Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Bezpieczeństwo rynku pracy jako kategoria w badaniach migracyjnych — wyniki badań empirycznych
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Badaczka niezależna [Independent researcher]
 
2
Instytut Polityki Społecznej, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski [Institute of Social Policy, Faculty of Political Science and International Studies, University of Warsaw]
 
 
Data publikacji: 19-05-2020
 
 
Autor do korespondencji
Monika Stec   

Adres elektroniczny autorki: stec.monika@gmail.com
 
 
Maciej Duszczyk   

Instytut Polityki Społecznej, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, ul. Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa; adres elektroniczny autora: m.duszczyk@uw.edu.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2018;43:43-64
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W tekście przedstawiono wyniki badania ilościowego i jakościowego zrealizowanego w ramach projektu badawczego W poszukiwaniu bezpieczeństwa na rynku pracy. Migracje zarobkowe z Polski i do Polski a atrakcyjność polskiego rynku pracy. Osoby badane to: (1) Polacy pracujący za granicą (w Niemczech i w Wielkiej Brytanii), (2) absolwenci polskich uczelni planujący wyjazd z Polski na stałe oraz (3) cudzoziemcy pracujący w Polsce (przede wszystkim osoby przyjeżdżające z Ukrainy). Celem było sprawdzenie hipotez dotyczących bezpieczeństwa, atrakcyjności oraz statusu polskiego rynku pracy w Europie. Hipotezy oparte na teoriach (np. push and pull) oraz wynikające ze statystyk migracji zostały uzupełnione o najważniejsze aspekty subiektywnych definicji bezpieczeństwa na rynku pracy stosowanych przez osoby badane. Wyniki dotyczące postrzegania bezpieczeństwa różnią się w zależności od przyjętej definicji (oraz od tego, czy jest ona spontaniczna czy narzucona przez badaczy). Na podstawie wyników badań stwierdzono, że kwestia bezpieczeństwa na rynku pracy odgrywa rolę zarówno przy podejmowaniu decyzji migracyjnych, jak i przy wyborze państwa docelowego. Jednocześnie zauważono, że bardziej precyzyjne określenie wpływu bezpieczeństwa na rynku pracy na decyzje migracyjne wymaga dalszych badań. Hipoteza o semi-peryferyjnym statusie polskiego rynku pracy została zweryfikowana w badanej próbie — jest on postrzegany jako peryferyjny przez Polaków pracujących za granicą, ale posiada cechy centrum, które są atrakcyjne dla badanych imigrantów zarobkowych.
FINANSOWANIE
Artykuł jest efektem badań przeprowadzonych w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. W poszukiwaniu bezpieczeństwa na rynku pracy. Migracje zarobkowe z Polski i do Polski a atrakcyjność polskiego rynku pracy (nr rej. 2014/15/B/HS5/01148).
 
REFERENCJE (6)
1.
Cieślik, A. (2011). Where Do You Prefer to Work? How the Work Environment Influences Return Migration Decisions from the United Kingdom to Poland. Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 37, iss. 9, s. 1367–1383. DOI: 10.1080/1369183X.2011. 623613.
 
2.
Engbersen, G., Leerkes, A., Grabowska-Lusińska, I., Snel, E., Burgers, J. (2013). On the Differential Attachments of Migrants from Central and Eastern Europe: A Typolog of Labour Migration. Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 39, iss. 6, s. 959–981. DOI: 10.1080/1369183X.2013.765663.
 
3.
Isański, J., Mleczko, A., Seredyńska-Abou Eid R. (2014). Polish Contemporary Migration: From Co-migrants to Project ME. International Migration, vol. 52, iss. 1, s. 4–21. DOI: 10.1111/imig.12076.
 
4.
Lee, E.S. (1966). A Theory of Migration. Demography, vol. 3, no. 1, s. 47–57. DOI: 10.2307/2060063.
 
5.
Maison, D. (2010). Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
6.
Wallerstein, I. (2000). The Essential Wallerstein. New York: The New Press.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top