PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Wymiary marginalizacji
 
 
More details
Hide details
1
Szkoła Policealna Pracowników Służb Socjalnych, Gorzów Wielkopolski
 
 
Publication date: 2020-06-08
 
 
Problemy Polityki Społecznej 1999;1:153-168
 
 
REFERENCES (13)
1.
Bauman, Z. (1995) Wolność, Kraków-Warszawa.
 
2.
Egan, G. (1986) The Skilled Helper. A Systematic Approach to Effective Helping, California: Brooks/Cole Publishing Company, Pacific Grove.
 
3.
Gans, H J. (1991) People, Plans and Policies. Essays on Poverty, Racism and other National Urban Problems, Columbia University Press: New York-Oxford.
 
4.
Gouldner, A.W. (1992) Norma wzajemności. Preliminaria, w: Współczesne teorie wymiany społecznej. Zbiór tekstów. Wybór, redakcja naukowa i wprowadzenie M. Kempny i J. Szmatka, Warszawa.
 
5.
Jan Paweł II (1984) Encyklika „Laborem Exercens", w: Nauczanie społeczne kościoła, ODISS: Warszawa.
 
6.
Marcuse, H. (199) Człowiek jednowymiarowy, Warszawa.
 
7.
Mead, G.H. (1975) Umysł, osobowość i społeczeństwo, Warszawa.
 
8.
Murray, Ch. (1996) The Loosing Ground American Social Policy 1950-1980, oraz tego samego autora: What to do about affirmative actions'?, w: Ideologiczne przesłanki polityki społecznej. Strategie podziału. Socjologia problemów społecznych. (Na prawach rękopisu), Warszawa.
 
9.
Newman, K.S. (1988) Falling from Grace. The Experience of Downward Mobility in the American Middle Class, The Free Prees.
 
10.
Pismo Święte (1996) Pismo Święte Nowego Testamentu. Dzieje Apostolskie, Księgarnia św. Wojciecha: Poznań-Warszawa-Lublin.
 
11.
Weber, M. (1994) Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Lublin.
 
12.
Znaniecki, F. (1996) Socjologia bezrobotnych, w: T. Borkowski, A. Marcinkowski (red.), Socjologia bezrobocia (wybór), Warszawa.
 
13.
Znaniecki, F. (1986) Grupy społeczne jako wytwory uczestniczących w nich jednostek, w: J. Szacki, Znaniecki, Warszawa.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top