PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Shelters for the homeless in the Inter-war period in Warsaw
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Historii PAN
 
 
Publication date: 2020-06-02
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2011;15:99-115
 
ABSTRACT
The issue of homelessness in the Inter-war period in Warsaw remained a relatively new phenomenon, which appeared rather unexpectedly, for the municipal powers during World War I. Each consecutive year brought an increase in the number of homeless people recruited from among the city dwellers and newcomers to the city. The basic form of help, which the city was legislatively obliged to offer, was accommodation for the homeless, quite often whole families, in established or newly forming shelters. In this way, thousands of families acquired accomodation, in varied living conditions, most often in provisional wooden barracks. In Warsaw, during this period, functioned several institutions (shelters, night shelters, half-way houses etc.), in which the homeless could find shelter. In the article the author primarily focuses on presenting a concise historical outline of the operation of the city’s homeless shelters till the middle of the 1930s when municipality powers made the decision to alter the form of help. At that time small shelters ceased to function and their former inhabitants were paid cash allowance which could be used to rent a flat. The article is based on research of the city’s press of the time. Unfortunately, the municipality’s documentation of the problem did not endure.
 
REFERENCES (53)
1.
„»Polus«. Jeszcze jedno schronisko Warszawy”. (1933). Robotnik, nr 265.
 
2.
„Annopol, miasteczko dla bezdomnych”. (1933). Kurier Warszawski, nr 272.
 
3.
„Annopol”. (1930). Kurier Warszawski, nr 218.
 
4.
„Baraki na Żoliborzu i Powązkach”. (1926). Kurier Warszawski, nr 332.
 
5.
„Bezdomni w nowych domach drewnianych”. (1932). Kurier Warszawski, nr 1.
 
6.
„Bezdomni”. (1928). Głos Prawdy, nr 222.
 
7.
„Bezdomni”. (1928). Kurier Warszawski, nr 39.
 
8.
„Budowa baraków dla bezdomnych”. (1924). Rzeczpospolita, nr 304.
 
9.
„Budowa czwartego domu dla bezrobotnych”. (1927). Kurier Polski, nr 14.
 
10.
„Budowa drugiego baraku dla bezdomnych”. (1924). Kurier Polski, nr 332.
 
11.
„Częściowa zmiana na froncie walki z bezdomnością”. (1930). Gazeta Polska, nr 45A.
 
12.
„Gdzie ciągną pasek”. (1928). Polska Zbrojna, nr 11.
 
13.
„Jak magistrat walczy z bezdomnością”. (1930). Gazeta Polska, nr 257.
 
14.
„Karne schroniska dla bezdomnych”. (1929). Gazeta Polska, nr 41.
 
15.
„Klęska bezdomności w Warszawie”. (1928). Gazeta Warszawska, nr 256.
 
16.
„Kolonia mieszkalna na Marywilu”. (1927). Kurier Warszawski, nr 153.
 
17.
„Meksykańskie stosunki w Polusie”. (1930). Gazeta Polska, nr 279.
 
18.
„Miasto kupiło dwa wielkie gmachy”. (1930). Gazeta Warszawska, nr 45A.
 
19.
„Młodzież w barakach dla bezdomnych”. (1934). Kurier Warszawski, nr 15.
 
20.
„Nowy dom dla bezdomnych”. (1928). Robotnik, nr 21.
 
21.
„O 3500 bezdomnych mniej”. (1928). Głos Prawdy, nr 218.
 
22.
„O los bezdomnych w Warszawie”. (1927). Robotnik, nr 235.
 
23.
„Opieka magistratu nad bezdomnymi”. (1929). Kurier Warszawski, nr 313.
 
24.
„Pogotowie mieszkaniowe”. (1933). Polska Zbrojna, nr 200.
 
25.
„Pomoc bezdomnym”. (1925). Gazeta Poranna, nr 163.
 
26.
„Pomoc dla bezdomnych”. (1925). Gazeta Warszawska, nr 254.
 
27.
„Pomoc dla bezdomnych”. (1933). Kronika Warszawy, nr 4.
 
28.
„Ponura statystyka”. (1930). Gazeta Polska, nr 233.
 
29.
„Poświęcenie domów dla bezdomnych”. (1925). Kurier Warszawski, nr 165.
 
30.
„Przeniesienie bezdomnych z ul. Okopowej”. (1928). Robotnik, nr 339.
 
31.
„Rozwój kolonii dla bezdomnych na Annopolu”. (1932). Gazeta Polska, nr 16.
 
32.
„Schronisko dla bezdomnych przy ul. Okopowej”. (1932). Kurier Warszawski, nr 93.
 
33.
„Stolica w walce z bezdomnością”. (1929). Głos Prawdy, nr 270.
 
34.
„Światło i woda w barakach na Annopolu”. (1927). Kurier Polski, nr 291.
 
35.
„Ukarana nędza bezdomnych”. (1929). Głos Prawdy, nr 181.
 
36.
„Uzbrojenie inkasentów schronisk”. (1933). Kurier Warszawski, nr 330.
 
37.
„W miejskim schronisku dla bezdomnych na Annopolu”. (1931). Gazeta Polska, nr 331.
 
38.
„W Polusie”. (1933). Kurier Warszawski, nr 16.
 
39.
„Walka z bezdomnością”. (1931). Kurier Warszawski, nr 84.
 
40.
„Wśród bezroboczych”. (1934). Kurier Warszawski, nr 251.
 
41.
„Zaludnienie Annopola”. (1927). Kurier Polski, nr 316.
 
42.
„Zlikwidowanie baraku”. (1935). Kurier Warszawski, nr 154.
 
43.
„Żądania mieszkańców Annopola”. (1928). Robotnik, nr 14.
 
44.
„Życie w barakach”. (1934). Kurier Warszawski, nr 309.
 
46.
Kurier Polski. (1927), nr 251.
 
47.
Niwiński, J. (1926). „Baraki trupiarnie”, Robotnik, nr 157.
 
48.
Nowakowski M. (2000). „Tamto lato”. W: tenże, Chłopak z gołębiem na głowie, Gdańsk.
 
49.
Pamiętniki bezrobotnych, t. 1, nr 1 — 57, kom. red.: Adam Andrzejewski, et al., przedm. K. Rusinek, słowo wstępne L. Krzywicki.
 
50.
Rodak, M. (2011). „Kolonia dla bezdomnych na Żoliborzu 1923–1939”. Praca Socjalna, nr 1.
 
51.
Sprawozdanie komisji Rewizyjnej m. st. Warszawy WOS i ZP. (1936). Warszawa.
 
52.
I. Surmacka, „Schroniska dla bezdomnych”, Praca i Opieka Społeczna, 1936, nr 3Szpotański, S. (1931). „Baraki”. Kurier Warszawski, nr 228.
 
53.
Ustawa z dnia 16 sierpnia 1923 roku o opiece społecznej, DzU 1923, nr 92, poz. 726.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top