Artykuły autora Barbara Szatur-Jaworska
 
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH

Ubóstwo ludzi w wieku podeszłym - przyczynek empiryczny

Problemy Polityki Społecznej 2000;2:137–152
 
ISSN:1640-1808