PL EN
CASE REPORT
Stosunki pracy w aspekcie ich uwarunkowań systemowych
 
More details
Hide details
1
Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 
 
Publication date: 2020-06-08
 
 
Problemy Polityki Społecznej 1999;1:89-103
 
 
REFERENCES (26)
1.
Armstrong, M. (1988) A Handbook of Personnel Management Practice, London: Kogan.
 
2.
Bennet, R. (1992) Dictionary of Personnel and Human Resource Management, London.
 
3.
Bertalanffi, L. (1985) Ogólna teoria systemów, Warszawa: PWN.
 
4.
Birket-Smith, K. (1974) Ścieżki kultury, Warszawa: Wiedza Powszechna.
 
5.
Fayol, H. (1947) Administracja przemysłowa i ogólna, Poznań.
 
6.
Findeisen, W. (red.) (1985) Analiza systemowa - podstawy i metodologia, Warszawa: PWN.
 
7.
Guest, D. (1991) Personnel Management: The End of Orthodoxy, „British Journal of Industrial Relation”, nr 29 (2).
 
8.
Gunnigle, P., Ch. Brewster, M. Morley (1994) Continuity and Changing in European.
 
9.
Industrial Relations: Evidence from a 14-country Survey, „Personnel Review”, 23.
 
10.
Ivancevich, J., W. Glueck (1986) Foundation of Personnel/Human Resource Management, Homewood, Illinois.
 
11.
Lash, S., J. Urry (1988) The End of Organized Capitalizm, Polity Press, Cambridge.
 
12.
Merton, R. (1982) Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa: PWN.
 
13.
Milkovich, G., J. Boudreau (1988) Personnel/Human Resource Management. A Diagnostic Approach, Plano Texas.
 
14.
Mills, D.Q. (1988) Labor - Management Relation, New York: McGraw-Hill Book Company.
 
15.
Moerel, H. (red.) (1995) Zbiorowe stosunki pracy w procesie przemian, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 
16.
Nagel, E. (1970) Struktura nauki, Warszawa: PWN.
 
17.
Park, Young-bum (1993) Industrial Relation and Labour Law Developments in Republic of Korea, „International Labour Review”, 132.
 
18.
Parsons, T. (1959) The Social System, The Free Press, Illinois: Glencoe.
 
19.
Piątkowski, J. (1994) Wprowadzenie do prawa stosunku pracy, Toruń.
 
20.
Polańska, A. (1995) Ekonomia pracy w zarządzaniu, Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego.
 
21.
Rawls, J. (1994) Teoria sprawiedliwości, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
22.
Seweryński, M. (1995) Polskie prawo pracy i zbiorowe stosunki pracy w okresie transformacji, Warszawa.
 
23.
Strużyna, J. (1996) Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Katowice: AE w Katowicach.
 
24.
Szczepański, J. (1970) Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa: PWN.
 
25.
Sztompka, P. (1971) Metoda funkcjonalna w socjologii i antropologii, Wroclaw: Ossolineum.
 
26.
Turner, J. (1985) Struktura teorii socjologicznej, Warszawa: PWN.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top