STUDIA
Comparative analysis of economic and social policy development in Croatia and Slovenia
Zdenko Babić 1  
,   Josip Lučev 2  
 
Więcej
Ukryj
1
Zagreb University Faculty of Law
2
Libertas International University
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Zdenko Babić   

Zdenko Babić, Zagreb University, Faculty of Law, Nazorova 51, 10000 Zagreb, Croatia; author’s email address: zbabic@pravo.hr
Josip Lučev   

Josip Lučev, Libertas International University, Trg J. F. Kennedy 6b, 10000 Zagreb; author’s email address: jlucev@libertas.hr
Data publikacji: 11-05-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2019;47:47–71
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Republika Chorwacji i Republika Słowenii od stuleci mają wspólną historię polityczną i gospodarczą. Historycznie Słowenia była bardziej rozwinięta, ale Chorwacja pod koniec lat osiemdziesiątych XX w. zbliżyła się do Chorwacji pod względem podstawowych wskaźników ekonomicznych i społecznych. W ciągu kolejnych trzech dekad nierówności gospodarcze i społeczne między Chorwacją a Słowenią znacznie wzrosły i obecnie te dwa kraje znajdują się pod wieloma względami na przeciwległych krańcach wśród członków UE. Artykuł potwierdza klasyczne wyjaśnienia tego stanu, wskazując m.in. na negatywny wpływ wojny domowej w Chorwacji w latach 1991–1995 oraz członkostwo Słowenii w UE od 2004 r., podczas gdy Chorwacja może czerpać korzyści z członkostwa w UE dopiero od 2013 r. Artykuł wykracza jednak poza te dwa argumenty i proponuje dodatkowe zmienne wyjaśniające dla rozbieżnych tendencji w sferze gospodarczej i społecznej. Analizuje specyfikę instytucjonalną Chorwacji i Słowenii (porównując je z krajami wyszehradzkimi), modele wzrostu oraz sposób realizacji polityki społecznej od czasu transformacji w obu tych krajach. Dowodzi, że za rozbieżne tendencje w Chorwacji i Słowenii odpowiada w dużym stopniu sposób przygotowania i wdrożenia polityki gospodarczej i społecznej w tych dwóch krajach.
 
REFERENCJE (41)
1.
Babić, Z. (2008). Redistribucijski učinci sustava socijalnih transfera u Hrvatskoj. Revija za socijalnu politiku, 15(2): 151–171.
 
2.
Becker, U. (2007). Open systemness and contested reference frames and change. A reformulation of the varieties of capitalism theory. Socio-Economic Review, 5(2): 261–286.
 
3.
Bićanić, I., Franičević, V. (2005). The Challenges of Real and Subjective Poverty and the Growth of Inequality in the Economies of South Eastern Europe in Transition. Financial Theory and Practice, 29(1): 13–16.
 
4.
Bolt, J., Inklaar, R., de Jong, H., van Zanden, J. L. (2018). Rebasing ‘Maddison’: new income comparisons and the shape of long-run economic development. GGDC Research Memorandum, 174.
 
5.
Čok, M., Urban, I., Verbič, M. (2013). Income redistribution through taxes and social benefits: the case of Slovenia and Croatia. MPRA working paper 38918. University Library Munich.
 
6.
Cvijanović, V., Redžepagić, D. (2011). From political capitalism to clientelist capitalism? The case of Croatia. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu, 29(2): 355–372.
 
7.
Družić, G. (2009). Croatian Economic Development and EU: Potential and Perspectives. Zagreb: Školska knjiga.
 
8.
European Commission. (2014). Investment for jobs and growth. Promoting development and good governance in EU regions and cities. Sixth Report on Economic, Social and Territorial Cohesion. Luxembourg: Publication Office of the European Union.
 
9.
European Parliament (2009). Active Inclusion of People Excluded from the Labour Market, 2008/2335(INI). Brussels: European Parliament.
 
10.
Eurostat (2019). Database. https://ec.europa.eu/eurostat/.... Accessed: 21.9.2019.
 
11.
Franičević, V. (2002). Politička i moralna ekonomija u prvom desetljeću tranzicije u Hrvatskoj. Politička misao, 39(1): 3–34.
 
12.
Hall, P. A., Gingerich, D. W. (2009). Varieties of capitalism and institutional complementarities in the political economy: An empirical analysis. British Journal of Political Science, 39(3): 449–482.
 
13.
Hall, P. A., Soskice, D. (2001). Varieties of Capitalism. Oxford University Press.
 
14.
Hanžek, M., & Gregorčić M. (2001). Human Development Report Slovenia 2000–2001. Institute of Macroeconomic Analysis and Development, Ljubljana. Available at: http:// www.umar.gov.si/fileadmin/user....
 
15.
Holzner, M., Leitner, S. (2008). Economic Inequality in Central, East and Southeast Europe. wiiw Balkan Observatory Working Papers 74, The Vienna Institute for International Economic Studies, wiiw.
 
16.
IMF (2019). World Economic Outlook database, April 2019. https://www.imf.org/external/p.... Accessed 1.10.2019.
 
17.
Ivanković, Ž. (2017). Slučaj Agrokor: Privatizacija i crony kapitalizam. Zagreb: Jesenski i Turk.
 
18.
Kump, N., Stropnik, N. (2009). Reducing and preventing child poverty and social exclusion in Slovenia—Lessons learned from transition countries. Report for UNICEF. Ljubljana: Institute for Economic Research.
 
19.
Lučev, J., Babić, Z. (2013). Tipovi kapitalizma, ekspanzija neoliberalizma i socijalni učinci u baltičkim zemljama, Sloveniji i Hrvatskoj: komparativni pristup. Revija za socijalnu politiku, 20(1): 1–20.
 
20.
Maddison Project (2018). Maddison Project Database 2018. https://www.rug.nl/ggdc/histor.... Accessed:15.11.2019.
 
21.
Mencinger, J. (2002). The benefits of ignoring IMF. Ekonomski pregled, 53(3–4): 391–403. Avialble at: https://hrcak.srce.hr/index.ph....
 
22.
Milanovic, Branko, 1998, Income, Inequality and Poverty during the Transition from Planned to Market Economy. The World Bank, Washington D.C.
 
23.
Nelson, K. (2012). Counteracting material deprivation: The role of social assistance in Europe, Journal of European Social Policy, 22 (2): 148–163.
 
24.
Nölke, A. (2016). Economic causes of the Eurozone crisis: the analytical contribution of Comparative Capitalism. Socio-Economic Review, 14(1): 141–161.
 
25.
Nölke, A. (2019). In Search of Institutional Complementarities: Comparative Capitalism and Economic Policy Reform, Journal of Economic Policy Reform: 1–8.
 
26.
North, D. C. (1991). Institutions. Journal of Economic Perspectives, 5(1): 97–112.
 
27.
Petak, Z. (2019). Policy-Making Context and Challenges of Governance in Croatia. In:.
 
28.
Z. Petak, K. Kotarski (eds), Policy-Making at the European Periphery. Cham: Palgrave Macmillan.
 
29.
Rončević, B. (2001). Socijalna situacija i socijalne reforme u Sloveniji. Revija za socijalnu politiku, 8(2): 131–157.
 
30.
Šimić Banović, R. (2019). Uhljeb—a post-socialist homo croaticus: a personification of the economy of favours in Croatia? Post-Communist Economies, 31(3): 279–300.
 
31.
Šimončić-Bobetko, Z. (2005). Industrija Hrvatske 1918. do 1941. godine. Zagreb: AGM.
 
32.
Stanovnik, T., Stropnik N. (1998). Impact of Social Transfers on Poverty and Income Inequality in Slovenia: A Comparison between the Pre-Transition and the Post-Transition Period. Ljubljana: Institute for Economic Research.
 
33.
Streeck, W. (2010). Institutions in History: Bringing Capitalism Back in. In: G. Morgan, et al. (eds), The Oxford Handbook of Comparative Institutional Analysis. Oxford: OUP.
 
34.
Stropnik, N. (2010). Policy overview and policy impact analysis—A case study: Slovenia. In: Child poverty and child well-being in the European Union. Volume IV: Country case studies. Report prepared for the DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities (Unit E.2) of the European Commission. Budapest: TÁRKI.
 
35.
Stropnik, N., Stanovnik T. (2002). Combating Poverty and Social Exclusion—Volume 2, A Case Study of Slovenia. Budapest: International Labour Office.
 
36.
Stubbs, P., Zrinščak, S. (2015). Citizenship and social welfare in Croatia: Clientelism and the limits of ‘Europeanisation’. European Politics and Society, 16(3): 395–410.
 
37.
Šućur, Z. (2005). Siromaštvo i socijalni transferi u Hrvatskoj. Financijska teorija i praksa, 29(1): 37–58.
 
38.
Thijs, N., Hammerschmid, G., Palaric, E. (2018). A comparative overview of public administration characteristics and performance in EU28. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://ec.europa.eu/social/Bl.... Accessed 15.11.2019.
 
39.
Visser, J. (2019). ICTWSS: Database on Institutional Characteristics of Trade Unions, Wage Setting, State Intervention and Social Pacts in 55 countries between 1960 and 2018. http://uva-aias.net/en/ictwss. Accessed 13.11.2019.
 
40.
Vojnić, D. (2013). Ekonomija i politika tranzicije—pola stoljeća povijesti reforme socijalizma i tranzicije 1962.–2012. u svjetlu novije ekonomske povijesti. Rad HAZU: Razred za društvene znanosti, (50): 153–186.
 
41.
World Bank (2019). Data Bank. https://databank.worldbank.org.... Accessed: 1.10.2019.
 
ISSN:1640-1808