PL EN
STUDIA
Debata publiczna o wieku emerytalnym w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Polityki Społecznej WNPiSM Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 22-05-2020
 
 
Autor do korespondencji
Barbara Szatur-Jaworska   

Instytut Polityki Społecznej UW, ul. Nowy Świat 69 pok. 110, 00-927 Warszawa; adres elektroniczny autorki: b.szatur-jaworska@uw.edu.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2017;37:91-115
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł jest poświęcony analizie dyskursu publicznego dotyczącego zgłoszonego i uchwalonego w 2012 r. rządowego projektu ustawy podnoszącego w Polsce powszechny wiek emerytalny kobiet i mężczyzn do 67 lat. Na podstawie jakościowej analizy treści debaty parlamentarnej i debaty medialnej (w prasie drukowanej) autorka przedstawia strony sporu (zwolenników, przeciwników, życzliwych obserwatorów i zdystansowanych obserwatorów) oraz referuje schematy argumentacji i zabiegi erystyczne, jakie stosowali zwolennicy i przeciwnicy reformy. Omawia też zagadnienia, jakie stanowiły kontekst, do którego odwoływali się uczestnicy debaty. We wstępnej części artykułu zostały ponadto przedstawione najważniejsze wydarzenia polityczne związane z projektem podwyższenia wieku emerytalnego oraz wyniki badań sondażowych ukazujące stosunek opinii publicznej w Polsce do kwestii wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Autorka formułuje również wnioski dotyczące debaty publicznej o wieku emerytalnym w kontekście budowania wspólnotowości przez polityki publiczne, w tym politykę emerytalną.
 
REFERENCJE (58)
1.
Bobrowska, E. (2012). Debata publiczna w świetle analizy dyskursu. Kryteria porównawcze. Studia Socjologiczne, nr 1 (2004), s. 39–55.
 
2.
CBOS (1999). Opinie o wieku emerytalnym kobiet i mężczyzn. Warszawa.
 
3.
CBOS (2008). System emerytalny — oceny i postulaty. Warszawa.
 
4.
CBOS (2012). Nadal nieprzekonani — Polacy o podwyższeniu wieku emerytalnego. Warszawa.
 
5.
Giza-Poleszczuk, A. (2008). Źródła niechęci do podnoszenia wieku emerytalnego. W: Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym. Raport z badań (s. 107–121). Warszawa: Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 
6.
Kochan, M. (2007). Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
7.
Piotrowski, A. (2010). Tożsamość zbiorowa jako przedmiot dyskursu polityki. W: M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski (red.), Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 
8.
Szatur-Jaworska, B. (2016). Polska polityka społeczna wobec starzenia się ludności w latach 1971–2013. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 
9.
Sztompka, P. (2002). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
10.
Druk nr 329, Warszawa 20 kwietnia 2012, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja, Prezes Rady Ministrów.
 
11.
Druk 330, Warszawa 20 kwietnia 2012, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja, Prezes Rady Ministrów.
 
12.
Sprawozdanie stenograficzne z 11. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 30 marca 2012 r. (trzeci dzień obrad), Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kadencja VII, Warszawa 2012.
 
13.
Sprawozdanie stenograficzne z 13. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 26 kwietnia 2012 r. (drugi dzień obrad), Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kadencja VII, Warszawa 2012.
 
14.
Sprawozdanie stenograficzne z 14. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 maja 2012 r. (pierwszy dzień obrad), Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kadencja VII, Warszawa 2012.
 
15.
Sprawozdanie stenograficzne z 14. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 11 maja 2012 r. (trzeci dzień obrad), Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kadencja VII, Warszawa 2012.
 
16.
Wyrok z dnia 7 maja 2014 r. Sygn. akt K 43/1233, Trybunał Konstytucyjny [wersja elektroniczna dostępna na: http://otkzu.trybunal.gov.pl/2...].
 
17.
Bugaj, R. (2012). Wiek i podatki. Tygodnik Solidarność, nr 30(1239), 20.07.2012, s. 15.
 
18.
Dobroch, B., Kuźmiński, M. (2012). Młody starego zrozumie. Tygodnik Powszechny, nr 10 (3269), 4.03.2012, s. 12–13.
 
19.
Gajdziszewska, B. (2012). Kobiety piszą do premiera. Tygodnik Solidarność, nr 12 (1221), 16.03.2012, s. 15.
 
20.
Grzybowska, K. (2012). Dobry emeryt to martwy emeryt. Gazeta Polska, nr 27 (987), 4.07.2012, s. 34.
 
21.
Kiełbasiński, A. (2012). Solidarność: nie chcemy pracować do śmierci. Gazeta Wyborcza, nr 202, 30.08.2012, s. 17.
 
22.
Kostrzewski, L., Miączyński, P. (2012a). Pracodawca i związkowiec o emeryturach. Gazeta Wyborcza, nr 36, 13.20.2012, s. 21.
 
23.
Kostrzewski, L., Miączyński, P. (2012b). Dla kogo wcześniejsze emerytury. Gazeta Wyborcza, 8.05.2012. Pobrano z: http://wyborcza.pl/1,97654,116... [dostęp: 20.05.2017].
 
24.
Kostrzewski, L., Miączyński, P. (2012c). Emerytury kobiet. Gazeta Wyborcza, nr 261, 8.11.2012, s. 19.
 
25.
Kostrzewski, L., Miączyński, P. (2012d). Praca boli Polaków. Gazeta Wyborcza, nr 39, 16.02.2012, s. 18.
 
26.
Mackiewicz, A. (2012). Cześć pracy. Tygodnik Powszechny, nr 24 (3283), s. 12.
 
27.
Miączyński, P., Kostrzewski, L., Pawłowska-Salińska, K. (2012). 67 lat albo bieda. Gazeta Wyborcza, nr 38, 15.02.2012, s. 1.
 
28.
Michałowska, B. (2012a). Przedsiębiorcy przeciw. Tygodnik Solidarność, nr 14 (1223), s. 23.
 
29.
Michałowska, B. (2012b). Rząd rozbija system. Tygodnik Solidarność, nr 22 (1232), 25.05.2012, s. 8.
 
30.
Nykiel, M. (2012). Jak być dziadkiem w XXI wieku. Uważam Rze, nr 15 (62)2012, 10–15.04.2012, s. 51.
 
31.
Paradowska, J., Solska, J. (2012). Paragraf 67. Polityka, nr 8 (2847), 22–28.02.2012, s. 12–14.
 
32.
Popiołek, A. (2012). Bieda na emeryturze. Gazeta Wyborcza, nr 262, 9.11.2012, s. 14.
 
33.
Popiołek, A. (2012a). Raczej podwyższajcie podatki, a nie wiek emerytalny. Gazeta Wyborcza, nr 156, 6.07.2012.
 
34.
Rogulska, B., Ciacek, P., Stolarczyk, P. (2012). Polacy są przeciw podwyższaniu wieku emerytalnego, ale nie przeciw dłuższej pracy. Gazeta Wyborcza, nr 76, 30.03.2012, s. 25.
 
35.
Rybiński, K. (2012). Jaki jest inny wybór. Uważam Rze, nr 41(88)2012, 8–14.10.2012, s. 84.
 
36.
Rybiński, K. (2012a). Kraj dla starych ludzi. Uważam Rze, nr 10(57)2012, 5–11.05.2012, s. 84–85.
 
37.
Socha, R. (2012). Strachy starszaków. Polityka, nr 5 (2844), 1–7.02.2012, s. 30–32.
 
38.
Solska, J. (2012). Trzy razy nie. Polityka, nr 4 (2843), 25–31.01.2012, s. 35–37.
 
39.
Solska, J. (2012b). Przydusimy rząd do ściany. Polityka, nr 9 (2849), 1–7.03.2012, s. 25–26.
 
40.
Świątek, K. (2012a). Referendum — odpowiedź na plany rządu. Tygodnik Solidarność, nr 1 (1210) z 1.01.2012, s. 8.
 
41.
Świątek, K. (2012b). Dlaczego „nie”. Tygodnik Solidarność, nr 3 (1212), 13.01.2012, s. 8–9.
 
42.
Tyrowicz, J. (2012). Pozorny spór o wydłużanie wieku pracy do 67 lat. Gazeta Wyborcza, nr 84, 10.04.2012, s. 28.
 
43.
Wilczyński, P. (2012a). Nie tylko emerytury. Tygodnik Powszechny, nr 9 (3268), 26.02.2012, s. 3–4.
 
44.
Wilczyński, P. (2012b). Pierwsze starcie. Tygodnik Powszechny, nr 15 (3247), 8.04.2012, s. 14–15.
 
45.
Wójcik, T. (2012a). Emerytalny program rządu PO. Gazeta Polska, nr 9 (969), 29.02.2012, s. 16.
 
46.
Wójcik, T. (2012b). Emerytalna czarna perspektywa. Gazeta Polska, nr 20 (980), 16.05.2012, s. 7.
 
47.
Wójcik, T. (2012c). Pracować do śmierci. Gazeta Polska, nr 21 (981), 23.05.2012, s. 25.
 
48.
Wójcik, T. (2012d). Emerytalna eutanazja. Gazeta Polska, nr 22 (982), 30.05.2012, s. 22.
 
49.
Zarzycka, E. (2012b). Zniewolony człowiek to zniewolona rodzina. Tygodnik Solidarność, nr 14 (1223), 30.03.2012.
 
50.
Zarzycka, E. (2012a). To się nadaje do kabaretu. Tygodnik Solidarność, nr 12 (1221), 16.03.2012, s. 16–17.
 
51.
Żyszkiewicz, W. (2012). Nie robić z ludzi dożywotnich wyrobników. Tygodnik Solidarność, nr 13 (1222), 23.03.2012, s. 18–19.
 
52.
Exposé premiera Donalda Tuska — stenogram. 18.11.2011. https://www.premier.gov.pl/rea... [dostęp: 20.04.2016].
 
53.
Stanowisko KK nr 19/2011 ws. zapowiadanym zmianom podniesienia wieku emerytalnego http://www.solidarnosc.org.pl/... [dostęp: 20.04.2016].
 
54.
Uchwała Komisji Krajowej nr 26/2011 ws. referendum ogólnokrajowego dot. wieku emerytalnego http://www.solidarnosc.org.pl/... [dostęp: 20.04.2016].
 
55.
Referendum ws. wieku emerytalnego nie będzie. http://www.forbes.pl/artykuly/... [dostęp: 10.04.2016].
 
56.
Ministerstwa zasypały uwagami reformę emerytalną. http://www.forbes.pl/artykuly/... [dostęp: 10.04.2016].
 
57.
Będzie emerytura częściowa? Rostowski policzy. http://www.forbes.pl/artykuly/... [dostęp: 20.04.2016].
 
58.
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw http://www.sejm.gov.pl/sejm7.n... [dostęp: 10.04.2016].
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top