PL EN
STUDIA
Demaskując uniwersalizm obywatelstwa społecznego: rola lokalnej polityki społecznej
 
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Social Policy University of Warsaw
Data publikacji: 01-06-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2013;23:41–54
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest próba zarysowania w teorii polityki społecznej autorskiej koncepcji lokalnego obywatelstwa społecznego. Paradoks koncepcji obywatelstwa społecznego polega na tym, że może ono służyć zarówno rozpoznawaniu, jak i skrywaniu nierówności w dostępie do świadczeń i usług oferowanych przez państwo opiekuńcze. W artykule przeanalizowane są te aspekty konstrukcji lokalnego obywatelstwa społecznego, dzięki którym może ono służyć temu pierwszemu celowi. W pierwszej części tekstu omówione jest znaczenie uprawnień w koncepcji lokalnego obywatelstwa społecznego – ukazane jest, że wyłącznie formalno-prawne ich rozumienie jest w polityce społecznej zbyt zawężające. W drugiej części przedstawione są różnice między liberalnym ich rozumieniem a proponowanym w ramach lokalnego obywatelstwa społecznego. W części ostatniej zaproponowane są hipotezy dotyczące ważniejszych przemian lokalnego obywatelstwa społecznego w Polsce – m.in. wskazane jest, że do czynienia mamy z silniejszym powiązaniem uprawnień z realizacją określonych obowiązków na poziomie lokalnym.
 
REFERENCJE (28)
1.
Abrahamson P. (2005), A new signifi cance of space and place regarding social citizenship: the case of the European Union. Paper prepared for the ISA RC 19 Conference at North Western University, Chicago, September 8-10, 2005.
 
2.
Benhabib S. (2002), The transformations of Citizenship: the Case of Contemporary Europe, “Government and Opposition”, vo. 37, no 4, pp. 439-465.
 
3.
Bodnar A. (2008) Obywatelstwo wielopoziomowe. Status jednostki w europejskiej przestrzeni konstytucyjnej. Wyd. Sejmowe, Warszawa.
 
4.
Brannan T., John P., Stoker G. (2006), Active Citizenship and Effective Public Services and Programmes: How Can We Know what really works? “Urban Studies”, vol 43, nos 5/6, pp. 993-1008.
 
5.
Duszczyk M., Stawicka K. (2003), Obywatelstwo europejskie. Pytania i odpowiedzi. Wyd. Fund. im S. Batorego, Warszawa.
 
6.
Garlicki, L (2009), Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu. PWN, Warszawa.
 
7.
Greer S., Matzke M (2009), Introduction: devolution and citizenship rights. In: Devolution and social citizenship, S. L Greer (ed.), The Policy Press, Bristol.
 
8.
Heywood A. (2008), Klucz do politologii, Warszawa PWN.
 
9.
Jakimowicz, W. (2002), Publiczne prawa podmiotowe, Zakamycze, Warszawa.
 
10.
Korpi W. (2010), Class and Gender inequalities in different types of welfare states: The Social Citizenship Indicator Program (SCIP), “International Journal of Social Welfare” no 19/2010.
 
11.
Kwiatkowska (2010), Koncepcja obywatelstwa w teorii feministycznej. In: Praktyki obywatelskie Polaków, J. Raciborski (ed.). IFiS PAN, Warszawa.
 
12.
Kvist J. (2008) Measuring welfare states: problems and possibilities in cross-national studies. Conference paper for: ‘The Future of Social Citizenship: Politics, Institutions and Outcomes’, Stockholm 2008.
 
13.
Kymlicka W., Norman W. (1994), Return of the Citizen: A Survey of Recent Work on Citizenship Theory. “Ethics”, vol. 104, no 2, pp. 352-381.
 
14.
Marinetto M. (2003), Who Wants to be an Active Citizen?: The Politics and Practice of Community Involvement, “Sociology” vol 37 (1), pp. 103-120.
 
15.
Marshall T. H. (1950) Citizenship and Social Class and other essays. Cambridge University Press, Cambridge.
 
16.
Piszko R. (2006), Pojęcie prawa podmiotowego. In: Prawa podmiotowe. Pojmowanie w naukach prawnych. J. Ciapały, K. Flaga-Gieruszyńska (ed.), USz i WWSH-E in Jarocin, Szczecin.
 
17.
Putnam R. (1995), Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Fund. im. S. Batorego, Warszawa.
 
18.
Raciborski, J. (2011) Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 
19.
Sassen S. (2002), Towards Post-National Citizenship. In: E. Isin, B. Turner, Handbook of Citizenship Studies, Sage London.
 
20.
Shinkel W. (2010), The Virtualization of Citizenship, “Critical Sociology” no 36 (2)/ 2010, pp 265-283.
 
21.
Soysal N. (1994), Limits of Citizenship, University of Chicago Press.
 
22.
Supińska J. (1991) Dylematy polityki społecznej. IPS UW Warszawa.
 
23.
Theiss M. (2012), Różne światy lokalnego obywatelstwa społecznego? O zróżnicowaniach gminnej polityki społecznej w Polsce, „Studia Polityczne” no 30, pp. 287-322.
 
24.
Turner B. S. (2009) Thinking Citizenship Series. T.H. Marshall, Social rights and English national identity. “Citizenship Studies”, vol. 13, pp. 65-73.
 
25.
Yegen M. (2008), The dialectic and the tragedy of citizenship, “European Political Science” no 7, pp. 98-112.
 
26.
Young I. M. (1989), Polity and Group Difference: A Critique of the Ideal of Universal Citizenship, “Ethics” no 99, no 2, pp. 250-274.
 
27.
Yuval-Davis N. (1997), Women, Citizenship and Difference, “Feminist Review” no 57, pp. 4-27.
 
28.
Zamorska K. (2010), Prawa społeczne jako program przebudowy polityki społecznej, WUWr, Wrocław.
 
ISSN:1640-1808