PL EN
REVIEW
Marek Rymsza: Urynkowienie państwa czy uspołecznienie rynku? Kwestia socjalna w Trzeciej Rzeczypospolitej na przykładzie ubezpieczeń społecznych
 
More details
Hide details
1
Katedra Ubezpieczeń Społecznych, Szkoła Główna Handlowa
 
 
Publication date: 2020-06-08
 
 
Problemy Polityki Społecznej 1999;1:205-209
 
 
REFERENCES (5)
1.
Auleytner, J. (1986) Wprowadzenie do doktryn polityki społecznej. Niektóre aspekty systemowe i aksjologiczne, Warszawa: IPiSS.
 
2.
Nowak, L. (1972) Model ekonomiczny. Studium z metodologii ekonomii politycznej, Warszawa: PWE.
 
3.
Piotrowski, J. (1966) Zabezpieczenie społeczne. Problematyka i metody, Warszawa: KiW.
 
4.
Supińska, J. (199) Dylematy polityki społecznej, Warszawa: UW.
 
5.
Szumlicz, T. (1994) Modele polityki społecznej, Warszawa: SGH.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top