PL EN
STUDIA
From polycentricity analysis to poverty analysis. Using IAD in social policy
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Social Policy University of Warsaw
 
 
Data publikacji: 28-05-2020
 
 
Autor do korespondencji
Bartosz Pieliński   

Instytut Polityki Społecznej UW, ul. Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa; adres elektroniczny autora: b.pielinski@uw.edu.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2014;25:21-36
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Vincent i Elinor Ostrom swoje zawodowe życie poświęcili badaniu policentryczności. Ich dorobek naukowy wpłynął przede wszystkim na rozwój badań związanych z problematyką zarządzania wspólnymi zasobami. Dlatego też celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na możliwości, jakie dla rozwoju polityki społecznej niosą prowadzone przez tę parę badaczy studia nad policentrycznością. W tekście zostaje naszkicowana nowa instytucjonalna rama rozwoju łącząca w sobie elementy Ramy Analizy Instytucjonalnej i Rozwoju oraz podstawowe założenia koncepcji możliwości wyboru Amartya Sena. Przydatność nowej instytucjonalnej ramy rozwoju jest zademonstrowana na przykładzie analizy fenomenu ubóstwa.
 
REFERENCJE (22)
1.
Aligica P.D., Tarko V. (2012), Polycentricity: From Polanyi to Ostrom, and Beyond, “Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions”, No. 2.
 
2.
Basurto, X., Kingsley, G., McQueen, K., Smith, M., Weible, C. M. (2009), A Systematic Approach to Institutional Analysis: Applying Crawford and Ostrom’s Grammar, “Political Research Quarterly”, No. 3.
 
3.
Bushouse B. K. (2011), Governance Structures: Using IAD to Understand Variation in Service Delivery for Club Goods with Information Asymmetry, “The Policy Studies Journal”, No. 1.
 
4.
Hick R. (2012), The Capability Approach: Insights for a New Poverty Focus, “Journal of social policy”, in print.
 
5.
MacGinnis M. D., Ostrom E. (2011), Reflections on Vincent Ostrom, Public Administration, and Polycentricity, “Public Administration Review”, No. 1.
 
6.
MacGinnis M. D. (1999), Introduction, w: M. D. McGinnis (ed.), Polycentricity and Local Public Economies, Ann Arbor, The University of Michigan Press.
 
7.
Ostrom E. (1990), Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, New York, Cambridge University Press.
 
8.
Ostrom E. (1992), Crafting Institutions for Self-Governing Irrigation Systems, San Francisco, ICS Press.
 
9.
Ostrom E. (2005), Understanding Institutional Diversity, Princeton, Princeton University Press.
 
10.
Ostrom E. (2011), Background on the Institutional Analysis and Development Framework, “The Policy Studies Journal” No. 1.
 
11.
Ostrom V., Tiebout C., M., Warren R. (1961), The Organization of Government in Metropolitan Areas: A Theoretical Inquiry, “American Political Science Review”, No. 4.
 
12.
Ostrom V. (1994), Federalizm amerykański: tworzenie społeczeństwa samorządnego, Warszawa, Olsztyn, Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
 
13.
Ostrom V. (1997), The Meaning of Democracy and the Vulnerability of Democracies: A Response to Tocqueville’s Challenge, Ann Arbor, University of Michigan Press.
 
14.
Ostrom V. (1999), Polycentricity (Part 1), in: M. D. McGinnis (ed.), Polycentricity and Local Public Economies, Ann Arbor, The University of Michigan Press.
 
15.
Pestoff V., Brandsen T., Verschuere B. (eds.) (2012), New Public Governanace, the Third Sector and Co-Production, New York, Routledge.
 
16.
Polanyi M. (1980), The logic of liberty: reflections and rejoinders, Chicago, The University of Chicago Press.
 
17.
Sen A. (1981), Poverty and Famines. An Essay on Entitlement and Deprivation, New York, Oxford University Press.
 
18.
Sen A. (1983), Poor, relatively speaking, “Oxford Economic Papers”, No. 2.
 
19.
Sen A. (1985), A Sociological Approach to the Measurement of Poverty: A Reply to Professor Peter Townsend, “Oxford Economic Papers”, No. 4.
 
20.
Sen A. (2012), Development as Capability Expansion in: J. DeFilippis, S. Saegert (eds.), The Community Development, New York, Routledge.
 
21.
Sen A. (2000), Development as freedom, New York, Alfred A. Knopf.
 
22.
Townsend P. (1985), A Sociological Approach to the Measurement of Poverty-A Rejoinder to Professor Amartya, “Oxford Economic Papers”, No. 4.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top