Autor Barbara Szatur-Jaworska

 
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
 

Ubóstwo ludzi w wieku podeszłym - przyczynek empiryczny

Problemy Polityki Społecznej 2000;2:137-152
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top