poverty as severe social problems in their municipalities. The approach of blaming victims coexists with that indicating insufficient work supply. In the opinion of respondents, projects financed by ESF aiming at activation of people cover a small number of participants and do not have long lasting impact on employment. However, they increase soft skills of participants.
 
REFERENCES (3)
1.
Lisek-Michalska J., Błaszczyk M. (2003), Reprezentanci władz gminnych o biedzie i sposobach jej przeciwdziałania, w: W. Warzywoda-Kruszyńska (red.), Samorządy lokalne wobec bezrobocia i biedy, Łódź, Instytut Socjologii UŁ.
 
2.
Potoczna M. (1998), Strategie życiowe biednych mieszkańców enklaw, w: W. WarzywodaKruszyńska (red.), Żyć i pracować w enklawach biedy, Łódź, Instytut Socjologii UŁ.
 
3.
Warzywoda-Kruszyńska W. (2003), Władze lokalne w gminach województwa łódzkiego wobec problemu biedy, w: W. Warzywoda-Kruszyńska, J. Grotowska-Leder, J. Krzyszkowski, Lokalna polityka wobec biedy. Bieda poza granicami wielkiego miasta, Łódź, Instytut Socjologii UŁ.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top