PL EN
STUDIA
Między epistemologią a aksjologią (na przykładzie związków socjologii i polityki społecznej)
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Ekonomiczna, Katowice
 
 
Data publikacji: 08-06-2020
 
 
Problemy Polityki Społecznej 1999;1:7-24
 
 
REFERENCJE (42)
1.
Adomo, T. (1972) Einleitung zum „Positivismusstreit in der deutschen Soziologie", w: Soziologische Schriften I. Gesammelte Schriften, t. 8, Frankfurt am Main.
 
2.
Ajdukiewicz, K. (1985) Język i poznanie, Warszawa, t. 1.
 
3.
Auleytner, J. (1997) Polityka społeczna, Warszawa.
 
4.
Auleytner, J., J. Danecki (1999) Teoretyczne problemy nauki o polityce społecznej, Warszawa.
 
5.
Bames, B., D. Bloor (wyb.) (1993) Mocny program socjologii wiedzy, Warszawa.
 
6.
Bauman, Z. (1995) Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna, Warszawa.
 
7.
Bohme, G. i in. (1987) Finalizacja nauki, w: J. Niżnik (red.), Rozwój nauki a społeczny kontekst poznania, Warszawa.
 
8.
Danecki, J. (1981) O teorii postępu społecznego, w: Kabaj 1981.
 
9.
Danecki, J. (1983) Introduction: The Concept of Małdevełopment, w: J. Danecki (red.), Insights into Maldevelopment, Warszawa.
 
10.
Danecki, J. (1991) Postęp i regres społeczny. Warszawa.
 
11.
Danecki, J. (1991) Wstęp, w: J. Danecki 1991.
 
12.
Danecki, J (1997) Słowo wstępne, „Polityka Społeczna”, 8.
 
13.
Fischer, H. (1987) Teoria sztuki socjologicznej, w: S. Morawski (red.), Zmierzch estetyki, Warszawa.
 
14.
Frąckiewicz, L. (1997) Zagrożenia społeczne-miejsce polityki społecznej w systemie nauk, Katowice.
 
15.
Fromm, E. (1996) Zdrowe społeczeństwo, Warszawa.
 
16.
Gellner, E. (1977) Postmodernizm, rozum i religia, Warszawa.
 
17.
Gross, P. (1994) Die Multioptionsgesellschaft, Frankfurt am Main.
 
18.
Habermas, J. (1968) Erkenntnis und Interesse, w: Technik und Wissenschaft ais „Ideologie", Frankfurt am Main.
 
19.
Habermas, J. (1983) Teoria i praktyka, Warszawa.
 
20.
Habermas, J. Teoria i praktyka.
 
21.
Kabaj, M. i in. (red.) (1981) Teoretyczne podstawy polityki społecznej, Warszawa.
 
22.
Kellner, D. (1992) Popular Culture and the Construction of Postmodern Identities, w: S. Jash, J. Friedman (red.), Modernity and Identity, Oxford.
 
23.
Kemeny, J. (1967) Nauka w oczach filozofa, Warszawa.
 
24.
Kołakowski, L. (1989) Główne nurty marksizmu, c l. 3, Warszawa; Nasz relatywny relatywizm, w: J. Niżnik (red.), Habermas, Rorty, Kołakowski: stan filozofii współczesnej, Warszawa 1996.
 
25.
Krzeczkowski, K. (1936) O stanowisko nauk praktycznych, „Nauka Polska”, 21.
 
26.
Kuspit, D. (1990) The Contradictory Character of Postmodernism, w H J. Silverman (red.), Postmodernism - Philosophy and the Arts, New York-London.
 
27.
Lipski, A. (1993) Ubóstwo poza sferą konieczności egzystencjalnej, w: L. Frąckiewicz (red.), Ubóstwo jako problem polityki społecznej, Katowice.
 
28.
Marcuse, H. (1991) Człowiek jednowymiarowy, Warszawa.
 
29.
Mills, C. (1985) Wybór pism, w: J. Mucha, C.W. Mills, Warszawa.
 
30.
Mucha, J. (1986) Socjologia jako krytyka społeczna, Warszawa.
 
31.
Petrażycki, L. (1985) O nauce, prawie i moralności, Warszawa, cz. 1.
 
32.
Piątek, K. (1997) Wypowiedź w dyskusji, „Polityka Społeczna”, 8.
 
33.
Podgórecki, A. (1962) Charakterystyka nauk praktycznych, Warszawa.
 
34.
Polanyi, M. (1962) Personal Knowledge, London.
 
35.
Popper, K.R. (1993) Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. 1, Warszawa.
 
36.
Rajkiewicz, A. (1997) W sprawie kształcenia specjalistów w zakresie polityki społecznej, „Polityka Społeczna”, 8.
 
37.
Siemek, M J. (1994) Posłowie do wydania polskiego, w: M. Horkheimer, T. Adomo, Dialektyka Oświecenia, Warszawa.
 
38.
Szubert, W. (1981) Teoretyczne problemy polityki społecznej, w: Kabaj 1981.
 
39.
Toulmin, S. (1953) The Philosophy of Science, London.
 
40.
Wagner, P. (1995) Soziologie der Modeme, Frankfurt am Main-New York.
 
41.
Welsch, W. (1987) Unsere postmoderne Modeme, Weinheim.
 
42.
Życiński, J. (1992) Ułaskawianie natury, Kraków.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top