PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Discursive construction of local social citizenship — between claims of universal provision and demands of more civic duties
 
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Social Policy Warsaw University
 
 
Data publikacji: 26-05-2020
 
 
Autor do korespondencji
Maria Theiss   

Author’s address: m.theiss@uw.edu.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2016;32:67-84
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest analiza konstrukcji obywatelstwa społecznego w lokalnym dyskursie politycznym. Przedmiotem badania jest sposób w jaki radni dwóch polskich miast zróżnicowanych pod względem poziomu wydatków na politykę społeczną postulują szeroko rozumiane prawa społeczne oraz obywatelskie obowiązki mieszkańców miasta. Przyjęta hipoteza zakłada, że w mieście o bardziej hojnej lokalnej polityce społecznej będzie dominowała narracja uniwersalistyczna, a w mieście o niskich wydatkach na zadania własne polityki społecznej — narracja warunkująca dostęp do świadczeń i usług spełnianiem przez mieszkańców określonych kryteriów. Analiza stenogramów z posiedzeń rady miejskiej pokazuje jednak, że w mieście o wysokich wydatkach znacznie silniej obecne są narracje zarówno uniwersalistyczne, paternalistyczne, jak i postulujące warunkowość. Proponuję wniosek nawiązujący się do koncepcji social constructions of target populations, że kompleksowej lokalnej polityce społecznej towarzyszy różnorodność często sprzecznych lokalnych narracji obywatelstwa społecznego. Natomiast odnosząc się do teorii obywatelstwa społecznego formułuję wniosek że na poziomie lokalnym uniwersalizm i warunkowość oparta na spełnianiu „obywatelskich obowiązków” mogą współwystępować w komunitariańskich narracjach polityki społecznej.
 
REFERENCJE (32)
1.
Andreotti, A., Mingione, E., Polizzi, E. (2012). Local Welfare Systems: A Challenge for Social Cohesion, “Urban Studies”, 49 (9): 1925–1940.
 
2.
Benhabib, S. (2007). Twilight of Sovereignty or the Emergence of Cosmopolitan Norms? Rethinking Citizenship in Volatile Times, “Citizenship Studies”, 11 (1): 19–36.
 
3.
Bruzelius, C., Chase, E., Hueser, C., Seeleib-Kaiser, M. (2014). The Social Construction of European Citizenship and Associated Social Rights, “Barnett Papers in Social Research Working Paper”, 14-01, University of Oxford.
 
4.
Campbell, A. (2012). Policy Makes Mass Politics, “Annual Review of Political Science”, 15 (1): 333–351.
 
5.
Cochrane, A. (2001). Globalisation, fragmentation and local welfare citizenship, In: John Carter (ed.). Postmodernity and the fragmentation of welfare.
 
6.
Dwyer, P. (2000). Welfare Rights and Responsibilites: Contesting social citizenship, The Policy Press.
 
7.
Guentner, S. et al. (2016). Bordering Practices in the UK welfare system, Critical Social Policy 36 (3): 1–21.
 
8.
Hanssen, J.-I., Pettersen, P., Sandvin, J. (2001). Welfare municipalities : economic resources or party politics ? Norwegian local government social programs of the 1920s, “International Journal of Social Welfare”, 27 (41).
 
9.
Ingram, H., Schneider, A., deLeon, P. (2007). Social Construction and Policy Design. In: Theories of the Policy Process, P. Sabatier (ed.), Westview Press.
 
10.
Isin, E., Turner, B. (2002). Citizenship Studies: an Introduction. In: Handbook of Citizenship Studies, E. Isin, B. Turner (eds.), Sage, London.
 
11.
Isin, E., Nyers, P. (2014). Introduction. Globalizing Citizenship Studies, In: Routledge Handbook of Global Citizenship Studies, (E. Isin, P. Nyers eds.), Routledge.
 
12.
Jensen, P., Lolle, H. (2013). The Fragmented Welfare State: Explaining Local Variations in Services for Older People, “Journal of Social Policy”, 42 (2): 349–370.
 
13.
Lister, R. (2001). Towards Citizens’ Welfare State, “Theory, Culture & Society”, 18 (3): 91–111.
 
14.
Lister, R. (2005). Feminist Citizenship Theory: An Alternative Perspective on Understanding Women’s Social and Political Lives, In: Women and Social Capital, J. Franklin (ed.), Families & Social Capital ESRC Research Group, London.
 
15.
Marinetto, M. (2003). Who Wants to be an Active Citizen?: The Politics and Practice of Community Involvement, Sociology 37 (1): 103–120.
 
16.
Marshall, T.H. (1950). Citizenship and Other Essays, Cambridge, The University Press.
 
17.
Nakano Glenn, E. (2011). Constructing Citizenship: Exclusion, Subordination, and Resistance, “American Sociological Review”, 76 (1): 1–24.
 
18.
Ong, A. (1999). Flexible Citizenship. The Cultural Logics of Transnationality, Duke University Press.
 
19.
Pierson, P. (1993). When effect becomes cause: Policy feedback and political change, “World Politics”, 45(04): 595–628.
 
20.
Powell, M. (2008). A welfare state without citizens? Formez — Gianini Research, Biblioteca Formez, Available on the Internet: http://biblioteca.formez.it/we....
 
21.
Powell, M. (2009). How uniform are uniform services? Towards a geography of citizenship. In: S.L. Greer (ed.), Devolution and social citizenship in the UK, The Policy Press.
 
22.
Powell, M., Boyne, G., (2001). Spatial Division of Welfare, “Social Policy & Administration”, 35 (2): 181–194.
 
23.
Sassen, S. (2003). The Repositioning of Citizenship: Emergent Subjects and Spaces for Politics, “CR: The New Centennial Review”, 2 (3): 41–66.
 
24.
Schinkel, W. (2010). The Virtualization of Citizenship, “Critical Sociology” 36 (2).
 
25.
Staeheli, L. (2010). Political geography: Where’s citizenship?, “Progress in Human Geography” 35 (3): 393–400.
 
26.
Stensöta, H.O. (2011). Political Influence on Street-Level Bureaucratic Outcome: Testing the Interaction between Bureaucratic Ideology and Local Community Political Orientation, “Journal of Public Administration Research and Theory”, 22 (3): 553–571.
 
27.
Swianiewicz, P. (1993). Dlaczego polityki lokalne są różne?, „Samorząd Terytorialny” 5.
 
28.
Theiss, M. (2015). Konstruując obywatela gminy — polityka dostępu do usług przedszkolnych, „Polityka Społeczna” 2015(1): 30–35.
 
29.
Trydegård, G.-B., Thorslund, M. (2010). One Uniform Welfare State or a Multitude of Welfare Municipalities? The Evolution of Local Variation in Swedish Elder Care, “Social Policy & Administration” 44 (4): 495–511.
 
30.
Turner, B. (2001). The erosion of citizenship, “British Journal of Sociology”, 52 (2).
 
31.
van Houdt, F., Suvarierol, S., Schinkel, W. (2011). Neoliberal communitarian citizenship: Current trends towards ‘earned citizenship’ in the United Kingdom, France and the Netherlands, “International Sociology”, 26 (3): 408–432.
 
32.
Young, I.M. (1989). Polity and Group Difference: A Critique of the Ideal of Universal Citizenship, “Ethics”, 99 (2): 250–274.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top