PL EN
STUDIA
Jakość życia i przestrzeń publiczna w procesach miejskiej odnowy — wybrane koncepcje i wątki debaty
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Social Policy, Faculty of Political Science and International Studies, University of Warsaw
 
 
Data publikacji: 19-05-2020
 
 
Autor do korespondencji
Włodzimierz Anioł   

Instytut Polityki Społecznej, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, ul. Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa; author’s email address: waniol@uw.edu.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2019;44:11-29
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest pokazanie związków między dążeniami do podniesienia jakości życia i poprawy stosunków społecznych a przedsięwzięciami służącymi odnowie przestrzeni miejskich. W pierwszej części tekstu—po sformułowaniu ogólniejszych uwag na temat społecznego znaczenia przestrzeni—wskazano kilka realizowanych w najnowszej historii rozwiniętego świata koncepcji unowocześniania miast (Cerdà, Haussmann, Le Corbusier), akcentując ich najczęściej ambiwalentne skutki społeczne. Na te ostatnie zwracają uwagę m.in. krytycy modernizmu i zwolennicy wizji wobec niego alternatywnych (Jacobs, przedstawiciele tzw. nowego urbanizmu, promotorzy idei miasta spójnego społecznie, „sprawiedliwie dzielonego” itp.). Tytułem krajowej ilustracji empirycznej, autor scharakteryzował następnie przypadek przemian urbanistycznych i społecznych, jakie zachodzą w ostatnich dwóch dekadach w warszawskiej dzielnicy Powiśle. Ich efektem, niezależnie od generalnych korzyści modernizacyjnych oraz pożądanego i długo oczekiwanego zbliżenia stolicy do rzeki, są także kontrowersyjne, często krytycznie oceniane procesy gentryfikacyjne.
 
REFERENCJE (21)
1.
Anioł, W. (2016). Kształtowanie przestrzeni miejskiej jako mikrokosmos polityki publicznej. Przypadek Warszawy. Studia z Polityki Publicznej, no. 2 (10).
 
2.
Anioł, W. (2017). Między starym i nowym. O sposobach modernizowania przestrzeni publicznych. Studia z Polityki Publicznej, no. 2 (14).
 
3.
Anioł, W. (2018). Metamorfozy domeny publicznej i ich janusowe oblicze społeczne. Studia z Polityki Publicznej, no. 1 (17).
 
4.
Butler, Ch. (2012). Henri Lefebvre: Spatial Politics, Everyday Life, and the Right to the City. New York–London: Routledge.
 
5.
Florida, R. (2008). Who’s Your City? How the Creative Economy is Making Where to Live the Most Important Decision of Your Life. New York: Basic Books.
 
6.
Gehl, J. (2014). Miasta dla ludzi. Kraków: Wydawnictwo RAM.
 
7.
Graham, W. (2016). Miasta wyśnione. Siedem wizji urbanistycznych, które kształtują nasz świat. Kraków: Karakter.
 
8.
Grzeszczak, J. (2010). Gentryfikacja osadnictwa. Charakterystyka, rozwój koncepcji badawczej i przegląd wyjaśnień. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
 
9.
Harvey, D. (2012). Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja. Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana.
 
10.
Jacobs, J. (1993). The Death and Life of Great American Cities. New York–Toronto: Random House.
 
11.
Jacobs, J. (2012). Śródmieście jest dla ludzi. In: B. Świątkowska (ed.), Chwała miasta. (115–130). Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana.
 
12.
Jakóbczyk-Gryszkiewicz, J. (ed.) (2012). Procesy gentryfikacji w mieście. Vol. I. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
13.
Katz, P. (ed.) (1994). The New Urbanism: Toward an Architecture of Community. New York: McGraw-Hill.
 
14.
Lefebvre, H. (2012). Prawo do miasta. Praktyka Teoretyczna, no. 5.
 
15.
Merrifield, A. (2016). Nowa kwestia miejska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
16.
Montgomery, Ch. (2016). Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miasta. Kraków: Wysoki Zamek.
 
17.
Nawratek, K. (2008). Miasto jako idea polityczna. Kraków: Korporacja Ha!art.
 
18.
Sudjic, D. (2015). Kompleks gmachu. Architektura władzy. Warszawa: Fundacja Centrum Architektury.
 
19.
Świątkowska, B. (ed.) (2014). My i oni. Przestrzenie wspólne/projektowanie dla wspólnoty. Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana.
 
20.
Urbański, J. (2005). Odzyskać miasto. Samowolne osadnictwo, skłoting, anarchitektura. Poznań: Bractwo Trojka.
 
21.
Zipp, S. (2010). Manhattan Projects: The Rise and Fall of Urban Renewal in Cold War New York. Oxford: Oxford University Press.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top