PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Województwo katowickie w okresie przemian
 
More details
Hide details
1
Akademia Ekonomiczna, Katowice
 
 
Publication date: 2020-06-08
 
 
Problemy Polityki Społecznej 1999;1:169-185
 
 
REFERENCES (18)
1.
Kotlorz, D. (1994) Bezrobocie w woj. katowickim ze szczególnym uwzględnieniem ROW,.
 
2.
Gliwice.
 
3.
Kotlorz, D. (red.) (1994) Sytuacja materialna i społeczna grup dotkniętych zjawiskiem.
 
4.
bezrobocia w ROW, Katowice.
 
5.
Mitręga, M. (1995) Sytuacja w górnictwie węgla kamiennego, w: Prawne środki łagodzenia.
 
6.
społecznych skutków restrukturyzacji przemysłu, Program Współpracy Parlamentarnej.
 
7.
Wschód-Zachód, Warszawa.
 
8.
Mitręga, M. (1996) Polityka socjalna wobec górników węgla kamiennego, Gliwice.
 
9.
Przemoc wobec dzieci (1998), UNDP: Katowice.
 
10.
Polska i region w Unii Europejskiej. Program UNDP (1998), Katowice.
 
11.
Sowińska, A. (1994) Sytuacja psychospołeczna pracowników kopalń Jastrzębskiej Spółki.
 
12.
Węglowej i jej związek z występującymi w kopalniach konjliktami (konsultant.
 
13.
naukowy L. Frąckiewicz), Katowice.
 
14.
Województwo katowickie 1996. Obraz życia i jego warunków w świadomości mieszkańców.
 
15.
(1996) Raport UNDP.
 
16.
Województwo katowickie 1996. Raport o rozwoju społecznym UNDP (1996), Katowice.
 
17.
Zrałek, M. (1994) Problemy społeczne Górnego Śląska, w: Kwestie społeczne i krytyczne.
 
18.
sytuacje życiowe u progu lat 90-tych, Warszawa.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top