PL EN
CASE REPORT
Quality of life and public space in the processes of urban renewal—selected concepts and debate topics
 
More details
Hide details
1
Institute of Social Policy, Faculty of Political Science and International Studies, University of Warsaw
 
 
Publication date: 2020-05-19
 
 
Corresponding author
Włodzimierz Anioł   

Instytut Polityki Społecznej, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, ul. Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa; author’s email address: waniol@uw.edu.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2019;44:11-29
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the article is to show the relationship between the aspirations to improve the quality of life and improve social relations and the undertakings serving the renovation of urban spaces. In the first part of the text—after formulating more general remarks about the social significance of space—a few of the concepts of town modernization implemented in the modern history of the developed world (Cerdá, Haussmann, Le Corbusier) are presented, while pointing out their most often ambivalent social results. Attention to the latter has been paid by, among others, critics of modernism and supporters of alternative visions (Jacobs, representatives of the new urbanism, advocates of the ideas of a socially cohesive or fair-shared city, etc.). As the national empirical illustration, the author then characterizes the case of urban and social changes taking place in the last two decades in the Powiśle district of Warsaw. Their effect, regardless of the general benefits of modernization and the desired and long-awaited approximation of the capital to the river, are also controversial, often critically evaluated gentrification processes.
 
REFERENCES (21)
1.
Anioł, W. (2016). Kształtowanie przestrzeni miejskiej jako mikrokosmos polityki publicznej. Przypadek Warszawy. Studia z Polityki Publicznej, no. 2 (10).
 
2.
Anioł, W. (2017). Między starym i nowym. O sposobach modernizowania przestrzeni publicznych. Studia z Polityki Publicznej, no. 2 (14).
 
3.
Anioł, W. (2018). Metamorfozy domeny publicznej i ich janusowe oblicze społeczne. Studia z Polityki Publicznej, no. 1 (17).
 
4.
Butler, Ch. (2012). Henri Lefebvre: Spatial Politics, Everyday Life, and the Right to the City. New York–London: Routledge.
 
5.
Florida, R. (2008). Who’s Your City? How the Creative Economy is Making Where to Live the Most Important Decision of Your Life. New York: Basic Books.
 
6.
Gehl, J. (2014). Miasta dla ludzi. Kraków: Wydawnictwo RAM.
 
7.
Graham, W. (2016). Miasta wyśnione. Siedem wizji urbanistycznych, które kształtują nasz świat. Kraków: Karakter.
 
8.
Grzeszczak, J. (2010). Gentryfikacja osadnictwa. Charakterystyka, rozwój koncepcji badawczej i przegląd wyjaśnień. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
 
9.
Harvey, D. (2012). Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja. Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana.
 
10.
Jacobs, J. (1993). The Death and Life of Great American Cities. New York–Toronto: Random House.
 
11.
Jacobs, J. (2012). Śródmieście jest dla ludzi. In: B. Świątkowska (ed.), Chwała miasta. (115–130). Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana.
 
12.
Jakóbczyk-Gryszkiewicz, J. (ed.) (2012). Procesy gentryfikacji w mieście. Vol. I. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
13.
Katz, P. (ed.) (1994). The New Urbanism: Toward an Architecture of Community. New York: McGraw-Hill.
 
14.
Lefebvre, H. (2012). Prawo do miasta. Praktyka Teoretyczna, no. 5.
 
15.
Merrifield, A. (2016). Nowa kwestia miejska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
16.
Montgomery, Ch. (2016). Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miasta. Kraków: Wysoki Zamek.
 
17.
Nawratek, K. (2008). Miasto jako idea polityczna. Kraków: Korporacja Ha!art.
 
18.
Sudjic, D. (2015). Kompleks gmachu. Architektura władzy. Warszawa: Fundacja Centrum Architektury.
 
19.
Świątkowska, B. (ed.) (2014). My i oni. Przestrzenie wspólne/projektowanie dla wspólnoty. Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana.
 
20.
Urbański, J. (2005). Odzyskać miasto. Samowolne osadnictwo, skłoting, anarchitektura. Poznań: Bractwo Trojka.
 
21.
Zipp, S. (2010). Manhattan Projects: The Rise and Fall of Urban Renewal in Cold War New York. Oxford: Oxford University Press.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top