PL EN
STUDIA
The concept of the welfare state and typologies of welfare regimes: A review
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Economics and Administrative Sciences Karamanoglu Mehmetbey University
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Mehmet Atilla Güler   

Mehmet Atilla Güler, Karamanoglu Mehmetbey University, Faculty of Economics of Administrative Sciences No: 328, Karaman-Turkey; author’s email address: atillaguler@ kmu.edu.tr
Data publikacji: 11-05-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2019;47:113–130
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Państwo opiekuńcze opisuje strukturę, która w pełni zinstutucjonalizowała się po II wojnie światowej. Wśród badań dotyczących państwa opiekuńczego szczególne miejsce zajmują analizy skoncentrowane na klasyfikacji. Pierwsze badania na ten temat koncentrowały się głównie na poziomie wydatków socjalnych, zakresie systemów zabezpieczenia społecznego i świadczeniu usług opieki społecznej w różnych krajach. Ogólnie przyjęte podejście do klasyfikacji państw opiekuńczych czerpie z prac przeprowadzonych przez Esping-Andersena w 1990 r., a następnie—podejścia zaktualizowanego przez autora w 1999 r. Niniejszy artykuł przeglądowy ma na celu usystematyzowanie badań nad klasyfikacją państw opiekuńczych. Prezentuje badania prekursorskie z tego zakresu, a następnie—podejście rozwinięte przez Esping-Andersena. W ostatniej części artykułu zaprezentowana jest krytyka modeli Esping-Andersena.
 
REFERENCJE (42)
1.
Amoroso, B. (1996). Welfare State and Development Models. In: B. Greve (ed), Comparative Welfare Systems. London: Macmillan Press Ltd.
 
2.
Arts, W., Gelissen, H. (2002). Three worlds of welfare capitalism or more? A state-of-the-art-report. Journal of European Social Policy, 12(2): 137–158.
 
3.
Baldwin, P. (1992). The Welfare State for Historians: A Review Article. Comparative Studies in Society and History, 34(4): 695–707.
 
4.
Baldwin, P. (1996). Can We Define a European Welfare State Model? In: B. Greve (ed), Comparative Welfare Systems. London: Macmillan Press Ltd.
 
5.
Bambra, C. (2007). Defamilisation and welfare state regimes: a cluster analysis. International Journal of Social Welfare, 16(1): 326–338.
 
6.
Baranowski, M. (2013). Towards the New Welfare State Sociology. Kultura i Edukacja, 6(1): 135–148.
 
7.
Berger, J. (1990). Market and State in Advanced Capitalist Societies. In: A. Martinelli, N. J. Smelser (eds), Economy and Society: Overviews in Economic Sociology. London: SAGE Publications.
 
8.
Beveridge, W. (1942). Social Insurance and Allied Services, London: His Majesty’s Stationery.
 
9.
Boje, T. (1996). Welfare State Models in Comparative Research: Do the Models Describe the Reality? In: B. Greve (ed), Comparative Welfare Systems. London: Macmillan Press Ltd.
 
10.
Bonoli, G. (1997). Classifying Welfare States: a Two-Dimension Approach. Journal of Social Policy, 26(3): 351–372.
 
11.
Briggs, A. (1961). The Welfare State in Historical Perspective. Archives Européennes de Socilogie, 2(1): 221–258.
 
12.
Castel, R. (2017). Ücretli Çalışmanın Tarihçesi: Sosyal Sorunun Dönüşümü. İstanbul: İletişim Yayınları.
 
13.
Esping-Andersen, G. (1990). The Three Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge: Pluto Press.
 
14.
Esping-Andersen, G. (1996). After the Golden Age? Welfare State Dilemmas in a Global Economy. In: G. Esping-Andersen (ed), Welfare State in Transition. London: SAGE Publications.
 
15.
Esping-Andersen, G. (1999). Social Foundations of Postindustrial Economics. London: Oxford University Press.
 
16.
Fenger, H. J. M. (2007). Welfare Regimes in Central and Eastern Europe: Incorporating Post-communist countries in a welfare regime typology, Contemporary Issues and Ideas in Social Sciences. Downloaded from http://www.learneurope.eu/file... [Last accessed: 22.05.2019].
 
17.
Ferrera, M. (1996). The ‘Southern Model’ of Welfare in Social Europe. Journal of European Social Policy, 6(1): 17–37.
 
18.
Flora, P., Heidenheimer, A. J. (1981). The Historical Core and Changing Boundaries of Welfare State. In: A. Flora, J. Heidenheimer (eds), The Development of Welfare State in Europe and America. London: Transaction Publishers.
 
19.
Fujimura, M. (2000). The Welfare State, the Middle Class, and the Welfare Society. Review of Population and Social Policy, 9(1): 1–23.
 
20.
Gough, I. (1979). The Political Economy of The Welfare State. London: The Macmillan Press.
 
21.
Gough, I. (2004). Social policy regimes in the developing world. In: P. Kennett (ed), A Handbook of Comparative Social Policy. Cornwall: Edward Elgar Publications.
 
22.
Hills, J. (2012). The Distribution of Welfare. In: T. Ridge et al., The Students Companion to Social Policy. Sussex: Wiley-Blackwell Publishing.
 
23.
Jessop, B. (2005). Hegemonya, Post-Fordizm ve Küreselleşme Ekseninde Kapitalist Devlet. İstanbul: İletişim Yayınları.
 
24.
Leibfried, S. (1992). Towards a European Welfare State. In: C. Jones (ed), New Perspectives on European Welfare State in Europe. London: Routledge.
 
25.
Lewis, J. (2001). The Decline of the Male Breadwinner Model: Implications for Work and Care. Social Politics, 8(2): 152–169.
 
26.
Lindbeck, A. (2006). The Welfare State—Background, Achievements, Problems. IFN Working Paper No. 662, Stockholm.
 
27.
Manning, N. (2012). Social Needs, Social Problems, and Social Welfare and Well-Being In: T. Ridge et al., The Students Companion to Social Policy. Sussex: Wiley-Blackwell Publishing.
 
28.
Marshall, T.H. (1950). Citizenship and Social Class and Other Essays. Cambridge: Cambridge University Press.
 
29.
Méda, D. (2012). Emek Kaybolma Yolunda Bir Değer Mi? İstanbul: İletişim Yayınları.
 
30.
Mingione, E. (2001). The Southern European Welfare Model and Fight Against Poverty and Social Exclusion. In: M. Tolba (ed), Our Fragile World: Challenges and Opportunities for Sustainable Development, EOLSS Publications.
 
31.
Offe, C. (1987). Democracy against the Welfare State? Structural Foundations of Neoconservative Political Opportunities. Political Theory, 15(4): 501–537.
 
32.
Orloff, A. S. (1993). Gender and The Social Rights of Citizenship: The Comparative Analysis of Gender Relations and Welfare States. American Sociological Review, 59(1): 303–328.
 
33.
Page, R. M. (2012). Social Democracy. In: P. Alcock, M. May, S. Wright (eds), The Students Companion to Social Policy. Sussex: Wiley-Blackwell Publishing.
 
34.
Parry, G. (1984). Welfare State and Welfare Society. Government and Opposition, 20(3): 287–296.
 
35.
Petersen, K. (2013). The early Cold War and the Western welfare state. Journal of International and Comparative Social Policy, 29(3): 226–240.
 
36.
Powell, M., Barrientos, A. (2004). Welfare regimes and welfare mix. European Journal of Political Research, 43(1): 83–105.
 
37.
Powell, M., Yörük, E., Bargu, A. (2019). Thirty years of the Three Worlds of Welfare Capitalism: A review of reviews. Social Policy Administration, 54(1): 1–28.
 
38.
Rosanvallon, P. (2004). Refah Devletinin Krizi. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
 
39.
Therbörn, G. (1984). Class and States: Welfare State Developments, 1881–1981. Studies in Political Economy: A Socialist Review, 14(1): 7–41.
 
40.
Therbörn, G. (1986). Karl Marx Returning: The Welfare State and Neo-Marxist, Corporatist and Statist Theories, International Political Science Review, 7(2): 131–164.
 
41.
Wahl, A. (2011). The Rise and Fall of the Welfare State. London: Pluto Press.
 
42.
Walker, A., Wong, C. (2004). The ethnocentric construction of the welfare state. In: P. Kennett (ed), A Handbook of Comparative Social Policy, Cornwall: Edward Elgar Publications.
 
ISSN:1640-1808