PL EN
STUDIA
Aktywne starzenie się i solidarność międzypokoleniowa w debacie międzynarodowej
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 01-06-2020
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2012;17:15-28
 
SŁOWA KLUCZOWE
 
REFERENCJE (10)
1.
Anioł, W. (1983) Polityka społeczna w działalności ONZ, IPiSS, Warszawa.
 
2.
Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 940/2011/UE z dnia 14 września 2011 r. w sprawie Europejskiego Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej (2012) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L.246 z 23.09.2011.
 
3.
Deklaracja i Program Działań Światowego Szczytu Rozwoju Społecznego: Światowy Szczyt Rozwoju Społecznego Kopenhaga, 6–12 marca 1995 (1997) IPiSS, Warszawa.
 
4.
Rapport de l’Assemblée Mondiale sur le Vieillissement (1982) United Nations, New York.
 
5.
Rapport de la deuxième Assemblée mondiale sur le vieillissement (2002) United Nations, New York.
 
6.
Regional Implementation Strategy of the Madrid International Plan of Action on Ageing 2002 (2002) UNECE, Berlin (dokument dostępny na: www.unece.org/pau/age/welcome).
 
7.
Szatur-Jaworska, B. (2002) Światowe Zgromadzenia w sprawie Starzenia się, w: „Gerontologia Polska” nr 10 (2)/2002, s. 69–74.
 
8.
Szatur-Jaworska, B. (2003) Społeczeństwo dla wszystkich grup wieku — prezentacja koncepcji, w: „Praca Socjalna”, nr 2/2003 (wydanie specjalne), s. 24–35.
 
9.
Vieillir en restant actif. Cadre d’orientation (2002) OMS, Géneve.
 
10.
World Population Ageing 1950–2050 (2002) United Nations, New York.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top