PL EN

Archive

1999 vol. 1
 
 
CASE REPORT
 

Stosunki pracy w aspekcie ich uwarunkowań systemowych

Problemy Polityki Społecznej 1999;1:89-103
 
FORUM
 

Polityka społeczna: sfera zdeterminowań - sfera swobodnego wyboru

Problemy Polityki Społecznej 1999;1:109-136
 
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
 

Kwestia ubóstwa dzieci (na przykładzie Łodzi)

Problemy Polityki Społecznej 1999;1:139-151
 
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
 

Wymiary marginalizacji

Problemy Polityki Społecznej 1999;1:153-168
 
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
 

Województwo katowickie w okresie przemian

Problemy Polityki Społecznej 1999;1:169-185
 
OTHER
 

„Journal of European Social Policy”

Problemy Polityki Społecznej 1999;1:215-217
 
OTHER
 

„International Social Security Review”

Problemy Polityki Społecznej 1999;1:218-223
 
OTHER
 

„Journal of Health Politics, Policy and Law”

Problemy Polityki Społecznej 1999;1:224-229
 
OTHER
 

„Nonprofit Voluntary Sector Quarterly”

Problemy Polityki Społecznej 1999;1:230-236
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top