PL EN
STUDIA
Polityka społeczna Unii Europejskiej z perspektywy rozwoju współpracy z Ameryką Łacińską
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 28-05-2020
 
 
Autor do korespondencji
Marika Kosiel   

Adres elektroniczny autorki: marikakosiel@gmail.com
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2014;25:55-69
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł prezentuje i poddaje analizie ostatnie zmiany będące efektem współpracy pomiędzy Unią Europejską a Ameryką Łacińską skupiające się na kwestiach społecznych. Region Ameryki Łacińskiej ma obecnie najwyższy na świecie współczynnik Giniego i dzięki specjalnym działaniom podejmowanym przez Unię Europejską a skierowanym do ubogich państw regionu, kwestia spójności społecznej stała się osią wzajemnych relacji. Artykuł skupia się na analizie aktów prawnych Unii Europejskiej oraz porozumień zawartych pomiędzy Unią Europejską a Ameryką Łacińską i Karaibami od 1999 r. Programy finansowane przez Unię Europejską są rozpatrywane w kontekście ważnych kwestii społecznych.
 
REFERENCJE (9)
1.
Anioł W. (2010), Europejska polityka społeczna – podejście teoretyczne, „Polityka Społeczna”, No. 2.
 
2.
Anioł W., Duszczyk M., Zawadzki P.W. (red.) (2011), Europa Socjalna. Iluzja czy rzeczywistość?, ASPRA-JR.
 
3.
Bauman Z. (2000), Globalizacja, PIW.
 
4.
Deacon B. (1997), Global Social Policy: International Organizations and the Future of Welfare, SAGE.
 
5.
Deacon B. (2007), Global Social Policy and Governance, SAGE.
 
6.
Ervik R., Kildal N., Nilssen E., (2009), The Role of International Organizations in Social Policy: Idea, Actors and Impact, Edward Elgar Publishing.
 
7.
Kosiel M. (2012), Spójność społeczna – definicje, uwarunkowania, wskaźniki i strategie w Unii Europejskiej oraz Ameryce Łacińskiej, „Ameryka Łacińska”, No. 1 (75).
 
8.
Morales-Gómez D.A. (1999), Transnational Social Policies: The New Development Challenges of Globalization, IDRC.
 
9.
Sachs J.D. (2005), The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time, Penguin Books.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top