PL EN
CASE REPORT
Culture as Determinant of Health, Diagnose and Treatment
 
More details
Hide details
1
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski
 
 
Publication date: 2020-06-01
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2013;21:71-84
 
KEYWORDS
ABSTRACT
An increase of international migration causes a lot of new challenges. One of them is the question of treatment of patients from other countries and regions. Important direction of activity in this area should be the recognizing of cultural barriers in treatment of foreign patients. The analysis included in this article shows some aspects of this question — influence of culture on the occurrence and the course of certain diseases as well as the significance of culture in diagnostis and therapy.
 
REFERENCES (28)
1.
Boyd D. Bee H. (2007). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zysk i S-ka.
 
2.
Dudek Z. W., Pankalla A. (2008). Psychologia kultury — doświadczenia graniczne i transkulturowe. Warszawa: Eneteia.
 
3.
Firlit-Fesnak G. (2008). W poszukiwaniu bezpiecznej przystani. Cudzoziemcy z Czeczenii w Polsce. Warszawa: Aspra-Jr.
 
4.
Fuller T. E. (1981). Czarownicy i psychiatrzy. Warszawa: PIW.
 
5.
Głodowski W. (2001). Komunikowanie interpersonalne. Warszawa: Hansa Comunication.
 
6.
Grzymała-Moszczyńska H. (2007). Uchodźcy jako wyzwanie dla polskiego systemu opieki zdrowotnej, w: Klaus W., Migranci na polskim rynku pracy. Rzeczywistość, problemy, wyzwania. Warszawa: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.
 
7.
Grzymała-Moszczyńska H., Nowicka E. (1998). Sytuacja uchodźców w literaturze psychologicznej, w: Grzymała-Moszczyńska H., Nowicka E., Goście i gospodarze. Problem adaptacji kulturowej w obozach dla uchodźców oraz otaczających je społecznościach lokalnych. Kraków: NOMOS.
 
8.
Hall E. (1984). Poza kulturą. Warszawa: PWN.
 
9.
Hall E. (1996). Ukryty wymiar. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie „Muza”.
 
10.
Hall E. (1987). Bezgłośny język. Warszawa: PIW.
 
11.
Hampden-Turner C.,Trompenaars A. (2000). Siedem wymiarów kultury, Kraków.
 
12.
Hofstede G. (2007). Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu. Warszawa: PWE.
 
13.
Kasprowicz, M. (2010). Nomadyczność istnienia świadomego szaleńca. Szaleństwo jako świadome wykorzenienie, w: Kasprowicz, M., Drelich, S., Kopyciński, M., Zjawisko szaleństwa w kulturze. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
14.
Kopczyński J., Siciński A. (1990). Człowiek — środowisko — zdrowie. Wrocław: Komitet Prognoz „Polska w XXI wieku”.
 
15.
Kostrzanowska Z. (2010). Pojęcie zdrowia i choroby w wymiarze biopsychospołecznym, w: Krajewska-Kułak E., Wrońska I., Kędziora-Kornatowska K., Problemy wielokulturowości w medycynie. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 
16.
Kubitsky J. (2012). Psychologia migracji. Warszawa: Difin. Leksykon terminów — Międzykulturowe pojęcia zdrowia psychicznego (2000). Warszawa: WHO/ Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
 
17.
Marek A. (2008). Edukacja dzieci czeczeńskich w Polsce; Lalak D., Dom i ojczyzna — dylematy wielokulturowości. Warszawa: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW.
 
18.
Matsumoto D., Juang L. (2007). Psychologia międzykulturowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
19.
Płaszewska-Żywko J. (2010). Model Joyce Newman Giger i Ruth Elanie Davidhizare, w: Krajewska-Kułak E., Wrońska I., Kędziora-Kornatowska K., Problemy wielokulturowości w medycynie. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 
20.
Podrażka-Malka A. (2007). Zdrowie i jego ochrona, w: Panek T., Statystyka społeczna. Warszawa: PWE.
 
21.
Schumacher J. F., Ward T. (2001). Cultural Cognition and Psychopatology. Westport: Prager.
 
22.
Shing S. W., McDermolt J. F. (1981). Culture, Mind And Therapy. New York: Brunner/ Mesel Inc.
 
23.
Szopski M. (2005). Komunikowanie międzykulturowe. Warszawa: WSiP.
 
24.
V. Schwippe A., El Hachimi M., Juergens G. (2004). Multikulturelle systematische Praxis — Ein Reisefuehrer fuer Beratung, Therapie und Supervision, Carl-Auer-Systeme Verlag, Heidelberg.
 
25.
Torrey E. F. (1981). Czarownicy i psychiatrzy, PIW, Warszawa.
 
26.
Weber M. (1973). Die „Objektivität“ sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis, w: Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. Tübingen: Johanes Winckelmann.
 
27.
Wołowik W. (1998). Język ciała międzynarodowy, Atlas III. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 
28.
Wysocki M. J., Miller M. (2003). Nowe zdrowie publiczne w perspektywie ostatnich 30 lat, „Zdrowie Publiczne”, 113(1/2).
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top