PL EN
CASE REPORT
Gospodarstwo chłopskie w obliczu restrukturyzacji, czyli o potrzebie wyobraźni socjologicznej
 
More details
Hide details
1
Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński
 
 
Publication date: 2020-06-08
 
 
Problemy Polityki Społecznej 1999;1:25-42
 
 
REFERENCES (25)
1.
Auleytner, J. (1996) Instytucje polityki społecznej. Podmioty i fundusze, Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.
 
2.
Brown, D.L. i T.A. Hirschl (1995) Household Poverty in Rural and Metropolitan-core Areas of the United States, „Rural Sociology”, 1 (60).
 
3.
Errington, A. i R. Gasson (1993) The Farm Family Business, Wallingford: CAB International.
 
4.
Fitchen, J.M. (1994) Residential Mobility Among the Rural Poor, „Rural Sociology”, 3(59).
 
5.
Garrett, P. i in. (1994) Is Rural Residency a Risk Factor for Childhood Poverty, „Rural Sociology”, 1 (59).
 
6.
Gorlach, K. (1995) Chłopi - rolnicy - przedsiębiorcy: „kłopotliwa klasa” w Polsce postkomunistycznej, Kraków: Wydawnictwa UJ.
 
7.
Gorlach, K. (1996) Społeczne mechanizmy genezy i identyfikacji problemów społecznych, w: K. Czekaj, K. Gorlach, M. Leśniak, Labirynty współczesnego społeczeństwa.
 
8.
Kluczowe problemy społeczne w kształceniu pracowników socjalnych, Warszawa: Interart.
 
9.
Gorlach, K. (1998) Zmierzch klasy chłopskiej, „Studia Socjologiczne”, 1 (148).
 
10.
GUS (1997a) Aktywność ekonomiczna ludności związanej z rolnictwem (cz. 1), Warszawa: GUS.
 
11.
GUS (1997b) Wybrane elementy sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych i ich zamierzenia na przyszłość, Warszawa: GUS.
 
12.
Kowalak, T. (1996) Problemy społeczne Stanów Zjednoczonych, Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej.
 
13.
Lichter, D.T. i in. (1994) Changing Linkages Between Work and Poverty in Rural America, „Rural Sociology”, 3 (59).
 
14.
Lichter, D.T. i D.K. McLaughlin (1995) Changing Economic Opportunities, Family Structure, and Poverty in Rural Areas, „Rural Sociology”, 4 (60).
 
15.
Mooney, P.M. (1988) My Own Boss? Class, Rationality, and the Family Farm, Boulder, Colorado: Westview Press.
 
16.
Ndeti, K , C. Ndeti, M. Ndeti (1998) „Rural Poverty in Kenya: Causes and Alternative Solutions”, referat wygłoszony w trakcie 10 dorocznej konferencji IUCISD, Kair, Egipt, 28 czerwca - 3 lipca.
 
17.
Ntsabane, T. (1998) „Roots of Rural Poverty: Some General Observations of the Twentieth Century Tswana Peasant Family Production”, referat wygłoszony w trakcie 10 dorocznej konferencji IUCISD, Kair, Egipt, 28 czerwca - 3 lipca.
 
18.
Poławski, P. (1997) Kulturowe znaczenia underclass; spór o sens terminu a polska transformacja, w: K.W. Frieske (red.), Ofiary sukcesu. Zjawiska marginalizacji społecznej w Polsce, Warszawa: Instytut Socjologii UW.
 
19.
Rajkiewicz, A. (red.) (1997) Społeczeństwo polskie w latach 1989-1995/96. Zagadnienia polityki społecznej, Warszawa: Friedrich Ebert Foundation, Poland.
 
20.
Seralgedin, I. (1998) Can we feed our world?, „Newsweek”, 24 sierpnia.
 
21.
Shucksmith, M. i P. Chapman (1998) Rural Development and Social Exclusión, „Sociología Ruralis”, nr 2 (38).
 
22.
Supińska, J. (1991) Dylematy polityki społecznej, Warszawa: Instytut Polityki Społecznej UW.
 
23.
Touraine, A. (1998) Beneficjenci i wykluczeni, „Gazeta Wyborcza”, 14-16 sierpnia.
 
24.
Wesołowski, W. (1994) Procesy klasotwórcze w teoretycznej perspektywie, „Studia Soq'ologiczne”, 1 (132).
 
25.
Wilkin, J. (1998) Przekształcanie państwowych gospodarstw rolnych - procesy racjonalizacji i marginalizacji, w: B. Fedyszak-Radziejowska (red.), Wielkoobszarowe gospodarstwa rolne, ich załogi i nowi gospodarze, Warszawa: IRWiR PAN.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top