PL EN
RECENZJA KSIĄŻKI
Znaczenie programu 500+ w rozwoju kapitału ludzkiego
 
Więcej
Ukryj
1
instytut Nauk Socjologicznych, Uniwersytet Rzeszowski, Polska
 
 
Data nadesłania: 01-04-2021
 
 
Data akceptacji: 07-09-2021
 
 
Data publikacji: 30-09-2021
 
 
Autor do korespondencji
Teresa Jadwiga Zbyrad   

Instytut Nauk Socjologicznych, Uniwersytet Rzeszowski, Al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów, Polska
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2021;53:114–119
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Recenzja książki wydanej w 2020 roku pt. "Gospodarstwa domowe z 500+ w procesie rozwoju kapitału ludzkiego. Wybrane problemy ekonomiczne i socjologiczne". Struktura książki składa się z 5 rozdziałów, stanowiąc analizę danych ilościowych i jakościowych nad efektywnością programu 500+ w gospodarstwach domowych. Wiodącym tematem jest kapitał ludzki. Autorki podjęły próbę analizy czy i w jaki sposób program 500+ wpływa na rozwój kapitału ludzkiego. Treści poszczególnych rozdziałów koncentrują się wokół takich zagadnień, jak: budżety gospodarstw domowych, oszczędności i inwestycje rodzin beneficjentów programu, dochód rozporządzalny a inwestycje w rozwój kapitału ludzkiego. Analizie poddano dość szczegółowe aspekty, jak np. bieda dzieci i redukcja poziomu ubóstwa, edukacja, zdrowie, sytuacja materialna, struktura wydatków, inwestycje i oszczędności, jakość życia, poczucie bezpieczeństwa. Zwrócono uwagę na zarzuty kierowane pod adresem programu 500+ , takie jak: kobiety rezygnujące z pracy, pominięcie jedynaków i dzieci najstarszych w rodzinie, pominiecie rodzin bezdzietnych. Podjęto temat licznych kontrowersji kierowanych pod adresem programu 500+.
ISSN:1640-1808