PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Społeczne uwarunkowania funkcjonowania szarej strefy w sektorze mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw z perspektywy lokalnej. Wnioski z badań empirycznych
 
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Economic Sciences, Chair of Political Economy University of Warsaw
 
 
Data publikacji: 19-05-2020
 
 
Autor do korespondencji
Marek Bednarski   

Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Katedra Ekonomii Politycznej, ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa; author’s email address: bednarski@wne.uw.edu.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2019;44:87-100
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł prezentuje ekonomiczne i socjologiczne uwarunkowania funkcjonowania szarej strefy w sektorze mikro- i małych przedsiębiorstw w Polsce na podstawie badań empirycznych. Podkreślone jest tu społeczne zakorzenienie tego fenomenu. Wskazuje się, że szara strefa tworzy określone problemy społeczne, ale niektóre również rozwiązuje. Artykuł kończą sugestie pod adresem polityki społeczno-ekonomicznej.
 
REFERENCJE (22)
1.
Baar, N. (2016). Ekonomia polityki społecznej. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 
2.
Bednarski, M. (2017). Szara strefa a drobna przedsiębiorczość. In: P. Poławski, D. Zalewski (eds), Problemy społeczne. Między socjologią demaskatorską a polityką społeczną. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 
3.
Bednarski, M., Kryńska, E., Pater K., Walewski, M. (2008). Przyczyny pracy nierejestrowanej w Polsce. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 
4.
Chmielewski, P. (2011). Homo agens. Instytucjonalizm w naukach społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 
5.
Feige, E. (1982). Macroeconomic malaise and the unobserved economy. Economic Impact, no. 4, pp. 53–59.
 
6.
Firlit-Fesnak, G., Szylko-Skoczny, M. (eds) (2007). Polityka społeczna. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
7.
Fundowicz, J., Łapiński, K., Wyżnikiewicz, B. (2018). Szara strefa 2018. Warszawa: Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych.
 
8.
Golinowska, S. (1994). Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej. Studium ekonomiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
9.
Granovetter, M. (1985). Economic action and social structure: The problem of embeddedness. American Journal of Sociology, vol. 91, no. 3, pp. 481–510.
 
10.
Grzesiuk, K. (2015). Zakorzenienie społeczne gospodarki. Koncepcja Marka Granovettera. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. GUS (2015). Praca nierejestrowana w Polsce w 2014 roku. Warszawa.
 
11.
Koniuszy, Ł. (2014). Strategiczne sieci socjoekonomiczne małej i średniej działalności gospodarczej. (Unpublished doctoral thesis) Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 
12.
Kryńska, E. (ed.) (2015). Praca nierejestrowana—charakterystyka zjawiska w województwie łódzkim. Łódź: Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi.
 
13.
Kudła, J. (2004). Ekonomiczne problemy kosztów opodatkowania i nielegalnego unikania podatków. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
 
14.
North, D. (2002). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge: Cambridge University Press.
 
15.
OECD (2002). Handbook for measurement of the non-observed economy. Paris: OECD Publishing.
 
16.
Packard, T., Koettl, J., Montenegro, C. (2012). In from the shadow. Integrating Europe’s informal labor. Washington, DC: the World Bank.
 
17.
Rutkowski, W. (2009). Współczesne państwo dobrobytu. Ekspansja, kryzys, spory. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 
18.
Schneider, F. (ed.) (2011). Handbook on the shadow economy. Cheltenham, UK—Northampton, MA: Edward Elgar.
 
19.
Slemrod, J. (2007). Cheating ourselves. The economics of tax evasion. Journal of Economic Perspectives, vol. 21, no. 1, pp. 25–48.
 
20.
Szulc, A. (2013). Przyczyny i skutki zatrudnienia nierejestrowanego w Polsce. Warszawa: CeDeWu.
 
21.
Tanzi, V. (1983). The Underground Economy in the United States and Abroad. Lexington, MA: Lexington Books.
 
22.
Woźniak-Jęchorek, B. (2016). Instytucjonalne uwarunkowania polskiego rynku pracy. Studium teoretyczno-empiryczne. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top