Archiwum
1999 vol. 1
 
 
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH

Kwestia ubóstwa dzieci (na przykładzie Łodzi)

Problemy Polityki Społecznej 1999;1:139–151
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH

Wymiary marginalizacji

Problemy Polityki Społecznej 1999;1:153–168
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH

Województwo katowickie w okresie przemian

Problemy Polityki Społecznej 1999;1:169–185
ISSN:1640-1808