STUDIA
Development trends, asymmetries and impact factors of youth employment in Ukraine
 
Więcej
Ukryj
1
Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 
 
Data publikacji: 25-05-2020
 
 
Autor do korespondencji
Vasyl Petyuh   

Author Internet address: vpet@ukr.net,
 
 
Liudmila Shchetinina   

Author Internet address: sludval@ukr.net
 
 
Tetiana Shkoda   

Author Internet address: tnshkoda@ukr.net
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2017;36:27-42
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiotem artykułu jest problematyka bezrobocia młodych osób na Ukrainie. Analiza obejmuje lata 2004-2015. Celem artykułu jest prześledzenie trendów rozwojowych, nierówności i uwarunkowań bezrobocia młodych w tym kraju. Uwarunkowania bezrobocia ukraińskiej młodzieży wpisują się w znacznym stopniu w tendencje ogólnoświatowe, jednak część z nich jest specyficzna dla Ukrainy. Nierównowaga w zatrudnienia młodych osób na Ukrainie jest w artykule analizowana w z perspektywy związków między rynkiem pracy a rynkiem usług edukacyjnych. Autorzy proponują koncepcję badania kompetencji, jako narzędzia analitycznego, które łączy pozycję podmiotów na rynku pracy oraz na rynku usług edukacyjnych. Koncepcja ta jest w artykule zastosowana także w celu zaproponowania działań dla zmniejszenia nierówności sytuacji młodych Ukraińców na rynku pracy.
 
REFERENCJE (35)
1.
Anioł, W. (2015). A social deficit. Poland in the face of developmental challenges in the 2010s. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, no. 31(4), p. 39–57. Available at: www.problemypolitykispolecznej.pl [access date: 15.07.2016].
 
2.
Bӑlan, M. (2014). Youth labor market vulnerabilities: characteristics, dimensions and costs. Procedia Economics and Finance, no. 8, pp. 66–72. Available at: http://ac.els-cdn.com/S2212567... [access date: 23.12.2016].
 
3.
Bandur, S.I., Zayats, T.A., Kutsenko, V.I. et al; Danylyshyn, B.M. (eds.) (2006). Social development of Ukraine: modern transformations and perspectives. Cherkasy: Brama-Ukraina.
 
4.
Blanpain, R. (2008). The End of Labour Law? In: Blanpain, R., Tiraboschi, M. (eds.), The Global Labour Market. From Globalization to Flexicurity. Hague: Kluwer Law International. Entrant.eu (2016). Foreign students in Poland. The statistics. Available at: http://entrant.eu/en/inozemni_... [access date: 7.11.2016].
 
5.
Getman, Ye. (2013). Youth unemployment: lost generation [Molodizhne bezrobittia: vtrachene pokolinnia?]. Ukrainska Pravda/Economichna Pravda. Available at: http://www.epravda.com.ua/publ... [access date: 1.07.2016].
 
6.
Goldin, N., Hobson, M., Glick, P., Lundberg, M., Puerto, S. (2015). Toward Solutions for Youth Employment: A Baseline for 2015. Washington D.C.: S4YE (Solutions for Youth Employment). Available at: https://www.s4ye.org/sites/def... [access date: 15.12.2016].
 
7.
Graziosi, A. (2015). More and better jobs for the Ukrainian people are key to recovery. Available at: http://www.ilo.org/global/abou... [access date: 15.07.2016].
 
8.
Green, F., McIntosh, S. (2007). Is there a genuine under-utilization of skills amongst the over-qualified? Applied Economics, nr 39, pp. 427–439.
 
9.
Guk, N. (2012). Higher education through the prism of the labour market [Vyshcha osvita kriz pryzmu rynku pratsi], Viche, Available at: http://www.viche.info/journal/... date: 17.06.2016].
 
10.
International Labour Organization (ILO), International Labour Conference (ILC), 101st Session, (2012). Report “The youth employment crisis: Time for action”. Available at: http://www.ilo.org/wcmsp5/grou... [access date: 3.04.2016].
 
11.
International Labour Organization (ILO) (2015) Global Employment Trends for Youth 2015. Scaling up investments in decent jobs for youth. Available at: http://www.ilo.org/wcmsp5/grou... [access date: 12.05.2016].
 
12.
Karpenko, M.M. (2013). Perspectives of enhancing the participation of employers in the development of professional education [Perspektyvy rozshyrennia uchasti robotodavtsiv u rozvytku profesijnoi osvity]. Analytical note. Kyiv: the National Institute for Strategic Studies. Available at: http://www.niss.gov.ua/article... [access date: 7.05.2016].
 
13.
Kolot, A.M., Grishnova, O.A., Gerasymenko, O.O. et al; Kolot, A.M. (eds.) (2010). Socialization of relations in the labor sphere in the context of sustainable development [Sotsializatsia rynku pratsi v konteksti stijkogo rozvytku]. Kyiv: KNEU.
 
14.
Law of Ukraine “On Employment”, № 5067-VI (5.07.2012). Available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws... [access date: 2.06.2016].
 
15.
Law of Ukraine “On Higher Education”, № 1556-VII (01.07.2014). Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws... [access date: 21.06. 2016].
 
16.
Law of Ukraine “On Compulsory State Pension Insurance”, № 1058-IV (09.07.2003). Available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws... [access date: 28.09.2016].
 
17.
Libanova, E. (2014a). Youth policy in Ukraine: ways of improvement in context of the ILO project realization [Molodizhna polityka v Ukraini: napriamy udoskonalennia u konteksti realizatsii proektu MOP]. Available at: www.idss.org.ua/arhiv/2014_02_06Lisogor.ppt [access date: 23.06.2016].
 
18.
Libanova, E., Cymbal, A., Lisogor, L., Marchenko, I. and Iarosh, O. (2014b). Labour market transitions of young women and men in Ukraine. Work4Youth publication series, No.11. Geneva: International Labour Office, Youth Employment Programme — Employment Policy Department. Available at: http://www.ilo.org/wcmsp5/grou... [access date: 4.07.2016].
 
19.
Manzella, P., Rustico, L. (eds.) (2011). Productivity, Investment in Human Capital and the Challenge of Youth Employment. Adapt Labour Studies Book-Series. Cambridge Scholars Publishing.
 
20.
Majstruk, S. (2011). “To work is impossible to study”, — where should coma be put? [“Pratsiuvaty ne mozhna navchatys”, — de postavyty komu?]. Ridna kraina. Available at: http://ridna.ua/2011/02/pratsy... date: 19.12.2016].
 
21.
Mavromaras, K., McGuinness, S., King Fok, Y. (2009). Assesing the incidence and wage effects of overskilling in Australian labour market. The Economic Record, no. 85(268), pp. 60–72.
 
22.
MEDT of Ukraine — Ministry of economic development and trade of Ukraine (2010). National Classifier of Ukraine [Natsionalnyj klasyfikator Ukrainy]. Classifier of occupations [Klasyfikator profesij] DK 003:2010 (01.11.2010). Available at: http://hrliga.com/index.php?mo... [access date: 16.05.2016].
 
23.
Melnychenko, O.B. (2014). Evaluation of youth labour market in Ukraine. Innovative Economy, no. 3(52) 2014, pp. 113–118. Available at: http://ie.at.ua/IE_2014/InnEco... [access date: 21.12.2016].
 
24.
National strategy of education development in Ukraine for the period until 2021 (NSEDinUkraine) [Natsionalna strategia rozvytku osvity v Ukraini na period do 2021 roku] (25.06.2013). Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws... [access date: 26.06.2016].
 
25.
O’Reilly, J., Eichhorst, W., Gábos, A., Hadjivassiliou, K., Lain, D., Leschke, J., McGuinness, S., Kureková, L.M., Nazio, T., Ortlieb, R., Russell, H., Villa, P. (2015). Five.
 
26.
Characteristics of Youth Unemployment in Europe: Flexibility, Education, Migration, Family Legacies, and EU Policy. SAGE Open, vol. 5, issue: 1, pp. 1–19. Available at: http://eprints.brighton.ac.uk/... [access date: 25.12.2016].
 
27.
Roberts, M. (2015). Ukraine’s demographic collapse continues. Mercatornet. Available at: https://www.mercatornet.com/de... [access date: 11.12.2016].
 
28.
Shapoval, N., Nizalova, O. (2016). Ukrainian Youth is More Likely to Get the Job Than European… But This Job is Less Rewarding. Available at: HTTPS://VOXUKRAINE.ORG/2016/02/23/UKRAINIAN-YOUTH-IS-MORE-LIKELY-TO-GET-THE-JOBTHAN-EUROPEAN-EN/ [access date: 18.10.2016].
 
29.
State Employment Service of Ukraine (2015). Available at: www.dcz.gov.ua [date of visit: 01.06.2016].
 
30.
State Statistical Service of Ukraine (2015). Demography and social statistics. Labour market [Rynok pratsi]. Employment and unemployment [Zayniatist ta bezrobittia]. Available at: www.ukrstat.gov.ua [access date: 1.06.2016].
 
31.
State Statistical Service of Ukraine (2016). Economic activity of population of Ukraine 2015 [Ekonomichna aktyvnist naselennia Ukrainy 2016]. Statistical collection. Kyiv.
 
32.
Torzhevskyj, M.V. (2014). Problems of youth unemployment and ways of their solution [Problemy bezrobittia molodi ta napriamy ih vyrishennia]. Ekonomika Ukrainy, no. 1, vol. 626, pp. 87–96.
 
33.
UN — United Nations (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Available at: http://www.un.org/ga/search/vi... [access date: 16.07.2016].
 
34.
Valetov, D.M., Sarzhan, S.E. (2007). Problems of youth unemployment in modern Ukraine [Problemy molodizhnogo bezrobittia v suchasnij Ukraini]. Visnyk DonUET, no. 2, pp. 138–143.
 
35.
WEF — World Economic Forum (2015). The Global Competitiveness Report 2014–2015. Available at: www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2014-2015 [access date: 14.06.2016].
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top